__MAIN_TEXT__

Page 36

„Járd meg, bongyor...!” Vasi népzene Békefi Antal gyűjtése nyomán

Bevezetés Békefi Antal igényes, mindenki által ismert Vasi népdalok című kötete alapmű azoknak a népdalosoknak, akik népdalcsokrokat, népzenei összeállításokat, koreográfiákat akarnak készíteni a helyi anyagokból. Nem szeretnénk, hogy ez a kiadvány a többi népdalgyűjtemény sorsán osztozva ott porosodjon a könyvtárak polcain. A mai technikai lehetőségeket kihasználva mellékelni tudjuk az eredeti felvételeket a lejegyzés mellé. Hallhatóvá válik mindenki számára a száz évvel ezelőtti parasztemberek, pásztorok, falusi asszonyok éneklési módja. A dallamokon, szövegeken keresztül átjön a rájuk jellemző hiteles előadásmód. Ők benne éltek-élnek abban a falusi közösségben, érzelmeik, örömeik, bánataik mind-mind igazak. Mi, akik ezt a fiatalok számára élvezhetővé szeretnénk tenni, belőlük merítünk energiát. A mai magyar fiatalság nagy részének zenei képzettsége, ízlése az utóbbi évtizedekben teljesen a média hatása alatt áll. Számukra a kottafejek egy ismeretlen jelrendszer részei. Ennek a jelrendszernek az elsajátításához idő kell, nem lehet készen kapni, egy gombnyomásra használni. A valódi világ lelassult a különböző elektromos „kütyükhöz” képest. Nem ülnek le azért, hogy őseik dalait kottából „kibogarásszák”, hogy ebből aztán majd zenei világot teremtsenek maguknak. Itt jön a Boglya együttes feladata. A CD-felvétel segítségével be kell csempésznünk a fülükbe a népzenét. Jó minőségű felvételt kell készíteni, tiszteletben tartva a hiteles előadásmódot, segítségül kell hívni a néptánc ritmusait, az ugrós (mars), csárdás, friss csárdás lüktetését. Dobbanjon a szívük a bőgő brummogására, a hegedű sírására, a cimbalom pendülésére! JöjjeFöldesi János – Földesi Jánosné: „Járd meg, bongyor...!” Talpalávaló vasi népzene és dallamgyűjtemény I. Békefi Antal gyűjtése nyomán Lejegyezte: Földesi Jánosné Szerkesztette és a kíséretet kidolgozta: Földesi János, ifj. Földesi János Fotók: Békefi Antal, Cseh Gábor Szombathely, 2019 Kezdőkör Képzőművészeti és Népművészeti Baráti Egyesület, Gencsapáti

36

nek rá, hogy ez a zene azért értékes, mert a miénk. Összeköt, elválaszt más népektől, büszkén vállalható az egész világon. Két évvel ezelőtt kaptuk meg a családtól Békefi Antal teljes vasi gyűjtésének hangzóanyagát. A hatalmas anyag meghallgatása, lejegyzése, válogatása során érlelődött meg bennünk egy kiadvány létrehozásának gondolata. Harmincöt éve táncházi zenészek vagyunk, ez a dallamok válogatásának szempontjait alapvetően befolyásolta. Segítenünk kell a táncegyütteseket, hogy a tánc alá válogatott zenei anyaguk változatos legyen. Sajnos, ma műsoraikban nagyon kevés dallamot használnak, ezeknek is nagy része országosan elterjedt új stílusú népdal vagy népies műdal. Ösztönzött bennünket a Burgerlandi magyar népzene I–II-es CD-nk sikere, hiszen nagyon helyesen ezeket vasiként használják. Ezeken a CD-ken már vannak mars, csárdás, friss folyamatok. Rengeteg jó dallamot, ismeretlen szöveget találtunk Békefi Antal gyűjtésében, amelyek nincsenek használatban akár száz éve. Az énekes előadók szinte „diktálják” a ritmust azokban a dallamokban, amelyekre valamikor táncoltak. Könnyű feladat volt kiválogatni a kötet dalait. Jó szöveg, jó dallam, könnyen befogadható legyen mindenki számára. Egy-egy dallam a „műdalok határait súrolja”, de ha illik a folyamatba, ám legyen! A Nyugat-Dunántúlon a népies műdalok hatása nagyobb, mint más vidékeken. Törekedtünk mellőzésükre. Másik fontos szempontunk a népzenészek, népzenetanárok, népdalkörök megsegítése volt. A Vasi népdalok című kötet népdalanyagától nem tudtunk teljesen függetlenedni, óhatatlanul vannak átfedések. A mi kiadványunk azonban tartalmazza az eredeti hangfelvételeket is. A felvételek maghallgatása után megtalálják a népdal lejegyzését az összes előforduló szöveggel. Alatta énekelhető hangnemben a hegedűszólamot díszítve, egyszerű brácsa, bőgő kísérettel. A hegedűre lekottázott változat már a mi általunk legjobbnak

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/5  

A TARTALOMBÓL – Grozdits Károly: A cimbalom a XXI. század hangszere (Interjú Lukács Miklóssal); Grozdits Virág: Volt egyszer egy néptánccsop...

folkMAGazin 2019/5  

A TARTALOMBÓL – Grozdits Károly: A cimbalom a XXI. század hangszere (Interjú Lukács Miklóssal); Grozdits Virág: Volt egyszer egy néptánccsop...

Advertisement