Page 10

Enyedi Ágnes: „Édesanyám sok szép szava..." FECD 066 • FolkEurópa Kiadó, 2018. „Egész gyermek- és ifjúkoromat végigkísérte egy, a könyvespolcunkon pihenő régi könyv. A kötet, amely az Édesanyám sok szép szava címet viseli, gyergyóditrói üknagyanyám, Ádám Joákimné Kurkó Julianna repertoárját mutatja be. 1989-ben jelent meg a Kriterion Könyvkiadónál a gyűjtő, Albert Ernő szerkesztésében. Borítóján üknagyanyám 94-95 éves kori képe látható, szeméből kedvesség, szeretet, bölcsesség árad. Egészen addig a pillanatig, amíg tudomást nem szereztem arról, hogy a kötetben szereplő dallamok gyűjtéseinek hanganyaga elérhető, az egész egy kicsit távolinak és megfoghatatlannak tűnt számomra. Ám amikor Kelemen Lászlótól megkaptam a többórás anyagot, végre nekiláthattam, hogy megtanuljam a szebbnél szebb népdalokat, balladákat. Ráadásul a felvételek között rátaláltam dédnagyanyám, Márton Ferencné Ádám Teréz énekeire is, akinek csodálatos hangja és előadásmódja szintúgy magával ragadott. Az üknagyanyámtól és dédnagyanyámtól tanultakon túl Bartók Béla, Kelemen László, Lajtha László, Molnár Antal és Kallós Zoltán gyűjtéseiből válogattunk a lemezre. Munkánk eredménye igen színes zenei anyag lett: a legrégibb balladáktól, keservesektől a lendületes táncdallamokon át az újabb stílusú népdalokig a gyergyói népzene nagyon sok rétege és jellemző vonása jelenik meg. A lemezen változatos témák fogalmazódnak meg, amelyek alapvetően a paraszti élet fontos állomásaihoz, fordulóihoz is kapcsolódnak. Ugyan helyenként egy már szinte elmúlt életforma üzenetei csendülnek fel a költői szövegű régi énekekben, de ezek az évszázadok alatt tökéletesre csiszolódott dalok napjainkban is kapaszkodót nyújthatnak létezésünk fontos kérdéseihez, legyen szó párválasztásról, házasságról, hazaszeretetről, hitről, születésről vagy épp szeretteink elvesztéséről. A gyergyói népdalok különböző értékes gyűjtésekből való megismerése olyan köteléket, erős gyökeret jelentenek számomra, amely hidat képez énekes létem és gyergyói származásom, rokonságom között. Az őseim dallamkincsével való találkozás igazi időutazássá, eddigi életem egyik legnagyobb élményévé vált számomra.”

„Gyergyó, Ditró... Ha ezt a két szót leírom, visszajön gyerek- és ifjúkorom. A Kelemenek dombja, körülöttünk a nagy család, szűkebb és távolibb rokonság. Nagyanyám, nagyapám nótái, nagybátyám furulyázása. A tollfosztó kalákák, ahova nagyanyám vitt el, ahol furulyaszó mellett, énekelve, beszélgetve dolgoztak, és ahol jutalomként édes főtt kukoricát ehettem. A reggelek, amikor nagyapámnak vittem a mezőre ennivalót, a »kihálások« a magunk készítette kalyibában egy-egy nagyobb kaszáláskor, a pisztrangászás, gomba-szamóca-málna-kokojzaszedés. Nagyapámék-apámék bezárt ajtók mögötti – akkoriban tiltott – énekei, mulatása. A tél és a karácsony minden szépségével, az első, magam fonta aprószen­ tekelő korbács, a sízések az apám készítette falécekkel és a farkasok az éjhezetben a dombtetőn, a korcsolyázások, szánkázások, nagyEnyedi Ágnes apám Don-kanyarból hozott tudása, mikor elfagyott a lábam. A hegedűórák Petres Náci bácsinál, apám hegedülése, nagyapám citerája, az első marosszéki, amit Gál Pista alszegi prímástól gyűjtöttem. A későbbi, tudatos gyűjtések, először a családban, majd a közelebbi-távolabbi szomszédoktól, rokonoktól. A bartóki példa. Ezt a világot, amely bennem él azóta is, hozta felszínre a lehetőség, hogy valamilyen művészi formába öntsem, Albert Ernő gyűjtéseit is felhasználva. Azonban a feldolgozások inkább csak szerény keretet adnak mindannak, ami Gyergyó, Ditró, egy ottani élet kapcsán a népdalokban megfogalmazódik, amely úgy művészien egyedi, hogy közben mindannyiunké. Enyedi Ágnes énekét hallgatva tehát nem csak az ő üknagyanyja, dédnagyanyja hangját hallgatjuk. Benne vannak ebben a lemezben az én énekeim, mindannyiunk énekei, sorsa is.” Salamon Soma, András Orsolya, Mihó Attila, Enyedi Ágnes, Enyedi Tamás Kelemen László (Fotó: Dusa Gábor)

10

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

folkMAGazin 2019/1  

A TARTALOMBÓL: Sándor Ildikó: Mamó kertecskéje; Kutszegi Csaba: Liszt-mozaikok – Tánckoncert; Ménes Márta: Beszélgetés Korzenszky Klárával;...

Advertisement