{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

35 ÉVES A MARTENICA – KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, szeretett barátaink, kedves fiatalok! Jó estét kívánok. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, minden jelenlévőt, de mindenekelőtt és elsősorban kedves díszvendégeinket, Büdy Gézáné Zafirova Lilit, Szilvássy Istvánt, Kaja Ivanovát és Hriszto Ivanovot, a Martenica jeles koreográfusait, továbbá az est kiemelt közreműködőit, Roza Bancseva népdalénekest, a Rila zenekart Alekszej Leszicski vezetésével és vendégművészüket, Orczy Gézát. Évfordulóra, örömteli ünnepre gyűltünk egybe, hogy gratuláljunk a harmincöt éves táncegyüttesnek és további sok sikert kívánMartenica 35 – fotó: Varga Zoltán (www.dalarmphoto.hu) junk a Martenica minden egykori, jelenlegi hazai bolgár közösség a Jantra, a Roszica és a Zornica mellett a Marés jövendő tagjának. „Köszönteni jöttem a Martenicát, nem dicsérni...” A harminc- tenicát is joggal érezheti a sajátjának, mert ez az együttes szerte Euöt esztendős múlt ítélőszéke előtt az igazat, csakis az igazat akarom rópában képviselte és képviseli magas szintű, hivatásosokat megszégyenítő tánctudásával a bolgár népi kultúrát és népművészetet. megvallani Önöknek. Hosszan regélhetnék a Kisebbségekért magyar állami díjjal kitün- De bízvást állíthatom, hogy a Martenica nem csak a bolgár kultúra tetett együttes sikereiről, amelyek pályafutásukat kísérték a hajda- közvetítője, népszerűsítője, a hazai bolgár közösség örömforrása és ni, Ki mit tud?-os országos vetélkedőtől a magyar, bolgár és külföldi büszkesége, hanem olyan erényeket is felmutatott létezésének harfesztiválokon át. Megérdemelnék, de eredményeiknek ők is tuda- mincöt éve folyamán, amelyek a szélesebb magyar társadalom szátában vannak, ne raboljuk hát ezzel az időt! Mert a Martenica nem mára is értékesek. Meggyőződéssel beszélhetek a barátságról, a segícsak egy a hagyományőrző nemzetiségi táncegyüttesek közül, ha- tőkészségről, a szolidaritásról, a hagyománytiszteletről és a tiszteletnem sokkal több annál: a hazai bolgár közösség utóbbi harmincöt ről, melyekből példát mutatnak. Ők nem akarják „eltörölni a múléves történelme tükröződik tevékenységükben, ami e közösség tör- tat”, hanem ápolják és emlékeznek rá. Megbecsülik és szeretik azoténetének szerves részét képezi. Azért is merem ezt állítani, mert a kat, akik útnak indították őket, jelesül Lilit, Szilvát, Kaját, Hrisztót rendszerváltás hajnalán, az örvénylő társadalmi változások közepet- és másokat. Korunkban egyre ritkább az ilyen gondolkodásmód és te a bolgár és általában a kisebbségi-nemzetiségi lét sorsfordító fo- viselkedés, ezért kivételes öröm számomra, hogy ilyen emberek islyamatainak nemcsak szemtanúja, hanem meghatározó alakítója is merőse és barátja lehetek. lehettem. 1989-90-től a korábbi bolgár-magyar kapcsolatok min- Végezetül még néhány gondolat. 1979-ben a Bolgár Tudomáden téren szétzilálódtak. Megszűnt az a szoros intézményi kapcso- nyos Akadémia Szociológiai Intézete folyóiratában, a Szociologilat a bolgár egyesület és az óhaza között, amelynek révén az akkori cseszki problemi-ben jelent meg Marko Szemov, a kitűnő bolgár író állami, társadalmi és pártszervek támogatásával a bolgár hivatalos és szociálpszichológus élvezetes esszéje Horo, azaz Körtánc címmel, ünnepek alkalmából bolgár népi együttesek látogattak Budapestre. amelyben szűkebb szülőföldje, Trojan környékének körtánccal kapSőt, megszűnt egy sor szocialista ünnep, és a régi-újakat ültük meg csolatos szokásait írta le. Az akkori idősebb, hetvenen túli nemzedék egyre gyakrabban, amelyeken a Martenica egyre inkább főszerepet tagjait faggatta arról, hogy mit jelentett számukra a horo. A válaszok kapott. Az együttes mint egész, és egyes tagjai külön-külön is tevő- rövidek és egyöntetűek voltak: mindent, mindent. Igen, a hajdani, leges részt vállaltak a megújuló bolgár nemzetiségi létben. Nagy Ti- hagyományos vidéki, falusi élet minden öröme ebben a közös körmea bábáskodott például a bolgár fiatalok táncegyüttesének, a Jant- táncban csúcsosodott ki: együtt volt benne az öröm, a fiatalság túlrának a megszületésénél, Raffay Raymond pedig nyomdászi képes- csorduló, pazar energiája, a viruló szépség és egészség, az összefogás, ségeit és kapcsolatait kamatoztatta a Haemus folyóirat arculatának a barátság, a szerelem, és a család összetartó ereje. Ha most én interkialakításánál. Segítségükkel alapítványokat hoztunk létre a bolgár júvolnám meg az együttes idősebb és ifjabb tagjait, aligha állítanák kultúra támogatására, és a martenicások segítettek a bolgár nemzeti- egyöntetűen, hogy életükben a Martenica, a tánc jelent mindent, ségi önkormányzatok megalakulásánál is. Köszönet illeti ezért őket. de azt biztosan, hogy a barátság, a szeretet, a jókedv, az egészség és Nem véletlen hát, hogy a mai ünnep a magyar humán miniszté- az öröm kimeríthetetlen, buzgón feltörő forrása. És ez már majdriumén kívül összesen tíz helyi bolgár nemzetiségi önkormányzat nem minden, de mindenképpen olyan valami, amiért élni érdemes. támogatását élvezi, az élen a Bolgár Országos Önkormányzattal. A Tavasszal, mikor már nyílnak a hóvirágok, a bolgár emberek rokonaiknak, barátaiknak, kollégáiknak martenicát, piciny piros és Nemzetiségi táncházvezető tanfolyam fehér selyem- vagy gyapjúszálból készült kitűzőt küldenek egészséget és boldogságot kívánva. Kívánjunk most mi Deli Leventének, az felnőtt néptáncosoknak alapítónak és vezetőnek, meg a Martenica együttes egészének jó erőt A Táncház Egyesület tanfolyamát 2018. március 24-én, április 7-én és egészséget, hogy még hosszú éveken át szerezzenek maguknak és április 28-án egész nap tartjuk a Bolgár Művelődési Házban (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.). A sorozat foglalkozásaira neves szakés nekünk, tisztelőiknek, újabb és újabb örömöt művészetükkel! embereket kérünk fel, szerkesztő és házigazda Nagy Timea. Részvéte Éljen a művészet! Éljenek művelői! Éljen a szeretet! Boldog ünli díj 18.000,- Ft, jelentkezési és befizetési határidő: 2018. március 2. nepet! Részletes információ megtalálható a www.tanchaz.hu oldalon. Doncsev Tosó

22

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

folkMAGazin 2018/1  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A mesemondó Pál István; 2018 – MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉV: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Előszó; Tampu Krisztián: Mikecs...

Advertisement