__MAIN_TEXT__

Page 27

A Martenica együttes jubileumi estje Marczibányi téri Művelődési Központ, 2017. október 22.

H

armincöt év telt el alapításunk óta, ez idő alatt rengeteg élmén�nyel, tudással, ismeretséggel és barátsággal lettünk gazdagabbak. Jubileumi műsorunk alkalmával szerettük volna mindazt az örömöt bemutatni, amit számunkra a bolgár kultúra, a bolgár táncok és az a közösség jelent, amelyet életre hívtunk és amely körbevesz minket. A felkészülést már tavasszal megkezdtük, mert jubileumi évünket egy nyár eleji bulgáriai turnéval indítottuk. Ezután sem tartottunk pihenőt, rengeteget gyakoroltuk a műsorba beválasztott táncokat, a régi táncosokat is össze kellett gyűjtenünk, és természetesen velük külön is foglalkoztunk. Szeptemberben, az előadáshoz közeledvén sokasodtak a feladatok, a Martenica 35 – fotó: Várady Levente (www.lumidance.com) színpadi műsor mellett rengeteg szervezési kérdést kellett megoldanunk. A ruhatár szállítása, és Szilvássy István, de természetesen meghívást kapott Lia helyszín, technika, díszlet biztosítása, bolgár és magyar li néni csoportja is, a Zornica Hagyományőrző Együttes. vendégművészeink meghívása, utaztatása, a szállás-ellá- A köszöntések után pirini zenész barátaink vezetésével tás megszervezése és a műsor előtt az összes résztvevő ét- elindult egy hosszú horo a földszinti kamaraterembe, ahol keztetése, az ajándékok megalkotása, a konferálás szöve- kezdetét vette a hajnal kettőig tartó mulatság. Amíg a töge, kapcsolattartás a tv-stábbal és a fotóssal, a nyomdai röksíposok zenéltek, átszerelték a hangosítást, hogy a töbmunkák és jegyárusítás gondja mind-mind ránk hárult. A bi zenekar is szóhoz juthasson. A Rilát a Martenica zenefeladatokat lelkes tagjaink szabadidejükben látták el, ön- kar követte, Angelidisz Vaszilisz, kiváló zenész és egyben régi „martenicás” meglepetés-vendégünkkel, majd szófiai kéntes alapon. Október 20-án, pénteken reggel a repülőtéren vártuk barátaink, Roza Bancsevával kiegészülve. Óriási hangulatSzófiából érkező zenészeinket, koreográfusainkat, késő ban táncoltuk és énekeltük végig a mulatságot kézen fogdélutánra pedig megérkezett két autó is a Rila Hotel elé, va barátainkkal, vendégeinkkel. egy Szófiából, egy pedig Petricsből. Pénteken és szomba- A műsor után közvetlenül és az azóta eltelt közel egy ton kora délutántól egészen estig próbáltuk a műsort ze- hónapban csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A szép nészeinkkel, énekeseinkkel, miközben gondoskodtunk el- táncokon és zenén kívül dicsérték az igazán kellemes, benlátásukról is. Péntek este szűk körben, bulgáriai vendége- sőséges légkört, a szervezettséget, a mulatság kiváló haninkkel és régi táncosainkkal együtt ünnepeltük magunkat gulatát. Amit még legtöbben kiemeltek, az az, amit a Martenica együttes alapítása óta képvisel: a szívből jövő szeés születésnaposainkat. Vasárnap már 13 órától kezdtük a készülődést a hely- retetet, mellyel a bolgár táncokhoz, zenékhez és a magyarszínen, hogy estére minden a helyére kerüljön. A szerve- országi bolgársághoz viszonyulunk. zett és összehangolt munka végül meghozta gyümölcsét: Hálásak vagyunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették nem sokkal 19 óra után elkezdődött a műsor. Legszebb vi- jubileumi estünk megszervezését és a harmincöt év méltó seleteinket és koreográfiáinkat mutattuk be sok régi tán- megünneplését! cos közreműködésével. A zenekari kíséretet Szófiából ér- Külön köszönet azoknak a bolgár kisebbségi önkorkezett alkalmi zenekarunk biztosította Alekszej Leszicski mányzatoknak, akik baráti szeretettel fordultak felénk: Buvezetésével és a Filip Kutev Állami Népi Együttes zene- dapest Belváros-Lipótváros, V. kerületi Bolgár Önkormányzat; karának zenészeivel, élükön Ivan Pejcsevvel, kiegészül- Szigetszentmiklós Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata – ve természetesen Roza Bancseva énekesnővel és a Vándor Szigetszentmiklós Város Önkormányzata; Budapest Főváros II. Vokál Énekegyüttessel. Orczy Géza barátunk az egész es- kerületi Bolgár Önkormányzat; Bolgár Országos Önkormánytet végigdobolta tapánjával, a pirini koreográfia zenéjé- zat; Fővárosi Bolgár Önkormányzat; Józsefvárosi Bolgár Önkorbe pedig Petrics környéki töröksíposok álltak be, csodála- mányzat; Terézvárosi Bolgár Önkormányzat; Budapest I. kerütos hangzást adva a muzsikának. Az utolsó, sop táncunk- leti Bolgár Önkormányzat; Kispesti Bolgár Nemzetiségi Önkorban láthatták a nézők a legtöbb régi táncosunkat, amely- mányzat; Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. hez a talpalávalót korábbi kísérőzenekarunk, a Rila húzta. Az est további támogatója: Emberi Erőforrás MinisztériA műsorban feltűnt két olyan fontos személy, akik közre- um, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Nagy Timea működtek az együttesünk alapításában: Liliana Zafirova

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

Advertisement