{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

TÁR

KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN

CSÓRÓ STATISZTA A KALOTASZEGI MADONNÁBAN

O

tt állt a placcon a majom piros mentében, fehér bagariacsizmában, fején sárga csákó volt, és a mentéje fölött ezüst csatos kacagányt viselt. Nem volt mindennapi látvány, kivált nekünk, zenesori purdéknak, kiknek elnyűtt rongyra meg agyonstrapált bakancsra is alig futotta. Pelikán Rémusz, a legöregebb cigányprímás szóhoz sem jutott a csudálkozástól. Nem a majom gúnyája bűvölte el, hanem az, hogy a majom – muzsikált. Ez a számomra sorsdöntő találkozás a századfordulón zajlott le a Nagyküküllő partján, Erzsébetváros piacán. Ilyen mutatványt nem látott még az örmény főtemplom sem, pedig akkoriban érte meg fennállásának századik évfordulóját. Ötéves voltam, még hosszabb mondatokkal sem tudtam megbirkózni normálisan, a szívem szava ellenben megszólalt folyékonyan, s csattogott bennem a bizonyság öröme, pont mint a csalogány, amikor pirulni kezd a hegyek taréja. Vigyen el a tükröskocsi, ha félrebeszélek. Látom, műkritikus kollégája nem hisz nekem, a pakompartos költő viszont ad némi hitelt a mesémnek, a szőjke kollégájuk viszont inkább a nőket dikheli. Ki ad nekem egy szivarat, mert anélkül maradtam? Ki a devlának van kidobó grandja BT trabukra? A vonaton viszont csak azt árultak. Jól van, műkritikus úr, ha akad egy hangolni való zongorája, csak szóljon tátának. Mondom, nagy érzelmek kavalkádja volt, amely a muzsikáló majom láttán a szívembe férkőzött. Ehhez fogha-

34

tó, elszabadult, repeső madár-öröm csak akkor fészkelődött még a szívembe, amikor elváltam első feleségemtől. Pedig úgy startolt az életünk, hogy gerlepár leszünk, s véges-végig egymás mellett repülünk. De nem értette meg, hogy egy zenészlélek abban az időben nem lécelt le egy nyaralóhelyen vagy vendéglőben. Közénk repült egy bak galamb meg egy tojó, s tudják, hogy van. A mostani feleségem is féltett éngem, aggódott értem, ezt teszi ezekben a percekben is, de mit tehetek arról, hogy itt rekedtem a segesvári állomáson, pusztán azért, mert az udvarhelyi döcögő nem várta be a szatmári rapidot. Várunk hat óráig, s akkor elkapjuk a távolsági buszjáratot. Egy vallató-képű ember dirigálta a majmot, de erőszakot nem alkalmazott. Nem is volt miért, mert a majom kedvvel adta elő a produkciót. Vigyen el a tükröskocsi, ha bár egy falsot is fogott. Olyan volt a majmuca világra, mint egy kicsi muzsikus. Még a tartása is előírásos volt: bal válla és álla közé szorította a hangszert, bal kezét fel-alá mozgatta a hegedű nyakán, elmélyülten pislogott, csizmájával verte a taktust, és húzta a Rákóczi-indulót. Akkor ez a szám nagy divatban volt. Mi is ezt húztuk a harmincas meg a negyvenes években, amikor végeztünk a báli vagy vendéglői szórakoztatással. Azok a régi bálok, azok a suhogó tafoták, azok a kikent-kifent madámok meg madmazelek, azok a decens összenézések, azok a kártyacsaták. Csak gyüttek elő az urak a zsugaszobából szobor-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

Advertisement