Page 6

A

A Csemadok országos fesztiváljai

Csemadok mindjárt indulásakor felismerte azt a tényt, hogy a történelmi fejlődés akkori szakaszában a csehszlovákiai magyarság élete, kultúrája folklór nélkül elképzelhetetlen, s az anyaország határain túlra szakadt felvidéki nemzetrész a jövőben is részben a folklórja révén őrizheti meg önazonosságát. Ezt bizonyította azzal is, hogy 1952. május 24-én, a Csemadok III. Országos Közgyűlése alkalmából – főként a körülbelül hatszáz küldött részére – megrendezte az első országos méretű népművészeti seregszemlét Pozsonyban, az Új Színpad (Nová scéna) színházban. Az országos bemutatót megelőzően a Csemadok KB szakemberei, Ág Tibor (ének, zene), jómagam, Takács András (néptánc, szokáshagyományok) csaknem mindegyik felvidéki, akkor működött magyar énekkart, tánc- és folkAz ünnepi felvonulást vezető lovasok – II. ONF, Zselíz, 1957. lórcsoportot, népi (cigány) zenekart meglátogattunk, és a tapasztaltak alapján állítottuk össze a legjobbakra pöki szervezetének Horváth Rudolf vezette Felsőcsallóközi Népi Együttese. Nagy sikerük volt, Zdenek Nejedli, az akkori kulturális épülő műsort. 1953-ban jött létre a Csehszlovákiai Magyar Népművészeti miniszter is gratulált nekik. Elismerését levélben is kifejezte, ezt ma Együttes, a NÉPES. A vezetők Béres József igazgató, Ág Tibor mű- értékes ereklyeként őrzik. vészeti vezető és karnagy voltak. Magam tánckarvezető-koreográ* fusként működtem, később csatlakozott hozzánk Hemerka Olga Az 1954-es népművelési törvény táncpedagógus és koreográfus, Kvocsák József koreográfus, Szíjjár- Az 1954-es törvény értelmében a Csemadok KB, hasonlóan az ortó Jenő művészeti vezető és karnagy. Az együttes 1954. április 25- szág többi társadalmi szervezetéhez, központi utasításra felszámolén Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Színházban tartotta első előadá- ta népművészeti és népművelési osztályait, mert kiépült az állami sát, azután körülbelül még száz fellépése volt, mielőtt 1955. már- intézményhálózat: helyi, járási, kerületi, központi intézetek jöttek létre, s ezeken belül nemzetiségi, magyar illetve ukrán részlegek és cius 31-i dátummal megszüntették. A Csemadok 1955 nyarán megrendezte az első járási Csema- előadói helyek alakultak. A törvény értelmében a Csemadok hét dok-napokat, dal- és táncünnepélyeket. Az ötlet megvalósításában dolgozóját státusszal és fizetéssel együtt a kiépítendő központi inténagy segítséget nyújtott dr. Kaposi Edit (Vass Lajos felesége), a bu- zetek rendelkezésére bocsátotta. 1955 ősz elején a Szlovákiai Népművelési Központban (Osvetové ústredie) és Szlovákiai Népművédapesti Népművészeti Intézet előadója. 1955-ben a Csemadok táncosai is bekapcsolódtak az I. Országos szeti Alkotások Házában (Slovenské ústredny dom ľudovej umelecSpartakiáda sportmozgalom kulturális részébe. A kerületi bemuta- kej tvorivosti) három, illetve négy magyar dolgozóval megalakult tókon több csoport képviselt bennünket. Prágába, az egy hétig tar- a nemzetiségi részleg. Itt nyertek alkalmazást a Népes volt művétó nagy, központi ünnepségre is eljutott a Csemadok pozsonypüs- szeti vezetői. 1955 végén, a katonaságtól leszerelve így lettem én is a Szlovákiai Népművészeti Alkotások Háza magyar néptánc-szakelőadója. Később a két intézet összevonásával megalakult a Szlovákiai Népművelési Intézet, azon belül a nemzetiségi osztály. E kulturális és metodikai intézmények állami költségvetéssel működtek. Feladatkörükbe tartozott a műkedvelő közművelődési és művészeti tevékenység szakmai irányítása, szakirodalom biztosítása, a művészeti vezetők képzése, a versenyek és fesztiválok szakmai szervezése, a hagyomány feltárásának és gyűjtésének szervezése, az állami és társadalmi ünnepek-ünnepélyek műsorainak rendezése stb. A magyar népművelési, illetve a népművészeti mozgalom hatékonyságának fokozására a Csemadok 1960-ban újra létrehozta népművelési és népművészeti osztályait, amelyek főleg a kulturális és népnevelői munka szervezésével foglalkoztak. XIX. ONF, Zselíz, 1974. (fotó: Kontár Gyula)

6

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/2  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (II. rész); Takács András: A Csemadok országos fesztiváljai; Móser Ádám: Alakváltozato...

folkMAGazin 2017/2  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (II. rész); Takács András: A Csemadok országos fesztiváljai; Móser Ádám: Alakváltozato...

Advertisement