{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

Kátai Zoltán históriás énekmondó – Laudáció a Magyar Örökség Díj ünnepélyes átadása alkalmából –

Kátai Zoltán históriás énekmondó, zeneszerző-előadóművész 1954. november 3-án született Mosonmagyaróváron. Gyermekkorában zongorázni tanult, majd zenei tudását a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán fejlesztette tovább. Gitáron, kobzon, dudán, lanton, fidulán autodidakta módon tanult. 1983 és1994 között a Mákvirág népzenei együttes énekes-zenészeként járta a világot, ezután önálló műsorokat készített. A vele készült tv- és rádióműsorok a mai napig fontos elemét képezik a magyar kultúra, a magyar népzene és régizene, a históriás énekek, valamint a magyar irodalom népszerűsítésének. (A magyar irodalom képes története, Hajdanában-danában, Élő népzene, Magyar történelmi arcképcsarnok, Vers mindenkinek, Újkori énekmondók) Nemzetközi és országos népzenei és történelmi fesztiválokon, irodalmi esteken, katonai hagyományőrző rendezvényeken, nemzeti és szakrális ünnepeinken hallhatják az emberek szakavatott interpretációit, korhű hangszeres játékával kísért, egyedülálló énekhangját. Gyakran és szívesen járja az iskolákat is, rendhagyó óráival hasznos segítséget nyújtva az ének-zene, az irodalom és a történelem oktatásához. Leginkább reneszánsz költők, históriás énekesek szerzeményeit énekli kivételesen hiteles tolmácsolással. Első lemeze Muzsikáló Erató címmel jelent meg, ezt követte a Magiar História, amely válogatás a középkori magyar históriás énekekből koboz és lant kísérettel. A Boriváshoz való című könyv és CD XVI-XIX. századi bordalokkal, majd a 2005-ben, a

Hangzó Helikon sorozatban kiadott Kátai-krónika című, Jankovics Marcell által illusztrált hangoskönyv a legfontosabb történelmi eseményeket és azok nagy alakjainak cselekedeteit korhű módon megénekelve vezet vissza minket a magyar történelem sorsfordulóihoz, megidézve régmúltunk dalban megörökített krónikáit. 2007-ben jelent meg a Wathay Ferenc énekeskönyve alapján készített lemeze. Az énekek egy részéhez Kátai Zoltán választott korabeli dallamokat. Ezzel a lemezzel fejezi ki a művész saját ars poeticáját is, amely megfogalmazása szerint: „az önzetlen hazaszeretet és a mélységes Hit”. Az „Elindula József...” – Énekek adventtől vízkeresztig című lemez a magyar nyelvterület keleti és nyugati végeinek a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó énekes-zenés hagyományaiból ad ízelítőt. A Hajdúk I. Világtalálkozója alkalmából, 2014-ben megjelent „...aki a Hazáért Győztes...” – Bocskai István emlékezete című lemez célja, hogy méltó emléket állítson történelmünk e nagy alakjának, s példát mutasson a jelen nemzedéknek hazaszeretetről, becsületről és tisztességről. 2018-ban jelent meg „Viadalhelyeken, véressen, sebessen...” című lemeze katonadalokkal Tinóditól a Nagy Háborúig, valamint az erdélyi unitáriusok felkérésére „Ditsérjétek Istent...” címmel Bogáti Fazakas Miklós és Thordai János XVI. század végi, XVII. század eleji zsoltárfordításaival. A magyar nép történelmének, hagyományainak és kultúrájának ismerete nélkül nem lehet hiteles magyar jelen és jövő. Ká-

Fotó: Nagy Károly Zsolt

tai Zoltán négy évtizedes munkássága során arra törekedett, hogy a magyar nemzet ös�szetartozását erősítse, megismertesse hiteles történelmünket, népi hagyományainkat, hogy azokra büszkék lehessünk és megőrizhessük utódaink számára. Énekeit hallgatva megerősödik bennünk az az érzés, hogy a magyar nép az elmúlt korok jeles személyiségeinek tetteiből és történelmünk dicső eseményeiből építkezve büszkén vállalhatja a jelent és tervezheti jövőjét. Freund Tamás (Elhangzott 2018. december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.)

Szelfik gyerekjátékokra Cserepes: My name is Elvis Presley FA 421-2 Fonó, 2018. Ez az album a hazaszeretetről szól. Egy tágabb haza szenvedélyes szeretetéről, amit úgy hívunk, hogy Föld. Ezúttal a ma élő városi és iskolai gyerekfolklórt (children's games) szerettük volna megismerni és megmutatni. Segítségül egy kis utazást tettünk az interneten a Föld körül. Az utazás során fény derült ezeknek a játékoknak szinte végtelen gazdagságára. De az is kiderült, hogy mennyire hasonlítanak egymásra: nem csak szellemükben, hanem konkrét formájukban is, sokszor szóról szóra azonosságot mutatnak, mondhatnánk egylényegűek. A gyerekek által feltöltött szelfik csodálatos újdonsága, hogy nem csupán a dallamot, vagy a szöveget magát tartalmazzák (mint általában az archívumok felvételei), hanem azt a spontán örömet is, amit a gyerekek játszás közben átélnek. Ezt a sokszínűséget és életörömet szerettük volna megosztani.

11

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

Advertisement