Page 37

Felhívás Halmos Béla-díjra és Emlékéremre való jelölésre

bukovinai székely identitásukra (bukovinai székely néprajzi táborok, „Jut eszembe!” program). 2000-ben Sebestyén Ádám-díjjal jutalmazták tevékenységét. 2002ben Tolna Megye Népművészetéért Díjban részesült. Az Életfa Díjat 2012-ben kapta meg. 2017-ben a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet Radics-díját kapta. Nem szabad megfeledkezni Vilmi néni másik lányáról, Kónya Lajosnéról sem, aki a hímzések és viseletek irányába indult el. A kiállításon szedettes ingjeit, bukovinai hímzéseit tekinthetik meg. * A legfiatalabb generációt Kontár Veronika, Etel lánya képviseli. Édesapja grafikusművész. Nagyanyjától és édesanyjától leste, tanulta el a mesterség alapjait, később titkait. Édesapja – aki felvidéki magyar származású – csepegtette belé a múlt tiszteletét. Megtanította keresni a tárgy mögött a kor emberét, az alkotót, a tárgy születésének körülményeit. Belsőépítészeti diplomája mellett a Hagyományok Háza által szervezett tanfolyamon szőnyegszövő, a békéscsabai Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül pedig takács szakmából szerezett végzettséget. Alkotói hitvallása: „A kézművesség alázatos munka, folyamatos tanulási folyamat. Látni igyekszem a tárgyakban és azokon túl az anyag, a forma, a munkafolyamatok, a funkció és a rejtett tartalmak összefüggéseit. Keresem az őseim nyomait magamban, hogy végül a saját utamon, a mai igényeket és divatot figyelembe véve alkothassak. A tervezés, a hosszú, dolgos órák, a befejező műveletek után, az örömteli munkának eme kézzelfogható gyümölcsei végül öltözetkiegészítők lesznek vagy éppen lakások részei. Megbecsült mindennapi tárgyak, gyűjtemények részei.”. És ezt az útravalót minden szövő, minden népi kézműves számára ajánlom. Beszprémy Katalin (Elhangzott a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban, 2018. január 19-én. A kiállítás megtekinthető 2018. március 14-ig, hétfőtől szombatig 10-18 óra között.)

2015. május 9-én, a IV. Táncház Napján rendezett gálán a Zeneakadémia nagytermében először adták át a Halmos Béla-vándordíjat és -emlékérmet a legendás népzenész és kutató emlékére. Egy arra méltó prímás Halmos Béla egykori hegedűjét veheti át minden évben vándordíjként a szakmai kuratórium döntése alapján, míg a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület Halmos Béla-emlékérmet készíttetett és ítél oda a táncházak szervezésében kiemelkedő munkát végzett személynek. Az elmúlt években olyan kiválóságok kapták a vándordíjat, mint Lipták Dániel, Horsa István, Nyitrai Tamás, az emlékérmet pedig Ötvös Györgyi, Virágvölgyi Márta és Simoncsics János. 2018-ban, a tavalyi évhez hasonlóan felhívást tesz közzé a két kuratórium. Az alább részletezett szempontoknak megfelelő jelöltek szakmai életrajzát és maximum egyoldalas szakmai ajánlását elektronikusan várjuk a hhbk@hagyomanyokhaza.hu címre. Jelöltet ajánlhat természetes és jogi személy, illetve nem jogi személyként működő szakmai szervezet is. Jelöltállítási határidő: 2018. március 20. * Halmos Béla-vándordíj A vándordíj Barbarossa János Halmos Bélának készített mesterhegedűjének használata egy éven keresztül. Az előző évi díjazott a gálán való fellépéssel búcsúzik a hangszertől. A vándordíj mellett a Hagyományok Háza a következő évadban koncertlehetőséget biztosít az új díjazottnak a hangszer bemutatására. A díjazottal a Hagyományok Háza mint a Halmos-hagyaték letéteményese szerződést köt. A kuratórium Halmos Béla szellemiségének megfelelően a következő kritériumokat állapította meg a díj feltételéül. A díjat olyan személy kaphatja, aki: 40 év alatti aktív prímás; magyarországi lakos; határokon is átívelő, elkötelezett munkásságot folytat (élénk kapcsolata van a határon túli magyar közösségekkel); hagyományos népi hangszeres zenét játszik; táncházakat muzsikál. Kuratóriumi tagot delegálnak: a Hagyományok Háza, a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulá,; a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék,; a Táncház Egyesület. * Halmos Béla-emlékérem Az emlékérmet a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület elnöksége azzal a céllal alapította, hogy az egyesület alapító elnökének közösségteremtő, háttérszervező oldaláról is megemlékezzen. Az emlékérmet olyan személy kaphatja, aki a táncházmozgalom keretén belül kimagasló szakmai és/vagy közösségi tevékenységet folytat. A kuratórium tagjai: a Hagyományok Háza főigazgatója, a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület elnökségi tagjai.

37

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

Advertisement