a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 22

FELVÉTELI ELŐTT...

Beszélgetés Hortobágyi Gyöngyvér Harangozó-díjas néptáncművésszel, a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc Tanszékének vezetőjével A mai egyetem jogelődjénél, az Állami Balett Intézetnél 1971-ben indult először professzionális néptáncművészképzés Rábai Miklós és Novák Ferenc kezdeményezésére. A táncfolklorisztikai kutatások eredményei és a hazai néptáncművészet újító koreográfusainak művészi hatása, az egyre szélesebb körben terebélyesedő táncházmozgalom tette indokolttá, hogy sokoldalúan képzett táncművészek kerüljenek a hivatásos néptáncegyüttesek társulataiba. Az első, legendás évfolyam vezető mesterei Györgyfalvay Katalin és Timár Sándor voltak. A két eltérő művészi irányt képviselő művészpedagógus keze alól olyan tanítványok kerültek ki, akik ma már nemzetközi hírű hivatásos együttesek vezetői, alkotók és előadók. Lehetetlenség felsorolni mindannyiuk nevét, egyiküket azért mégis külön ki kell emelnünk: ebben, az első évfolyamban tanult a Magyar Táncművészeti Főiskola korán elhunyt rektora, Zórándi Mária is. Hortobágyi Gyöngyvér is az intézmény neveltje. Tőle kérdezzük, hogy miben látja ma, felgyorsult világunkban a valahai és jelenlegi képzés, művésznevelés közötti különbségeket?

[Színes képeink a 2012–17-es néptáncművész évfolyam képesítővizsgája (szakmai tárgyak összevont szigorlata) alkalmával készültek.]

* Az én időmben természetes volt, hogy alaposan megismerkedtünk az autentikus táncanyaggal, de az is, hogy a magyar néptáncművészet korábbi korszakainak eredményeit, az alapműveket maguktól az alkotóktól vagy közvetlen tanítványaiktól tanulhattuk meg, s testélményünkké, így stílus-hűvé vált a koreográfiák bemutatása. Itt Rábai Miklós, Molnár István, Györgyfalvay Katalin, Timár Sándor, Novák Ferenc, Kricskovics Antal, Foltin Jolán koreográfiáinak abszolválására gondolok. Az alkotói sokszínűség nagyon is javunkra vált, a plasztikai kifejezést – a testtudatot erősítő balettképzés mellett – az „újítók” alkotásai révén ismerhettük meg, s ezzel az akkori táncszínházi tendenciákat és a beszűrődő kortárstánc elemeket is. Mestereink közül az ifjabbak, például Janek József inkább az autenticitás felől közelítettek koreográfiákhoz. Mára megváltozott az együttesek repertoárja, így egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy az ún. „történeti értékű” művekkel ismertessük meg a növendékeket, hiszen, ha végeznek, minél előbb be kell tudni állniuk a fogadó társulat munkájába, ezért a repertoár- és stílusismeret más követelményeket támaszt. 1992-ben a néptáncképzés színházi táncképzéssel bővült, így az egyes ágazatok gyakorlati anyaga is jelentősen változott. A növendéknek jártassáA Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt hirdet a 2018/19es tanévre felsőfokú tanulmányokra előkészítő szakmai képzésre néptáncművész szakon. A felvételi vizsga ideje: 2018. január 6., szombat. További részletek, letölthető jelentkezési lap: www.mte.eu

22

fotó: Rácz Gabriella

got kell szereznie a kortárstánc, a társastánc, a történelmi és sztepptánc irányzataiban. Ez azért is fontos, mert nem biztos, hogy minden fiatal alkata lesz optimális – hiszen ismeretesek a kamaszkor fizikai változásai – a néptáncművészi pályára. Az is lehet, hogy a kezdeti érdeklődés a képzés ideje alatt megváltozik, avagy nincs elég státusz a vágyott társulatnál, így kortárs vagy színházi közegben nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. Szerencsére a társágazati képzés teljes értékű felkészültséget ad a növendékeknek a stílusváltásra. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a tárgyak oktatói a hazai táncélet legjobbjai közül kerülnek ki, s többen – ugyanúgy, mint a néptánc szakágazatban – Harangozó-díjas táncművészek. Magam is tanítom a növendékeket. Nagyon fontos megjegyezni, hogy igen széleskörű, alapos az elméleti felkészítés is. Természetesnek tartom, hogy a táncos művelt legyen. Példaértékű számomra Foltin Jolán és Novák Ferenc pedagógusi munkássága. Ahogyan ők széleskörű műveltséget kívántak biztosítani táncosaiknak, én is úgy gondolom, hogy a mi intézményünkből olyan általános műveltséggel és szakmai-elméleti kultúrával rendelkező majdani művészek kerüljenek ki a nagyvilágba, akik tánctudásuk mellett szellemi pallérozottsággal rendelkeznek, mindenhol és mindenkor méltóak legyenek azokhoz a történeti értékekhez, amelyeket – többek között – a magyar néptánckincs is reprezentál. Oktatási rendszerünk a bolognai rendszerben működik, növendékeink – bár többségükben gimnazista korúak – táncosként a középiskola harmadik évével párhuzamosan BA szakosak, így táncszakmai és -elméleti tárgyakban főiskolásoknak számítanak. Művelődéstörténettől kinetográfiáig, zeneelmélettől tánctörténetig bizony keményen tanulnak szakmai anyagot is. Ez azt is jelenti, hogy a velük egykorú érettségizőkhöz képest komoly szellemi többlettel lépnek ki a gimnázium kapuján. Nincs egyszerű dolguk, mert a gimnáziumi tananyag sem könnyített a számukra, mégis nem egy tanuló

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/6  

A TARTALOMBÓL: Richter Pál: Tízéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész képzése; Farkas Tamás: Gyűjtések a Gyergyói-medencében; d...

folkMAGazin 2017/6  

A TARTALOMBÓL: Richter Pál: Tízéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész képzése; Farkas Tamás: Gyűjtések a Gyergyói-medencében; d...

Advertisement