__MAIN_TEXT__

Page 18

Szép magyar ének Akovita, 2018.

Kedves olvasóim! „Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó” – ez a Luther Márton által megfogalmazott felismerés régóta áthatja az én életemet is. Igazságát megtapasztaltam, mert bizony nagyon szeretek énekelni. Az énekek világában műkedvelő vagyok, választott hivatásom egészen más. Napi munkám – bár végzettségemet tekintve vegyész vagyok – az üzleti élethez köt. Nevemet elsősorban mint egy neves magyar gyógyszergyár vezetőjéét ismerik. Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában. Miért vállalkozik egy nem szakember dalgyűjtemény kiadására? Nos, erre több válaszom is van. Először is, hajt valami belülről, hogy megosszam az éneklés örömét másokkal, másrészt úgy érzem, mi, magyarok az égi jóból – gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, egyházi énekeinken keresztül – másoknál még többet is kaptunk. Gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában mélységes, lelkiségében szépséges a mi örökségünk. Éppen ezért tartom szomorúnak, hogy mai világunk nem becsüli eléggé ezt a páratlan értéket: énekeinket egyre kevesebben ismerik, és még kevesebben éneklik. Lassacskán elfelejtődnek az egykor jól ismert dallamok, kikopik életünkből az együtt éneklés szép szokása, ünnepeinken, köszöntőinkben legfeljebb slágerdallamokra futja, s még jó, ha magyar nyelven.

18

Összegyűjtöttem hát a számomra kedves dalokat, hogy megismerkedhessenek velük és a kották alapján könnyen megtanulhassák, vagy, ha tudják, akkor biztatást kapjanak arra, hogy minél többször énekeljék is őket. Az első daloskönyvem, melynek a Szép magyar ének címet adtam, 2009-ben jelent meg. A kiadvány olyan sikert aratott, hogy az elsőt két további kiadás követte. Az eltelt néhány évben belső igényem tovább hajtott egy énekeinket táji sokszínűségükben még gazdagabban bemutató gyűjtemény megteremtése felé. Úgy éreztem, hogy a korábbi kiadásokból sok értékes, széles érdeklődésre számot tartó szép magyar ének hiányzik. Ez a felismerés végül is egyáltalán nem meglepő, hiszen jól tudjuk, magyar népdalkincsünk óriási: több százezer lejegyzett dallamával tulajdonképpen kimeríthetetlen. Különösen ösztönzött a kiegészítésre, hogy a magyar népzenekutatás és népzenei életünk néhány kiemelkedő alakjával közelebbi kapcsolatba kerültem. Nagy hatást gyakorolt rám Kallós Zoltán népzenegyűjtővel – épp énekeskönyvem első kiadása révén – kialakuló személyes ismeretségem. Munkássága, az általa gyűjtött hatalmas anyag és persze az adatközlőkkel, az erdélyi énekes és hangszeres előadókkal való találkozások egy különösen szép és értékes zenei-költészeti világba tártak kaput. Mindezt erősítette családom mélyülő szeretete, elköteleződése a magyar népi kultúra iránt, valamint a táncházak egyre népszerűbbé válása is biztatott, hogy az ott széles körben ismertté vált énekekből a számomra legkedvesebbekkel tovább bővítsem a gyűjteményt. Íme tehát a daloskönyv bővített kiadása. A bővítés anyagának derékhada a népdalok köréből került ki: zömében kalotaszegi, mezőségi, Maros-völgyi, gyimesi és moldvai énekeinkből, de mások között például néhány unitárius énekkel is gazdagítottuk a könyv tartalmát. A mi családunk gyakran énekel. Magunk között vagy barátokkal, ünnepekkor vagy csupán jókedvünkben. Dalaink erőt adnak számunkra, szeretetet sugároznak felénk és környezetünkbe, és éneklésük boldoggá teszi az embert. Ezt bárki kipróbálhatja. Jó volna, ha minél többen és többet énekelnénk! Szeretettel kívánom, használják igaz örömükre az én daloskönyvemet! Béres József

LELŐHELYEK Táncház Alapítvány folkMAGazin szerkesztőség 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. I. em. Tel.: (1)-214-3521 Interneten megrendelhető a www.folkmagazin.hu oldalon Néptáncosok Kellékboltja 1137 Budapest, Katona József u. 21. Tel.: (1)-239-1199 Írók Boltja 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: (1)-322-1645 Kaláka Zenebolt Bp., V. ker., Deák Ferenc tér 4. Tel.: (1)-267-5331 A Folk 1074 Budapest, Dohány u. 84. Tel.: (1)-351-3341

MesterPorta 1011 Budapest, Corvin tér 7. Tel.: (70)-244-8432

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/3  

A TARTALOMBÓL: Novák Ferenc: „Tata 88"; Berlász Melinda: „Csak lélekben és gondolatban”; Bolya Mátyás: Úton a digitális bölcsészet felé ; Mó...

folkMAGazin 2019/3  

A TARTALOMBÓL: Novák Ferenc: „Tata 88"; Berlász Melinda: „Csak lélekben és gondolatban”; Bolya Mátyás: Úton a digitális bölcsészet felé ; Mó...

Advertisement