__MAIN_TEXT__

Page 14

Kibővült a válaszúti Kallós-múzeum

Fotó: Bíró István

Június másodikán, pénteken nyílt meg Válaszúton a Kallós Alapítvány új épületrésszel kiegészített múzeuma. Mondhatjuk azt is – és ez az igazság –, hogy ez a kiállítás Kallós Zoltán csodálatos tevékenységével eltelt életének anyagi és szellemi fáradtságot nem ismerve összegyűjtött népművészeti kincstára. Az új épületrész a magyar kormány segítségével épült fel. A kitűnő tervezők nem ragasztották az újat a műemlék jellegű, régi kúriához, hanem egy függőfolyosóval kötötték vele össze. A Kallós Alapítvány vezetői nagyszerű emberek. Balázs Bécsi Gyöngyi elnök, Balla Ferenc igazgató, Német Ildikó gazdasági vezető – és sokan mások – nem csak az alapítvány „nagy” dolgait (iskola, kollégium, múzeum, tánc- és népművészeti találkozók) gondozzák nagyszerűen, hanem nagy-nagy szeretettel vigyázzák és segítik a kilencvenegy éves Kallós Zoltánt is. Boldog vagyok, hogy Stoller Anta „Hubával” részt vehettem a kifogástalanul szervezett és lebonyolított ünnepségen. Két napig voltunk ott. Minden reggelinél és vacsoránál együtt ültünk Kallós Zoltánnal. Végre alkalmunk volt felidézni a régi történeteket. A magyar kormányt Hoppál Péter és Potápi Árpád János államtitkárok képviselték. Ott volt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is. Fontosnak tartom, hogy Pozsony Ferencnek, a Babeş-Bolyai egyetem professzorának a megnyitón elhangzott köszöntő beszédét a folkMAGazin közvetítésével itthon is megismerhetik. Novák Ferenc * Mélyen Tisztelt Kallós Zoltán! Hölgyeim és Uraim! A BBTE [Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár] Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság munkatársainak nevében mindenkit tisztelettel köszöntök a mai ünnepi eseményen. Az európai felvilágosodás idején elsősorban az elit kultúra és művészet tárgyi emlékeit (régészeti emlékeket, szobrokat, festményeket) gyűjtötték össze akkor alapított, különböző múzeumokban. A népi kultúra iránti érdeklődés szintén a XVIII. században alakult ki Nyugat-Európában, ahol a gyors urbanizáció már akkor gyökeresen átrendezte a falusi életvilágokat, hagyományos kultúrát.

14

Múzeum szavunk a görög muszeion szóból ered, amelynek alapjelentése múzsák helye. Éppen ezért a múzeumok kezdetben csak az esztétikai értékekkel, minőségekkel rendelkező tárgyakat mutatták be az érdeklődőknek. A magyar néprajzi muzeológia 1872-től, majd 1896-tól bontakozott ki, amikor a szecessziós kultúraszemlélet jegyében elsősorban a gazdagon díszített tárgyakat gyűjtötték össze a Kárpát-medencében, és állították ki különböző országos és nemzetközi kiállításokon. Az etnográfusok, történészek és szociológusok csak a két világháború közötti évtizedekben fordultak a mindennapiság felé. A XX. század közepén és második felében a népi kultúra elemzői azt fogalmazták meg a békebeli korszak gyűjtőmódszereivel kapcsolatban, hogy a magyar néprajztudomány indulásakor kimondottan romantikus világ- és kultúraszemlélettel rendelkezett, képviselői pedig megszépítették a korabeli népéletet. A mai napon Kallós Zoltán tárgyi gyűjtéseinek újabb szintézisét láthatjuk kiállítva ebben a válaszúti sokfunkciós intézményben. Kiemeljük, hogy Kallós Zoltán már fiatal korától kezdődően csak az egyértelműen esztétitkai minőségekkel, értékekkel rendelkező javakat gyűjtötte össze: drámai népballadákat, lírai és zenei alkotásokat, néptáncokat, díszes textíliákat, ünnepi viseleteket, rituális és díszkerámiát, festett bútorokat stb. Tehát, tudatos szelekciót alkalmazott terepkutatásai közben, megfontoltan gyűjtötte össze a falusi népélet szellemi és tárgyi javait. Megjegyezzük, hogy fiatal, néprajz-szakot végzett muzeológusok Kallós Zoltán terepkutatásaiból eddig több mint hatezer tárgyat leltároztak be, fényképeztek le és írtak le szakszerűen. A mai napon megnyíló kiállítás rendre bemutatja Kallós Zoltán életpályájának legfontosabb állomáshelyeit: Mezőséget, Kalotaszeget, Moldvát és Gyimest. Öröm számomra, hogy a kiállítás rendezői ezt a képzeletbeli utazást olyan Kallós-szobával indítják, amelyben kolozsvári lakásának pár elemét, gyűjtőeszközeit, legfontosabb kiadványait, kitüntetéseit, kortársait és szakmabéli barátait mutatják be.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

folkMAGazin 2017/3  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Halmos Béla emlékére; Rácz Mihály: Cserepes – Blacklake; Lőrincz Beáta –Andrásfalvy Bertalan – Pávai István...

Advertisement