__MAIN_TEXT__

Page 14

Válasz Karácsony Zoltánnak

Reflektálás a „Gondolatok a Legényesverseny kapcsán” című írásra Sánta Gergő vagyok, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szólistája, Junior Prima-díjas, Örökös Aranysarkantyús táncos, a Népművészet Ifjú Mestere, a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes művészeti vezetője és a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny főszervezője. A folkMAGazin előző számában jelent meg Karácsony Zoltán „Gondolatok a Legényesverseny kapcsán” című cikke, s az abban leírt állításokra szeretnék reagálni, kiegészítve néhány olyan hiányzó információval, amelyek befolyásolták az ott részletezett és bírált eseményeket. 2017-ben érkeztünk el a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny megszületésének 20. évfordulójához, amelynek szervezését és lebonyolítását a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes művészeti vezetőjeként „megörököltem”. Szintén az idei évre esett Martin György születésének 85. évfordulója, akinek gyűjtőmunkái a Legényesverseny létrehozásának alapgondolatát adták. Az ő munkássága tiszteletére Virágzó Hagyomány néven rendezvénysorozatot szerveztünk. Ennek első állomása egy kiállítás volt, amelyen azokat a kiemelkedő táncos egyéniségeket mutattuk be, akiknek táncai az elmúlt két évtized során a Legényesverseny kötelező anyagaiként szolgáltak. Ezt követte az I. LegényEst című kerekasztal-beszélgetés és gálaműsor, amely Martin Györgyhöz közeli tanítványokkal való beszélgetésekből és táncos-zenés produkciókból állt. A sikeres rendezvény megismétlésének – II. LegényEst néven – az idei Táncháztalálkozó adott otthont. A sorozat utolsó állomásaként rendeztük meg a „Tedd ki a pontot!” XX. Nemzetközi Legényesversenyt, valamint ehhez kapcsolódóan a „Fordulj egyet előttem!” I. Nemzetközi Párostánc Versenyt. A rendezvények sikeresen zárultak, rengetek pozitív, építő jellegű szakmai visszajelzést kaptunk. A Virágzó Hagyomány programsorozat folyamán mindvégig megtiszteltük Karácsony Zoltánt, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos munkatársát is azzal, hogy a LegényEst rendezvényeinkre előadóként, majd a legényes- és párostánc versenyre zsűritagként meghívtuk. A 2017-es Legényesverseny és Párostánc Verseny kötelező anyagáról, az adatközlők személyéről való döntés – szakmai konzultációkkal és a ZTI munkatársainak tudtával – már 2016 végén megszületett. A ZTI a filmtekercsek állapota és roncsolódása miatt ugyan az idei évben szüneteltette a filmek kiadását, de a Legényesverseny archív anyagával kivételt tettek. Azonban a kért filmmennyiségnek csak a töredékét tudták a rendelkezésemre bocsátani. Így a birtokomban lévő „nem hivatalos”, közkézen forgó, olykor nem megfelelő technikai minőségű akadémiai filmrészletekből egészítettem ki a kötelező folyamatokat. Ezt az anyagot a 2017 januárjában közzétett versenyfelhívásban nyilvánossá és bárki számára elérhetővé tettem, majd a felkért zsűritagoknak (köztük Karácsony Zoltánnak) külön is, hivatalos levél kíséretében április 10-én elküldtem. Az április 29-30-án megrendezett verseny előtt és a lebonyolítás során senki nem jelezte, hogy bármilyen problémája lenne a kötelező folyamatokkal. Ezen előzmények tükrében szeretnék tételesen is reflektálni a Karácsony Zoltán által írt cikkre, az abban foglaltakra. „Utólag derült csak ki, hogy a szervezők által kiírt kötelező legényes táncok egyike sem volt Feri bácsi teljes, minden hitelességi szempon-

14

tot kielégítő táncrögtönzése. Mondhatjuk azt is, hogy mindkettő hamisított volt.” Egyrészt az utólag kifejezés nem helytálló egy januárban mindenki által elérhetővé tett videóanyagról, amelyet a zsűritagok április 10-én, a verseny előtt három héttel hivatalosan is megkaptak. Másrészt a „teljes, minden hitelességi szempontot kielégítő táncrögtönzés” valóban nehéz két kompakt kötelező táncfolyamat (versenyfolyamat) ös�szeállításakor. Az archív filmeket szakmai hozzáértéssel vágtam össze, amelyet a legényes táncok ismerőjeként, több éves színpadi táncosi, táncpedagógusi, koreográfusi tapasztalat és személyes gyűjtőmunka segített. Ismerem a legényes tánc formai követelményeit, így vállalom azt a kijelentésemet, hogy nem „hamisítottam meg” id. Kalló Ferenc legényes táncát. Azonban elismerem, hogy nem megfelelően jártam el akkor, amikor az összevágott felvételeket a vágás során nem szakszerűen jelöltem és neveztem meg a videóanyagban. Erre a jövőben külön figyelmet fordítok, hogy ezen formai követelményeknek is eleget tegyek. „A verseny főszervezője és a kötelező táncok kiírója viszont a két táncrészletet felcserélte, s kihagyta az első snitt kezdő pontját. Hogy mi célból? Nem tudni.” Az említett kihagyott pontot mindkét táncrészletben eltáncolja id. Kalló Ferenc, ezért a kötelező folyamat összeállításakor a két folyamatot oly módon illesztettem össze, hogy ne legyen pontismétlés. (A ZTI munkatársai egyik táncrészletet sem tudták rendelkezésemre bocsátani.) „A táncok mindegyikét sikerült teljes egészében rögzíteni: nem hiányzik a tánc kezdése és vége, nincsenek képugrások. Mégis – a versenyt kiíró szerkesztő egyikkel sem volt elégedett.” Mint az előzőekben említettem, kérésem ellenére a ZTI különböző okok miatt, de nem tudta biztosítani a szükséges felvételeket. Így azok a cikkben említett videóanyagok, amelyekre Karácsony Zoltán hivatkozik, nem álltak rendelkezésemre. Nyilvánvalóan nem kell tovább részleteznem, miért nem tudtam „megelégedni” és dolgozni a birtokomban sem levő felvételekből. Azok, akik ismerik munkámat, tudják rólam, milyen alázattal fordulok az adatközlőkhöz és az általuk táncolt táncokhoz. Évek óta külön figyelmet szentelek neki és motivál a kalotaszegi legényes tanulmányozása, elemzése és eltáncolása. A videóanyag megvágásának oka egy konkrét táncfolyamat összeállítása volt, a versenyzők segítése érdekében. „... kötelező tánc manipulálása...” A kötelező anyagok archív filmekből való összevágása már több éve működő, bevált módszer a Legényesversenynél. A folyamatok összeállítását, vágását az előző szervezők is megtették, és ezek sosem egyszemélyes döntések, hanem szakmai konzultáció alapján történnek meg. Karácsony Zoltán a ZTI tudományos munkatársa, aki az évek során tíz alkalommal volt jelen zsűritagként a versenyen, mégis, saját elmondása sze-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

folkMAGazin 2017/4  

A TARTALOMBÓL: Bolya Mátyás – Fügedi János: A magyar népzenészképzésről; Horsa István: Az én Ördöngösfüzesem; Juhász Katalin: Gregorián és n...

Advertisement