__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL:

Petrás Mária művészetéről

Zsoltárok ezek az alkotások, a földről föl, az égnek szóló szent imák, az égből a földre meg4. Tízéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti váltást hozó kegyelmek. Gondolkoztam azon, hogyan tudom megfogalmazni azt, ami MáEgyetem népzenész képzése ria művészetét meghatározza. És ebben a monRichter Pál datban találtam meg. Mert alkotásaiban nem 7. Gyűjtések a Gyergyói-medencében csak a föld keresi az égieket, hanem kölcsönös a vágyakozás egymás felé: az égnek is szükséFarkas Tamás ge van ránk. Ezt tudja a művész, ezt bizonyítják az alkotások, és ez az, amivel megtisztel 12. A népdalgyűjtő, népzenekutató bennünket most is. Amit ábrázol – a megválKodály tás – földi történet, amely ugyan az ég ajándédr. Alföldy-Boruss István ka, de bennünket emel világközponttá. Egyik legegyénibb, legsajátosabb kompozíciója ebben 13. Kodály nyomában a témakörben a feltámadásos kereszt-sorozaSzávai József ta. Ezeken a műveken, azzal, hogy a kereszt 14. Szent László király emléke Moldvában központjába helyezi a feltámadt Üdvözítőt, a szenvedés eszközéből teremt a művész olyan viHalász Péter lágemblémát, amelyben a föld dicséri az eget és az ég kegyelemmel árasztja el a földet. A ke17. TALLÓZÓ reszt, a feltámadást hordozva, már nem a gyaKinizsi tánca... – II. rész lázat eszköze, hanem az egész teremtett világot Martin György átölelő energia. Ezért írhatja Makovecz Imre ezekről a művekről, hogy „a kiűzetésben fenn20. SZÉKI TÖRTÉNETEK Nekem nem kell özvegy menyecske... tartott erőt és vigaszt nyújtja a Lakatos Demetereknek, és a többi Moldvában maradt, felKocsis Rózsi morzsolásra szánt véreinknek”. Arra a csodáJuhos Kiss Sándor rovata latos költőre és emberre utal, amikor Lakatos Demeter nevével foglalja egybe a csángók szel22. Felvételi előtt... – Beszélgetés lemi vezetőit, aki – még kortársunkként – ott Hortobágyi Gyöngyvérrel állt apjával, nyugat felé fordulva, mert tudta: Kővágó Zsuzsa „Ott vagyand a mük országunk, tudd meg jól, ott, hol a nap minden este leszentül.”. 23. KÉPGALÉRIA – „A mi öt évünk...” Petrás Mária művei kivétel nélkül szakrali­ Mészáros Csaba fotói tást hordozó alkotások, hiszen akár a megváltás történetét is kiolvashatjuk belőlük. Min28. MAGTÁR den benne van: az angyali üdvözlet, a viziKroó Katalin versei táció, hódolat az emberré lett Fiúisten előtt, a szenvedés és megdicsőülés. És jelen vannak 30. Örömmel jelentem... az angyalok köztünk, alig lehet tőlünk megHenics Tamás különböztetni őket, illetve azoktól a kisgyermekektől, akik ott nyüzsögnek az eseményeknél. 33. Nem spóroltuk meg a munkát És természetesen teljes gazdagságában a Szűz Török Ferenc Anya, akiben megtestesült a földre jött Isten. De ne higgyük, hogy témájuk határozza meg 36. BUKOVINA, BUKOVINA – VI. a művészet lényegét. Ezek a művek, amiket itt Utam végén visszanézek látunk, azoknak is szent alkotások, akik soha Kóka Rozália nem hallottak a megváltásról, akikhez nem ju40. „Valami mindig összegyűjt münköt...” tott el soha Szűz Mária csodálatos Istenanyasága. De látják a teremtésben megkapott csodáját Halász Péter az életnek: az anyát a gyermekével, a legszentebb, a meg nem szüntethető szeretet örök jelké43. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK pét, amely a szenvedésben is osztozik gyermekéVariációk a pálinkára vel. És látják azt a szeretetet, amely életét tudJuhász Katalin ja adni másokért. Ezeket kifejezni a művészet sajátos energiája teszi lehetővé, ami az egyik 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

legtitokzatosabb csodája az emberi kultúrának. Lelkiség, amit az alkotásokon keresztül sugároz felénk a művész. Én tehát hangsúlyosan nem a szakrális művészetet csodálom itt, hanem a művészet szakralitását. És hadd tegyem hozzá, hogy ez év augusztusában Ferenc pápa személyes imaszándéka a művészeket illette. A Szentatya szerint „a művészet kifejezi a hit szépségét, és megmutatja, milyen fenséges és nagyszerű az isteni teremtés”. Mindenkit arra kér, imádkozzunk kortárs művészeinkért, hogy kreativitásuk segítsen bennünket a teremtés szépségének felfedezésében. Ugye semmi sem lehet megtisztelőbb, mint saját munkánkkal visszatükrözni az istenit? Egy megnyitónak nem tiszte a kiállított anyag értékelése, az azonban igen, hogy szóljon a fontosságáról, mondja ki, hogy a kiállítás megrendezése jelentős művészeti esemény. Hiszen egy nagyszerű művész szemén keresztül láthatjuk a dolgokat, ezért dicséretem az alkotót illeti. És különleges ünnepnek érzek minden olyan kiállítást, amely a bemutatása puszta tényével pozícióba emeli a művészetet, lehetővé teszi, hogy gazdagodjunk általa. Ajándéknak szánom, bár bizonyos vagyok abban, hogy családtörténeti adatokból az illetékesek tudnak róla. Azonban, mivel a jelenlévők között sokan nem hallhatták, elmondom. Élt valamikor a XIX. században – jelentős szerepet vállalva a moldvai csángók életében – egy Petrás nevű ember, aki sokat tett azért, hogy az akkor már szűkében lévő magyar nyelvű papságról gondoskodjanak az illetékesek. Ennek érdekében a tudós és költő, Kazinczy barátjaként is ismert, sokat utazott Döbrentei Gábornak írt levelet ez a Petrás, mert úgy vélte, hogy tőle várhat segítséget a moldvai magyar csángók megmentése érdekében. Nem gyönyörű névtalálkozás ez, amit a történelem dokumentumai nyújtanak felénk? És ezek után is vannak, akik kételkednek abban, hogy szerelmek, házasságok az égben köttetnek? Azt kívánom, legyen jövője az alkotásoknak. Ami – Kondor Béla szavait idézve – azt jelenti: „Művészet lehet, csak: por, víz, szél, tűz ne ártson neki, az idő össze ne zavarja jelentését. Te hiú halandó: itt az örökkévalóság, mely bennünk és nem kívülünk.”. És ehhez, hogy legyen jövője az alkotásoknak, azt kívánom még hozzátenni, de nagyon hangsúlyosan: illesse tisztelet e művek alkotóját. Dávid Katalin (Elhangzott 2017. szeptember 8-án a Józsefvárosi Galériában Petrás Mária: „Isten irgalmából, Mária erejével” című kiállításának megnyitóján)

Címlap: „Szépséges Szűz Mária” (Petrás Mária munkája – fotó: Thaler Tamás) Belső borító: „Örvendezzünk, Betlehembe menjünk!” (Petrás Mária munkája – fotó: Thaler Tamás)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/6  

A TARTALOMBÓL: Richter Pál: Tízéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész képzése; Farkas Tamás: Gyűjtések a Gyergyói-medencében; d...

folkMAGazin 2017/6  

A TARTALOMBÓL: Richter Pál: Tízéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész képzése; Farkas Tamás: Gyűjtések a Gyergyói-medencében; d...

Advertisement