__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 4. A Jóisten legyen magával odaát is...! Tánczos Vilmos 6. 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV Csodálatos indulás Bajcsy-Zsilinszky Endre 8. Nyakig a papucsban Grozdits Károly 12. Borbély Jolán (1928–2018) Héra Éva; Henics Tamás 14. „Nincs királyi út” Sebő Ferenc 15. Halmos Béla Programiroda Grozdits Károly 16. TALLÓZÓ – A „haldokló” népzene Dobszay László 20. SZÉKI TÖRTÉNETEK Falatanként kirakott pulicka Kocsis Rózsi Juhos Kiss Sándor rovata 21. „Folyamatos emlékezet” Novák Ferenc 22. Érzékenység, alázat, szeretet Henics Tamás

Kallós Zoltán (1926–2018)

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk!” Kallós Zoltán, a magyar kultúra kimagasló személyisége, kétszeres Kossuth-díjas néprajzkutató, a nemzet művésze, a Corvin-lánc kitüntetettje, az Europa Nostra-díj birtokosa 1926. március 26-án született Válaszúton, a romániai Kolozs megyében. Gyermekkorát a Bánffy-kastélytól egy utcányira, a családi kúrián töltötte.

K

olozsváron szerzett tanítói diplomát, majd a kalotaszegi Magyarvistán dolgozott. Ezután két éven át Moldvában, Lészpeden tanított, ami egész életét meghatározó élményt jelentett számára. 1955-ben, Jagamas János tanítványaként végzett a kolozsvári Zeneakadémián. 1958-ban politikai okokból, bátor, harcos magatartásáért a román hatóságok bebörtönözték. Ezt követően nem kapott végzettségének megfelelő állást, Gyimesbe ment és faipari munkát vállalt. Visszatérve Kolozsvárra néprajzi gyűjtőmunkába kezdett. Az irány: Mezőség, Kalotaszeg, Gyimes, Moldva. Több mint hetven év áldozatos gyűjtőmunkája következett. El sem mondható és fel sem fogható, hogy mennyivel lennénk szegényebbek, ha Kallós Zoltán – dacolva a történelem viharaival – szembe nem száll az életét is fenyegető terrorral, a Ceauşescu-rendszer titkosrendőri atrocitásaival. Lankadatlanul járta a falvakat, kereste-kutatta azokat a csodálatos képességű népi alkotókat, akik balladáikkal, hangszerjátékukkal, táncaikkal varázslatos pillanatokkal tették gazdagabbá az anyagi javakban ugyan szegény, de lélekben annál teljesebb, kisebbségi létbe kényszerí-

tett magyarság életét. Elszántsága, kitartása nem ismert megalkuvást. Tudta, hogy a kereszt, melyet a történelemi gondviselés rótt rá, súlyos teher és csak a legbátrabbak képesek egy életen át cipelni, de ő ezt bizalommal, sőt derűvel, humorral csordultig telve tette. 1961-ben egy társasutazás tagjaként sikerült először átjönnie Magyarországra. Ekkor már ismerte Andrásfalvy Bertalant – akivel még lészpedi tanítóskodása idején találkozott –, de az igazi nagy találkozás Budapesten történt meg. Martin György felesége, Borbély Jolán így emlékezett erre: „Andrásfalvy Berci meghívta Zolit, és összegyűlt a baráti kör Zoli látására: Pesovárék (Pesovár Ernő és Pesovár Ferenc néprajzkutatók), én, meg Tinka (Martin György), nem is tudom még ki mindenki, mert tudtuk, hogy létezik, de nem tudtuk, hogy néz ki. És hát ugye, ott beszélgettünk, és egyszer elkezdett énekelni: Meg kell a búzának érni... Azért is olyan kedves nekem ez a dal. Mi soha ilyen gyönyörű, keserű dalokat, keserveseket nem hallottunk. Hát valóban borsódzott a hátunk. És csak énekelt, énekelt. Mi hallgattunk. Besötétedik, nem merünk vil-

23. KÉPGALÉRIA – Korniss Péter 32. Örök rózsák Marton László Távolodó 34. NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK 39. Ajándékok Szvorák Katalintól J.I. 40. MAGTÁR – Komázásunk a halállal Széki Soós János 42. BUKOVINA, BUKOVINA – VIII. Utam végén visszanézek Kóka Rozália 46. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Palacsinta – I. Juhász Katalin 50. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

A „Balladák filmje” forgatásán Gyimesben – fotó: Gyulyás János (Emlékkönyv, szerk.: Péterbencze Anikó; Csángó Fesztivál Alapítvány, 2016)

Címlap: Kallós Zoltán (1926–2018) – fotó: Henics Tamás

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2018/2  

A TARTALOMBÓL: Péterbencze Anikó – Papp Imre: Kallós Zoltán (1926–2018); Tánczos Vilmos: A Jóisten legyen magával odaát is...!; 2018 – MÁTYÁ...

folkMAGazin 2018/2  

A TARTALOMBÓL: Péterbencze Anikó – Papp Imre: Kallós Zoltán (1926–2018); Tánczos Vilmos: A Jóisten legyen magával odaát is...!; 2018 – MÁTYÁ...

Advertisement