__MAIN_TEXT__

Page 11

Két új lemezzel bővült a Szászcsávási sorozat 2016-ban a Fonó 4 CD-ből álló sorozatot jelentetett meg az erdélyi Szászcsávási zenekar felvételeiből. A sorozat 2019-ben bővült, megjelent két új hiánypótló szászcsávási lemez: az egyik a zenekarral 1996–2007 között készült felvételekből való válogatás; a másikon a hagyományos szászcsávási többszólamú énekhagyományt megörökítő 1992–94 között készült felvételek hallhatóak. Szászcsávás kivételes helyet foglal el a magyar zenetörténetben: a magyar népi éneklésben teljesen általános egyszólamúság kivételeképpen talán az egyetlen olyan falu, ahol több szólamban énekelnek. Ez a XVIII.­század végén, a nyugati egyetemeket megjárt protestáns teológusok által meghonosított többszólamú templomi éneklés folklorizálódott formája. A kutatások szerint a szászcsávási kórushagyomány az egymástól a szólamok számában, a szerkesztés elveiben különböző iskolák közül a bázelire vezethető vissza. A faluban ma is működik az ötszólamú kórus, a falu minden magyar lakosa - az iskolástól az idősekig – énekel, a szólamok apáról fiúra öröklődnek. A kórus fellépésein kívül az istentiszteleteken, lakodalmakban, mulatságokban is több szólamban énekelnek. Az ilyen mulatságokban a népies műdalok domi-

nálnak, de énekelnek nótákat, népdalokat, táncdallamokat is. A hangszeres zenével Erdélyben hagyományosan a cigányok – II. világháború előtt rajtuk kívül még a zsidók – foglalkoztak, lakodalmakba, mulatságokba őket fogadták meg. A csávási cigány zenészek több nemzedékre visszamenően a környék híres muzsikusai: bár a kórusnak nem tagjai, az énekeket ők is jól ismerik, és az átlagosnál zeneileg igényesebb közönségük a gyenge muzsikusokat nem tűri meg. Az erdélyi mérték szerint jómódú faluban a cigányok alkalmi mezőgazdasági munkából és téglavetésből tengődve külön telepen, cigánysoron élnek. A nyomorúságos körülmények közül való kiemelkedés egyetlen lehetősége a zenélés. A cigányok közül igen sokan játszanak valamilyen hangszeren: főleg vonóshangszeren, újabban tangóharmonikán, dobon, szaxofonon, elektromos orgonán is. A faluban ma is több zenekarra való zenész él. A CD-n kerültük a hagyományos hangzásba nem illő hangszereket, így itt az a vonóshangzás hallható, amely egy nemzedékkel korábban még általános volt az erdélyi népi tánczenében, és amelyet a hozzá tartozó repertoárral együtt mára egyre jobban kiszorít az elektromos zene. Szánthó Zoltán

Szászcsávási Dalárda • FA 422-2 Vonalkód: 5 998048 542222 • 2019, Fonó Szászcsávási többszólamú kórusfelvételek 1992–94 Dézsi Ferenc, a Szászcsávási Dalárda karnagya emlékére

Szászcsávás Band 6. • FA 423-2 Vonalkód: 5 998048 542321 • 2019, Fonó A CD felvételeit 1996 és 2007 között Szánthó Zoltán és Bartha Ágoston készítette

Kacsirek Ottó András: Átszivárgás Magánkiadás, 2019 • ISBN: 978-615-00-4297-8 Megrendelhető az atszivargas@freemail.hu e-mail címen „Általában gyermekkorunkban kezdünk verseket írni. Ebben az időszakban szinte mindenki tesz egy kísérletet erre. Bizonyára a kötetet kezében tartó olvasók közül is sokan őriznek egy- egy kopott fedelű füzetecskét fiókjaik mélyén, poros padlásokon, vagy ha ott nem, hát emlékezetük félreeső zugaiban. Írni kezdünk, és megpróbálunk valami nagyon szépet teremteni, mert olyan korszaka ez az ember életének, melyet a szellem ártatlansága irányít. A tiszta hit az, mely ujjainkat a toll szára köré fonja, s ez vetteti velünk papírra első suta sorainkat. Aztán az évek, – a valóság malomkövei – legtöbbünkről lassan lemorzsolják ezt a varázst. De valahogy mindig maradunk páran olyanok, akikben megmarad egy apró szikra. Talán mert egy kicsit többet nézünk hátrafelé, mint mások? Vagy azért, mert mindig lesznek olyanok, akik e kis szikrákból gyúlt lángocskák melegén keresztül remélik meglelni gyermeki önmagukat? Kettős világ az, amelyben létezem. Az egyik a hajnali ikonok szennyes, betonba merevedett világa.Nem vallom magaménak, csak történek benne. A másik az, melybe innen szivárgok át a közöny, a permanens kilátástalanság elől a remény szeplőtelen ege alá. Menekülés ez térben és időben, valóságban és gondolatban. Egy lehetséges kiút az árnyékból a fényre.”

11

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: A Vujicsics-örökség – Felütés; Mikuska Judit: Cécó Műhely; Kiss Eszter Veronika: Fehér Anikó Járdányi...

folkMAGazin 2019/2  

A TARTALOMBÓL: Jávorszky Béla Szilárd: A Vujicsics-örökség – Felütés; Mikuska Judit: Cécó Műhely; Kiss Eszter Veronika: Fehér Anikó Járdányi...

Advertisement