Page 20

TALLÓZÓ

P. V as J ános

rovata

fotó: Mezey Béla

Emlékezés Maácz Lászlóra

Ajánló Maácz László születésének [1929] 85. évfordulója alkalmából jelenik meg ismét, immár egyetlen kötetbe szerkesztve önéletrajzi-tánctörténeti visszaemlékezéseinek sorozata [és hajdani munkatársainak írásai]. A „Találkozások a tánccal” című visszatekintést nyolc részletben, 1981 és 1990 között adták közre a Táncművészeti Dokumentumokban, így a nagyközönség nem ismerheti ezen irodalmi értékű confessiót. Maácz László az általa mélyen szeretett és tisztelt Rábai Miklós tanítványaként találkozott a magyar néptánccal. Az ELTE BTK-n szerzett néprajzos-muzeológus diplomát, munkássága azonban messze túlnőtt eredeti képzettségén – a tánc szenvedélyes szeretete, hihetetlen gazdag műveltsége, mikszáthi íráskészsége a hazai táncszakírók talán legjelesebb személyiségévé emelte. A művelődést kutató történész szemléletmódja szerint megfogalmazott – gyakran szarkasztikus megállapításokkal is megtűzdelt – mintegy 900 tudósítása, kritikája, recenziója jelent meg napilapokban, folyóiratokban, szakkiadványokban. Elméleti-tudományos munkássága, mint például a „Szertartásos lakodalmi táncaink” háromrészes sorozat, a Tánctudományi Tanulmányokban látott nap-

20

világot, a Kaposi Edittel közösen jegyzett „Magyar népi táncok, táncos népszokások” kötet a könyvtárak féltett, pótolhatatlan kincse. Az 1977-ben újraindult Táncművészet folyóirat Aranytollal kitüntetett főszerkesztőjeként kérlelhetetlen következetességgel követelte meg munkatársaitól az alaposságot, a magyar nyelv tiszteletét, a sajtó-tisztességet. Szigorral és szeretettel kritikusok nemzedékét nevelte ki maga mellett. Személye felejthetetlen – erről tanúskodnak a jelen kötetben olvasható hajdani munkatársak, tanítványok, barátok megemlékezései. Egy sem hagyja említetlenül fergeteges humorát, anekdotázó kedvét, melynek „termékei” ma is közszájon forognak a táncművészet szeniorjai köreiben. A „Találkozások a tánccal” sokkal több mint önéletrajz vagy tánctörténet. Szeretettel-dühvel-humorral megírt személyes kordokumentum a XX. századi magyar művelődés történetének közel hat évtizedéről, a sokszor feledésbe sodródott kis és nagy művészekről, a tánc hazai világának előtérben és háttérben lezajlott eseményeiről. Kővágó Zsuzsa

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

Advertisement