a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

A TARTALOMBÓL:

Kovács István: Széki ének (Az utolsó tatárbetörés emlékére) Esőt lélegző erdőket megsebez egy barna bánya. Távol hegyek hullámain fölbukkan a Hold, a bárka.

4. Halmos Béla emlékére Simoncsics János 7. Cserepes: Blacklake Rácz Mihály

Ezüstdoboz fönn a templom, kékmellényű hívek benne, piros virággal mutatja mindegyik, hogy merre menne.

8. Martin-emléktábla avatása Lőrincz Beáta Andrásfalvy Bertalan Pávai István

A holtak is lenn a hídnál arcukat a fűbe törlik, kezük már a felhőkhöz ér, tenyerük esővel töltik.

10. A Felvidéktől a Balaton-felvidékig – I. Vágó Józsefné Grozdits Olga 14. Kibővült a válaszúti Kallós-múzeum Novák Ferenc Pozsony Ferenc

Megolvad az aranykehely, mire kialszik a máglya. Foglyaikkal a tatárok elindulnak Moldovába.

16. SZÉKI TÖRTÉNETEK Kíméletes leányság – II. Kocsis Rózsi Juhos Kiss Sándor rovata

Esőt lélegző erdőket megsebez egy barna bánya. Fekete lesz minden este, mint az asszonyok ruhája.

20. TALLÓZÓ Emlékezés Maácz Lászlóra Kővágó Zsuzsa Fuchs Lívia 22. „Szék nélkül nincs az életem” Széki Soós János 23. KÉPGALÉRIA Korniss Péter széki képei 1967-ből 29. „Allegro barbaro” Szávai József 30. A Legényesverseny kapcsán Karácsony Zoltán 32. Szent László a Képes Krónikában Kóka Rozália összeállítása 36. MAGTÁR – A „Fekete város” Szász Rozália 40. BUKOVINA, BUKOVINA – III. Utam végén visszanézek Kóka Rozália 43. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Szalonna – II. rész Juhász Katalin 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

1717 augusztusában a török szultán parancsára Moldvából nagy létszámú tatár sereg tört be az országba a Radnai-hágón keresztül. A támadás elrendelésének elsődleges célja oszmán részről az volt, hogy elterelje a Habsburg Birodalom figyelmét a déli hadszíntéren, a Temesköz és Szerémség vidékén folyó harcokról, megossza az ellenség erőit és zavart keltsen annak hátországában. A Rakovica Mihály (Mihai Racoviță) moldvai vajda névleges parancsnoksága alatt álló sereggel tartott pár száz kuruc is, Esterházy Antal, egykori kuruc tábornok vezetésével, aki megpróbált újabb Habsburg-ellenes felkelést kirobbantani. Észak-Erdélybe pusztán lovasokból álló, szedett-vedett, ám hatalmas létszámú tatár sereg tört be, amelynek a csekély határőrség nem tudta útját állni. A tatár had Radna, Beszterce vidékét és a Mezőség északi részét pusztította. A megerősített helyek, várak, városok ostromával nem foglalkoztak – erre nem is lettek volna alkalmasak –, és nyílt csatát sem akartak vállalni reguláris sereggel szemben. A hadjárat célja a rablás volt, fosztogatás és foglyok elhurcolása, valamint zűrzavar és pánik keltése. Számos községet felgyújtottak, lakosok százait mészárolták le, és még többeket ejtettek fogságba. Augusztus 24-én a sóbányászatáról híres mezőségi Széket például teljesen elpusztították, lakosságának több mint háromnegyedét lemészárolták. Erre a tragédiára emlékeztetve fogadták meg a széki túlélők, hogy a helyiek öltözetének színe ezentúl a fekete és a vörös lesz. [...] (Nagy Ádám: Az 1717-es tatár betörés – magyar-historia.blogspot.hu) * Augusztus 24-e, Bertalan, vagy Birtalan napja a székiek egyik legnagyobb ünnepe, az a nap, amikor háromszori istentisztelettel adnak hálát azért, hogy voltak eleik, akik túlélték az 1717. évi, augusztus 24-i tatárpusztítást, és életben tartották, apránként újjáépítették a közösséget. Minden évben ezen a napon zsúfolásig megtelik az 1241-ben emelt templom, és megtelik az ősi templom kertje is a helyiekkel, az elszármazottakkal – akik Bertalanra, ha tehetik, hazalátogatnak –, és a nem csekély számban érkező vendégekkel. A pusztítás fő színhelye ugyanis a templom és környéke volt, a tatárok itt ütöttek rajta az imádkozó tömegen. Az áldozatok és az elhurcoltak nagy száma ellenére a túlélők fenntartották a települést. Ezt ünneplik a székiek. Ilyenkor helyet kap a jókedv, a mulatás is, de nem azé a főszerep. Az elmélyülés, visszatekintés ünnepe ez, amelyen a település majd' minden lakója hagyományos viseletet ölt, az öregektől a felnőtteken át a fiatalokig, sőt karonülőkig. (www.szek-sic.ro)

Címlap: „Iskolás lány” – fotó: Korniss Péter, Szék, 1967

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

Advertisement