Page 46

Kettős ünnep

Bodza Klára koncertje a Párbeszéd Házában • 2018. december 21. Bodza Klára tanítványok és kiváló muzsikus társak koszorújában, telt ház előtt ünnepelte előadóművészi pályafutása ötvenedik évfordulóját és a – koncertje napján még csak közelgő –karácsonyi ünnepet. Az advent-karácsonyi időszaknál keresve sem találhatott volna egykori énektanárom alkalmasabb időszakot arra, hogy művészi munkásága minden fontos vonatkozása helyet kapjon a műsorban: egyaránt hallhattuk a népdalénekest, a régi zene míves megszólaltatóját, a költészet elkötelezettjét. A karácsonyhoz kötődő szokásdalok és népénekek hangszerkíséretében Balogh Kálmán cimbalmon, Csörsz Rumen István kobzon, Kiss Krisztián furulyán működött közre. A régi zene korhű megszólaltatói Kállay Gábor, Kállay Katalin és Harsányi Zsolt voltak. A műsorban elhangzó istenes verseket, népi imádságokat Dunai Tamás színművész és Bodza Klára tolmácsolásában hallhattuk. Az énekes tanítványok – Benkő Dóra Rózsa, Dobák Katalin, Héjja Bella Emerencia, Izsák Katalin, Farkas Tünde, Török-Ábra-

Fotó: Csorba Károly

hám Brigitta és Gubinecz Ákos – személyükben is felvillantották az ünnepelt pedagógusi munkásságának fontosabb állomásait. Az Óbudai Népzenei Iskola és a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola, a Pikhéty Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének egykori és jelenlegi növendékei énekeltek együtt mesterükkel a színpadon.

Sajgó Szabolcs atya köszöntőjében az időtlen máról és a Teremtői szólításról beszélt, ahogyan a műsor egészét is ez a gondolat vezérelte. A több évszázad költészetét és zenei örökségét átfogó művek elhangzása során a népi és magaskultúra, a laikus és hivatalos közötti határok feloldódtak az Istenhez forduló ember személyes hitvallásában. Sándor Ildikó

SÖNDÖRGŐ Zeneakadémia – Nagyterem 2019. március 20., 19.30 Az Eredics testvérek a tágabb családból és legjobb muzsikus barátaikból válogatva alapították a kilencvenes évek közepén a mára nemzetközi hírű tamburazenekart, a Söndörgőt. A déli szláv zenei hagyomány rétegeihez kellő alázattal, kifinomult érzékkel és jó ízléssel nyúlnak, Bartók Béla, Vujicsics Tihamér és saját gyűjtéseikből merítve. Ez az erős hagyománytisztelet azonban mégsem gátja, sokkal inkább katalizátora annak a fáradhatatlan munkának, amellyel évtizedek óta képviselik ezt a kultúrát, és amely folyton megújuló, kortárs lendületet ad a Duna menti szlávok zenei kincseinek. Nyolcadik lemezük anyagát világ körüli koncertsorozat keretében mutatják be, amelynek első koncertjét a Zeneakadémián hallhatja a nagyközönség. Ezen az estén újra megidézik Bartók Bélát, tisztelegnek a korai Vujicsics együttes munkássága előtt, valamint fellebbentik a fátylat Vikár Béla titokzatos „konstantinápolyi” gyűjtéséről is. Söndörgő: Eredics Áron (prímtambura, tambura szamica, darbuka, ének), Eredics Benjámin (brácstambura, trombita, ének), Eredics Dávid (klarinét, szaxofon, kaval, prímtambura, basszprím-tambura, ének), Eredics Salamon (harmonika, furulya, hulusi, basszprím-tambura), Buzás Attila (tamburabőgő, csellótambura, tapan, ének)

46

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

Advertisement