__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Művészeti vezetői feladatok ellátására A Palóc Néptáncegyüttest működtető Szécsényi Népművészeti Egyesület elnöksége művészeti vezetői pályázatot hirdet. Keressük azt a fiatal, ambiciózus férfitáncost, aki rendelkezik: - a Magyar Táncművészeti Főiskola táncos-próbavezető végzettségével (vagy folyamatban van annak megszerzése); - táncanyagok színpadra szerkesztési gyakorlatával; - művészeti vezetői vagy művészeti asszisztensi, esetleg próbavezetői gyakorlattal. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki: - néptánc szakirányú táncpedagógus diplomával rendelkezik; - szakmai díjat (díjakat) tudhat magáénak; - oktatópárral együtt vállalja a feladatellátást.

közölt az erről a gyűjtéséről készített A kidei magyarság világi zenéje című doktori disszertációjában. A népdalokat – bár még jóval a Járdányi-rend kialakulása előtt járunk – már zeneileg rendszerezve adta közre, lényegében megelőlegezve a későbbi rendszerezés alapvetéseit. A kötetet tovább olvasva világosan kirajzolódik az a gondolkodásmód, ahogyan Járdányi Pál eljut az úgynevezett Járdányi-rendig, saját rendszerező elvéig, követhető, hogyan alkotja meg a típuselvet, majd pontosan láthatja az olvasó, hogy a kutatások alakulása hogyan hívta életre másfél évtizeddel később a Dobszay–Szendrei- féle típusrendet. Megismerhetjük a korai, hatvanas évekbeli számítógépes dallamanalízist, amelyben szintén korát megelőzve ért el eredményeket Járdányi Pál, aki egy amerikai úton tervezte módszerét tovább fejleszteni, ez azonban halála miatt meghiúsult. Fehér Anikó könyvének legfontosabb fejezetét azok a népdalok alkotják, amelyeket a hagyatékból közöl, és amelyek számos érdekes variánst, versszakot tárnak még a népdalok avatott ismerői elé is. A Szeghalmon, Kidében, Homoródszentpálon, Turán és Tömörkényben rögzített népdalokat falvak szerinti csoportosításban találjuk Járdányi monografikus gyűjtési és csoportosítási elvét követve. Külön érdekesség, hogy Járdányi megjegyzéseit is olvashatjuk, természetesen az adatközlők nevével és életkorával, falvak szerinti táblázatban, a kadenciákat, a szótagszámot és az ambitust is jelölve. „Járdányi Pál korai halála akkora űrt hagy hátra, amelyet a magyar zeneélet még sokáig érezni fog. [...] Vetése nem fog elszáradni. Erejének teljében hagyott itt bennünket. Talán gondban amiatt, hogy annyi mindent nem fejezhetett be. De nyugodtan abban a tudatban, hogy ameddig dolgozhatott, egész odaadással és teljes sikerrel tette” – búcsúztatta megrendülten Kodály Zoltán 1966-ban a fiatalon elhunyt Járdányi Pált. Fehér Anikó könyve éppen azt érzékelteti, hogy ez a vetés men�nyire nem száradt el és mennyire sokrétűen él tovább a modern népzenetudományban, az abból táplálkozó táncházmozgalomban és a népzenére épülő magyar kodályi zenepedagógiai koncepcióban. Kiss Eszter Veronika

A keresett szakember legfontosabb feladatai: - az együttes tánckarának tánctechnikai és erőnléti fejlesztése; - táncanyagok tanítása és színpadra szerkesztése; - folklórműsorok összeállítása; - fellépések, fesztiválok és turnék szakmai tervezése és irányítása; - kapcsolattartás zenészekkel, vendégoktatókkal, pályázatírókkal, együttműködő szervezetekkel; - utánpótlásképzés szakmai vezetése, irányítása. A pályázatokat „Palócos vezető” jeligével, az alábbi tartalommal kérjük eljuttatni a palocneptanc@gmail. com elektronikus levélcímre 2019. május 31-ig: - önéletrajz; - végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; - szakmai díj(ak) másolata; - kétéves művészeti vezetői munkaterv, amely tartalmazza a pályázó tiszteletdíj- és egyéb költségtérítési igényeit. A pályázatok beérkezését követően, 2019. június 30-ig kiválasztásra kerülnek azok a szakemberek, akiket az elnökég próbafoglalkozás megtartására hív az együtteshez. Közülük kerül kiválasztásra a művészeti vezető. A művészeti vezetői feladat ellátásának tervezett kezdődátuma: 2020. január 1. A Nógrád megyei Szécsény városában működő, 20 éves múlttal rendelkező, több mint 40 fős, vegyes korosztályú táncegyüttes a Martin György Néptáncszövetség tagja. Fennállása alatt több ízben „Jól minősült” címet, valamint hazai és külföldi fesztiválokon szakmai díjakat szerzett. Utánpótlását 3 korcsoportban mintegy 60 gyermektáncos alkotja. A szakmai munkát gyakorlott pályázatírói háttér, nagy repertoár, állandó zenekar, megfelelő ruhatár és próbahelyiség támogatja. Fennállása során mások mellett olyan neves oktatók alkottak az együttesben, mint: Hájas Tibor, Kis István és Kis-Demeter Erika, Lovas Bálint és Tiszai Zsuzsanna, Maródi Attila és Kiss Anita, Taba Csaba és Fejér Erika. A csoport hetente kétszer, szerdán és pénteken este tartja próbáit.

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: A Vujicsics-örökség – Felütés; Mikuska Judit: Cécó Műhely; Kiss Eszter Veronika: Fehér Anikó Járdányi...

folkMAGazin 2019/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: A Vujicsics-örökség – Felütés; Mikuska Judit: Cécó Műhely; Kiss Eszter Veronika: Fehér Anikó Járdányi...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded