__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

TALLÓZÓ

P. V as J ános

rovata

Kinizsi tánca a XV. és XVI. századi forrásokban I. rész

Írta: Martin György

E

lemzésünk tárgya egy olyan forráscsoport, amely egy XV. századi esemény néhány évvel későbbi latin nyelvű megörökítése, valamint ennek a XVI. században készült néhány magyar fordítása, átdolgozása. Ezek együttesen tánctörténetünk korai, legjelentősebb dokumentumai. A nevezetes esemény leírása nemcsak a közeli utókorra gyakorolt nagy hatást, de szerepet játszott a XIX. századi nemzeti tánctudat kialakulásában s meghatározásában is, így hatása szinte máig érvényesül. A kenyérmezei diadalhoz (1479. november 13.) és Kinizsi Pálhoz fűződő győzelmi tor leírásának szerzője az olasz Antonio Bonfini (1427–1503) 1486-ban, Mátyás udvarába kerülve kapott megbízást a Rerum Ungaricarum Decades... című történeti munka elkészítésére, amelyet II. Ulászló királysága idején hagyott félbe az 1496-os év eseményeinél. A IV. tized 6. könyvében megörökített kenyérmezei csatában Bonfini nem volt ugyan jelen, de leírásának hitelét több körülmény is valószínűsíti. A szóban forgó rész írásakor a szemtanúk még éltek, s a két főszereplő – Kinizsi Pál

16

és Báthori István erdélyi vajda – jelentős politikai, katonai szerepet játszott az ország életében. Az átélők elbeszélései jelenthették Bonfini leírásának forrását, de egyúttal kontrollját is, akik miatt a közelmúlt nevezetes eseményéhez még részleteiben is teljes hűséggel kellett ragaszkodnia. A visszaemlékezéseket saját tapasztalatai is hitelesíthették: közvetlen élményei voltak a Mátyás és Beatrix bécsi és budai udvarában s táboraiban folyó tánc- és zene-életről. Megfigyelései pontosságát a tánc és zene iránti vonzalma is növelhette. Még itáliai, kisvárosi rektorként jegyezték fel róla, „hogy szerette a muzsikát és ügyesen táncolt. Sőt némely racanatibeli szülék panaszkodtak is rá, hogy fiaikat többet táncoltatja, mint tanítja”. Történeti munkájában másutt is szívesen részletezi a mulatságokat, ahol zenéről, táncról szót ejthet. A reneszánsz udvari történetíró kedvét lelte a különös magyarországi szokások leírásában, amelyeket nemcsak elbeszélésekből, hanem személyes élmények nyomán is megismert. Hitelességét azonban leginkább az esemény leírásmódja tanúsítja. Nála is előfordul ugyan néhány, mulatásra, táncra, harcra vonatkozó klas�-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/5  

A TARTALOMBÓL: Karakas Zoltán: Dunán innen, Lajtán túl...; Richter Pál: Viszontválasz Sánta Gergőnek; V. Nagy Viktória: „Ez a világ el fog t...

folkMAGazin 2017/5  

A TARTALOMBÓL: Karakas Zoltán: Dunán innen, Lajtán túl...; Richter Pál: Viszontválasz Sánta Gergőnek; V. Nagy Viktória: „Ez a világ el fog t...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded