__MAIN_TEXT__

Page 18

TALLÓZÓ

P. V as J ános

rovata

Emlékeim Kodályról Írta: Martin György

Kodálynál éppen fél évszázaddal fiatalabb lévén, igen későn, csak életének utolsó évtizedében kerültem vele közvetlen kapcsolatba. * 1956 A Magyar Népzene Tára III. B. kötetében jelent meg a mindmáig legnagyobb tudományos néptáncgyűjtemény, Lugossy Emma munkája. Az MTA I. Osztályának Közleményeiben Kodály recenziót kívánt megjelentetni a kötetről, s ezen belül külön a tánc részről is. Vargyas Lajos útján üzent a Népművészeti Intézet Néprajzi Osztályára, hogy ismertessük, méltassuk a III. kötet tánc részét. Lányi Ágostonnal és Pesovár Ernővel hármasban nekifogtunk, hogy recenzeáljuk, megbíráljuk e kötetet. Mintegy félévtizedes gyűjtő-, kutatómunkával, egyetemi végzettséggel, két könyvvel és néhány tanulmánnyal a hátunk mögött, akkortájt már nagyjából kialakult kutatási szemlélettel meg is írtuk ezt a recenziót, megengedve magunknak a nehezebb, kezdetlegesebb körülmények között dolgozó idősebb kutatóval szembeni kíméletlen, erősen elmarasztaló stílust, kritikai hangot. Nem vettük figyelembe, hogy az objektív körülmények (helyszíni lejegyzés magnetofon nélkül, kis teljesítményű rugós felevevőgépek) akkor még alig tették lehetővé Lugossy Emmának, hogy a – nekünk is még csak vágyálmainkban létező – korszerű kutatási, közlési szemléletet maradéktalanul megvalósítsa. Természetes, hogy csak kifogásolnivalót találtunk a régi, hiányos közléseket is újra közreadó munkában. Elküldtük a mintegy másfélíves kéziratot Kodálynak. Kodály szerencsére – a Népzene Tára egyetemes ügyét nézve, féltve – nem engedte megjelenni; félretette, mondván, hogy elég támadás éri a még alig megkezdődött sorozatot zenei oldalról is, nem akar újabb ürügyet szolgáltatni

a megszüntetésére. Utólag bebizonyosodott, hogy igaza volt, a Népzene Tára későbbi köteteit, s munkáját annyi külső és belső támadás érte, ami igazolta, hogy Kodály idejében és joggal volt óvatos. Mégis alaposan megvizsgálta a „vádiratot”, s a hibákra magyarázatot kért a szerzőktől. Talán ez volt az a pillanat, amikor Kodály észrevett bennünket, bár ennek jó ideig semmi jelét nem mutatta. Mintha elfelejtette volna az egészet. * 1958 Mégis, talán ennek volt köszönhető, hogy két év múlva a Magyar Néprajzi Társaság egyik, a bölcsészkar Múzeum körúti helyiségében tartott felolvasó ülésén – amelyeket ez időben már igen ritkán tisztelt meg részvételével – váratlanul megjelent Pesovár Ernővel tartott előadásunkon, amelyben első ízben számoltunk be a szabolcs-szatmári monografikus néptánckutató munka eredményeiről, tapasztalatairól. „Lássuk, mit csinálnak az ifjú titánok!” Bizonnyal Kodály érdeklődésének köszönhettük, hogy munkánkra ezután már a néprajzi szakma is kezdett odafigyelni. * 1961–1964 A hatvanas évek elején egyre szorosabb személyi-szakmai együttműködés jött létre a népzenekutatókkal, minthogy a Népművészeti Intézetben folyamatosan szűkültek gyűjtési, kutatási lehetőségeink. Régi kollégáink, barátaink, Sztanó Pál, Olsvai Imre, Halmos István, Borsai Ilona, Sárosi Bálint, Víg Rudolf, s mesterünk, Vargyas Lajos az MTA Népzenekutató Csoport munkatársai lettek. Rajtuk keresztül szorosabb kapcsolat alakult ki a Csoporttal, s különösen a fiatalokra támaszkodó Járdányi Pállal.

Helyreigazítás és bocsánatkérés Fuchs Líviának lapunk előző számában, a Tallózó rovatban megjelent visszaemlékezését Maácz Lászlóra anélkül tettük közzé, hogy a szerzőtől előzetesen engedélyt kaptunk volna a másodközlésre. Ezért utólag elnézést kérünk. Fuchs Lívia nekünk írt levelében nem csak azt közölte, hogy az engedélyt természetesen megadta volna, ha azt – minden létező szabályt és az elemi udvariasságot betartva – kérjük tőle, hanem egy helyesbítést is eszközölt: a könyv „fülszövegében” közölt adattal ellentétben a „Táncművészet” folyóirat nem 1977-ben, hanem 1976- ban indult újra. Az elkövetett hibákért Fusch Líviától és olvasóinktól elnézést kérünk.

18

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

Advertisement