__MAIN_TEXT__

Page 36

hogy onnan származott Bukovinába a családja. Könnyű dolgunk volt, mert Rudolf László családfakutatásai már lehetővé tették, hogy megtudjuk, kinek hol éltek az ősei. Az enyémek Csíkzsögödön éltek. Kóka Mihály, húszéves legény volt az az ősünk, aki a madéfalvi veszedelem után kimenekült Moldvába, s onnan Hadikfalvára telepedett. Elmondhatatlan, megindító élmény volt belépni a fenséges, középkori templomokba, ahol elődeinket keresztelték, ahol házasodtak, ahol évszázadokon át imádkoztak, járkálni a szépen gondozott temetőkben, régi síremlékeken keresni őseink neveit. Nekem a csíkzsögödi temetőben megdöbbentő, sőt megrázó élményben volt részem. A kemény kőből készült keresztek egyikén édesapám nevét és a sajátomat pillantottam meg. Azután még jó néhány Kóka feliratú síremléket találtam. Megrendülve rebegtem el lelki üdvükért egy Miatyánkot. Csíksomlyón Domokos Pál Péter egész alakos szobra előtt felsorakoztunk az asszonyokkal, és a zuhogó esőben elénekeltük az általa gyűjtött és tanított éneket: „Nekünk a legszebbik estét...” 2010-ben Csernakeresztúrra és Bukovinába utaztunk. A keresztúriak éppen akkor ünnepelték a Bukovinából Dél-Erdélybe való kirajzásuk 100. évfordulóját. Büszkén mutogattam mindenkinek az általam kezdeményezett és megvalósult tájházat. A gondolatot 1992-ben, az érdi gyűjteményünk bemutatásakor vetettem fel az együttes tagjainak. A pályázatot is megírtam a nevükben az Illyés Alapítványnak. Áldja meg az Isten azokat, akik megítélték akkor a minden reményünket fe-

A csernakeresztúri tájház

lülmúló összeget, és amiből a keresztúriak megvásárolhatták a házacskát a hozzá tartozó telekkel! Ugyancsak Csala László plébános urat, aki kezeskedett a pályázati elszámolásról, Kelemen János együttesvezetőt és társait, akik gyönyörűen felújították, és hitelesen berendezték eredeti bukovinai székely tárgyakkal! Ez a tájház azóta is otthont nyújt a kiváló Csernakeresztúri Hagyományőrző Együttesnek. Nagy gyönyörűsége telik benne az egyre nagyobb számban odalátogató turistáknak is. A keresztúri ünnepségek befejeztével, egy rövid dévai kitérő után Bukovinába utaztunk. Ezen az úton legfőbb útikalauzunk, tolmácsunk László Gergely volt, a híres László János, dévai krónikás dédunokája. Volt közöttünk néhány nagyon idős, még valamelyik bu-

Csernavic

36

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/4  

A TARTALOMBÓL: Hegyi Zoltán: Ökrös Csaba (1960–2019); Vízmelléki népzene és Új Pátria; Hajba Ferenc: Beszélgetés Novák Ferenccel; „Csak léle...

folkMAGazin 2019/4  

A TARTALOMBÓL: Hegyi Zoltán: Ökrös Csaba (1960–2019); Vízmelléki népzene és Új Pátria; Hajba Ferenc: Beszélgetés Novák Ferenccel; „Csak léle...

Advertisement