__MAIN_TEXT__

Page 8

Martin György emléktáblájának avatása Budapest, Károly krt. 20. – 2017. május 20.

Fotó: Hont Angéla

Tisztelettel, szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket! Azért jöttünk ide a Károly körút 20. elé, hogy emléket állítsunk. Azért gyűltünk össze, mert ebben a házban élt és alkotott dr. Martin György néptánc- és népzenekutató, a táncházmozgalom szellemi atyja, egészen addig, amíg 1983-ban, 51 éves korában tragikus hirtelenséggel és tragikusan fiatalon távozott közülünk. Élete túl rövid volt ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni azt a felbecsülhetetlen értékű munkásságot, amit – pótolhatatlan űrt hagyva maga után – örökül hagyott nekünk. Életében nem kapott igazán elismerést, kitüntetést, mint ahogyan az utána következők viszont igen. Ezért ma súlyos mulasztást pótolunk. A Tanács – ma Károly – körút, a legendás „Tanács körút 20.” azonban nem csak a tudományos munkásság miatt volt nagyon fontos számunkra. Ez a ház, ez a lakás menedékhely, befogadó otthon volt azoknak a magyaroknak, akik a világ különböző pontjain éltek, függetlenül attól, hogy az elszakított területek vagy az emigrációba kényszerült magyarság csoportjaihoz tartoztak. Ebben a lakásban dr. Martin György „Tinka” és felesége Borbély Jolán néprajzkutató azon munkálkodtak, hogy a világ magyarsága egymásra találhasson, hogy ne felejtsük el a múltunkat és nemzeti örökségünket. [...] „Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.” Martin György Tinka emléke és tanítása élénken él bennünk, de ez az emléktábla mégsem jöhetett volna létre, ha nincs egy tanítványa, dr. Sebők Géza, aki tettekre váltotta az emlékezést. Sebők Géza és felesége, Mária, Pozsonyból érkeztek Magyarországra a hetvenes években. Néprajz szakra jöttek tanulni. Az akkori időkben ez nem volt könnyű feladat. Később az akkori idők Csehszlovákiájából emigrációba kényszerültek Svájcba, de mindvégig megőrizték a magyarságukat és hűségüket mesterükhöz. Néhány évvel ezelőtt, dr. Halmos Béla halála után, aki barátunk és munkatársunk is volt, emléktáblát állítottunk neki. Ennek az emléktábla-állításnak a végén Sebők Géza odajött hozzám és azt mondta: „Így szeretnék emléket állítani Tinkának, kérlek, segíts benne!”. Az elhatározást tettek követték. Jó néhány munkás hónapon vagyunk túl,

8

és most itt állunk az emléktábla mellett, pillanatokon belül lehull róla a lepel. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik munkájukkal és segítségükkel hozzájárultak, hogy ez itt ma megtörténhet. Mindenekelőtt köszönjük Nagy Benedek szobrászművésznek, akinek nagyon értékes, szép alkotását pillanthatják meg mindjárt, hiszen hihetetlen érzékenységgel fogta meg Martin György jellemvonásait, és köszönjük dr. Sebők Gézának és feleségének, Máriának, akik az emléktáblát állíttatták. Lőrincz Beáta * Kedves tisztelgő egybegyűltek, Kedves Barátaim! A magyar tánckincs, a magyar nép tánckultúrája szinte egyedülállóan gazdag a világon. Ez tény. S ennek a felkutatása is, mondhatjuk azt, a néprajzi tánckutatásnak a legszebb virága. Magyarország ezen a téren első helyen van, ugyanúgy, ahogy Bartókkal és Kodállyal egy olyan népdalkincset gyűjtött össze, ami nálunk négyszer-ötször nagyobb népeknek sincsen. Ennek a csodálatos tánckincsnek gyűjtője, kutatója Martin György volt. Nem akarom a tudományos munkáját itt méltatni, hosszú lenne ez is, bár csak töredéke készült el annak, ami – hogy így mondjam – benne volt. Hiszen alig múlt ötven éves, mikor elhagyott minket. Óriási gyűjtőmunka volt mögötte, melynek csak egy kis része jelenhetett meg kötetekben, de ezek is a nemzetközi tánckutatásnak legszebb darabjait, egyedülálló darabjait jelentik. És ez a műhely itt, ebben a házban, találkozópontja volt nemcsak a tánckutatóknak, hanem mindannak, amiből a tánckutatás kinőtt. Annak a felelősségnek, tudásnak, elszántságnak, hogy a magyar népi kultúrának kell újra egyesíteni a magyarságot. A magyarság elmúlik, eltűnik innen, ha ezt az óriási kincset nem használjuk fel. A reformkorban ezért kezdtek gyűjteni népköltészetet. Nem önmagáért a költészetért, hanem, hogy valami összefogja ezt a népet, ami széthúzásában, tragikus sorsában szintén párját ritkítja ebben a világban.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

Advertisement