__MAIN_TEXT__

Page 22

Madéfalvi Rokolya K

– Egy új CD-lemez margójára –

ülön öröm minden egyes határon túl megjelenő zenei kiadvány, amelynek híre eljut a szélesebb táncházas, népzeneszerető közönséghez, hiszen még mindig nincs elegendő rálátásunk arra, milyen pezsgő, intenzív mozgalmi élet jellemzi a „végeket.” Egy-egy nagyobb rendezvény – mint legutóbb a székelyudvarhelyi táncháztalálkozó – döbbenti rá a hozzám hasonló, első generációs „öregeket”, hogy mennyi a fiatal zenész, énekes, táncos, akik ugyanúgy tudnak lelkesedni ezekért az értékekért, mint mi a „hőskorban”. Ők persze kicsit másképp, talán felszabadultabban, talán kicsit kevesebb küldetéstudattal, de nagyobb merítéssel, köszönhetően a rendelkezésre álló felgyűjtött anyagmennyiségnek. A bőség zavara persze hozott némi felszínességet is, de ez egy másik történet... A madéfalvi Rokolya Népi Énekegyüttes tavaly megjelent „Azt akartam én megtudni” című CD-lemeze az egészséges lokálpatriotizmus dicséretes példája. A dalok kizárólag Csík vármegyéből, elsősorban Bartók 1907-es gyűjtéséből kerültek be a rendkívül igényes, jól átgondolt összeállításba. Egy zenei válogatás gyakran szubjektív (a „kedvencek”), ritkábban ismeretterjesztő célzatú (egy-egy falu, vidék, vagy előadó egyéniség bemutatása), de sokkal ritkábbak az alapos szakmai munkára, tudományos igényességre és jól átgondolt koncepcióra épített gyűjtemények. Az ilyen sok szempontot vesz figyelembe, nemcsak a dallam régiségét, szépségét, különlegességét mérlegeli, de a szöveget is meghatározó tényezőként kezeli, annak költészeti értékével, érzelmi töltetével, fontos társadalmi-politikai üzeneteivel egyetemben. Ez a kiadvány kiemelkedik a válogatás minőségével. A revival mozgalom, ahogy terebélyesedett, úgy ágazott szét egyre több irányzatra, amelyek közt a „hagyományőrző” gondolat, cél

22

meghatározó jellege manapság mintha visszaszorulóban lenne. A fiatalok többségét ma már nem az motiválja, hogy át kell menteni az értéket (a „lángot”) a „túlsó partra”, lehetőleg minél épebb formában, megőrizve minden meghatározó sajátosságát. Hogy ez lehetséges-e, arról régóta folyik a vita, de kétségtelen, hogy a mozgalom indulásánál ez volt az egyik fő mozgatórugó. Most, hogy sokan lettünk, sokféleképpen viszonyulunk az elért eredményekhez. Ma már van, akinek ez csak egyszerű szórakozási forma; van akinek menedék az elidegenült, urbanizált fogyasztói társadalomban; mások a közösségteremtő erejét értékelik elsősorban, és persze még mindig vannak megrögzött „értékmentők”. Utóbbiak érzésem szerint talán többen vannak a határon túli közösségekben, mert számukra ez az értékőrzés szorosan összekapcsolódik a megmaradással, az identitásőrzéssel, ami nyitott határok ide, Európai Unió oda, ma sem egyszerű kihívás. Már feltéve, hogy nincs kedvünk felolvadni egy nagy, globális kulturális masszában... Nos, a 2010-ben alakult Rokolya Népi Énekegyüttes tíz tagja egyértelműen letette a garast a hagyományőrzés, az értékmentés mellett. Mint az ízléses, a dalok szövegeit is tartalmazó kiadvány bevezetőjéből kiderül, nemcsak a szellemi és tárgyi értékeket gyűjtik (mint például a székely népviselet ikonikus ruhadarabját, a „rokolyát”), hanem küldetéstudattal „terjesztik is az igét”. Hitvallásuk szerint: „... pedagógusként feladatunknak érezzük a zenei anyanyelv értékeinek tudatosítását, továbbadását. El akarjuk vinni minden házba, hogy ez a zenei örökség minél szélesebb körben nyerjen népszerűséget, munkánk által közösségünk egyre több fiatalja éljen a hagyomány tiszteletében. [...] Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek megismerje a vidékünkön gyűjtött népdalokat, hiszen ezekkel vigasztalódott, ünnepelt, mondta el bánatát, tudatta a világgal boldogságát és örömét a székely népünk.”. A székely öntudat erősítéséhez pedig két frappáns idézetet is találtak. Egyik Kodály Zoltán intelme, aki 1927-ben kijelentette: „A magyarság tízféle szilánkból állott ös�sze: aki közelebbről látta, tudja, hogy a ma-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

Advertisement