{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

„Szék nélkül nincs az életem” 50 éve készültek Korniss Péter első széki táncház-fotói

Korniss Péter fotóművész pályakezdése akaratlanul is egy tündérmesébe illesztette magát. Az értékes, gazdag és megérdemelten sikeres pálya nemes szövetét azóta is a mesével ölelkezve járó csoda aranyfonalai erősítik. Vannak még csodák! 1961-ben Novák Ferenc „Tata,” a Bihari Együttes koreográfusa, a Muzsika című lapban meglátta a Balettintézet vizsgaelőadásáról készült Korniss-fotókat. Fogta magát és besétált a szerkesztőségbe megtudakolni, hogy ki az a Korniss Péter. A Fényképész Szövetkezetbe irányították. Ott azt mondták, hogy a fiatalember most éppen katonai szolgálatát tölti, még három hónapja van hátra. „Miért keresi?” – néztek lenézően az érdeklődőre. „Szeretném, ha ő fényképezné a táncegyüttesemet!” – hangzott Tata határozott válasza. „Adunk helyette egy szakembert, Korniss csak segédmunkás a szövetkezetünkben, s különben is csak három hónap múlva...” „Nem baj!" – szakította félbe az irigykedők mondókáját Novák Tata. – „Én mégiscsak megvárom azt a Korniss Pétert.” Itt eldőlt a fiatalember élete, csak ő még nem tudott róla. Leszerelése után elkezdte fényképezni a Bihari Együttest. Bár Erdélyben, Kolozsváron született, a paraszti kultúráról, Székről az égvilágon semmit sem tudott. Ezekkel a Bihari Együttesben ismerkedett meg. Hála Tatának! Feleséget is a Bihariban szerzett, egy táncos lányt. Ötvenegy éve élnek boldog házasságban. „Te, Péter, elviszlek Székre, ahol olyat fogsz látni, hogy kétfelé áll majd tőle a szemed!” – mondta 1967-ben Tata. És elmentek. Az első mellbevágó élmény Felszegen, a híres mesemondó, Győri Kali néni táncházában érte. Azt hitte, megállt a világ vagy csodát lát, netán ő repült vissza a múltba. Dobos Károly bácsiék muzsikáltak az emel-

22

„Holland Mihály” (Michel van Langeveld) és Korniss Péter (A Táncház és Fonó Múzeum megnyitója, Szék, 2017. június 24. – fotók: Vogt Gergely)

vényül szolgáló „cigánypadon”, és aranyló szalmakalapok, piros pántlikák forogtak körülötte. Hajnalban hazamentek vendéglátójukhoz, Zólyomi Gyula iskolaigazgatóhoz. „Tata” másnapra megbetegedett, lázasan feküdt az ágyban, Péter meg „lázasan” sétált fel-alá a szobában és azon morfondírozott, hogy mindaz, amit látott, el fog tűnni. A világ átalakul, meg kell örökíteni, erre találták fel a fényképezőgépet! Korniss Péter ekkor harminc éves, nagyon lelkes és ambiciózus volt. (Azóta is. Töretlenül!) „Meg kell mutatnom a képeimet!” – Aztán 1968-ban a fotóművészek negyedéves

pályázatára beadta őket. Nyilvános zsűrizés folyt akkoriban, oktató-nevelő jelleggel. Párbeszéd a „sötétséggel”... * Elnök: Itt vannak Korniss Péter fotói. Nagyon szép sorozat az Állami Népi Együttesről. Korniss: Ez nem az Állami Együttes. Elnök: Hanem? Melyik együttes? Korniss: Ezek nem táncegyüttesről készült fotók. Ez Széken van, egy erdélyi faluban Elnök: Így beöltöztek neked? Korniss: Nem öltöztek be. Így élnek, így öltözködnek. (Korniss Péter nem adta fel. Mappájából előhúzott egy széki udvarról készült fotót, de ezzel sem győzött. Az elnök jelét sem mutatta annak, hogy tudatlansága megbotránkoztatná, tovább kételkedett.) Elnök: Ezt bárki meg tudta rendezni. (Végül elővette azt a képet, ahol széki gyerekek fociznak.) Elnök: Így már elhiszem, hogy nem öltöztetted be a gyerekeket. Mert nincs az az idióta, aki szalmakalapot, kék posztólájbit, posztónadrágot ad a focizó gyerekekre! * Ettől kezdve elhitték, hogy a valóságot fotózza. 1974-ben volt az első kiállítása. Akkor a Nők Lapjánál dolgozott és annak címlapján jelent meg egy gyönyörű, kalotaszegi pártás lányról készült portréja. A lap belső oldalain néhány széki táncházbeli fotójával is találkozhattak az olvasók. Főszerkesztőjétől

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

Advertisement