__MAIN_TEXT__

Page 10

közepén levő fesztiválszínpadot lebontatta, és a műsort a park szélén felépített amfiteátrumba helyezte át, de nem valósította meg az ott levő gazdasági épületek átalakításával tervezett népművészeti-néprajzi skanzenközpontot. A fesztivál ezzel jelentősen veszített vonzásából, a közönsége évről évre csökkent. Az egykori hangulatot már a nagy állami együttesek – például a budapesti Honvéd Művészegyüttes, a marosvásárhelyi Székely Állami Népi Együttes – színpadra állítása sem tudta visszavarázsolni. A Csemadok és mások is keresték a kiutat ebből a kedvezőtlen helyzetből. A Katona István koreográfus, martosi vállalkozó által létrehozott Martosi Pünkösdi Népművészeti Fesztiválban vélték megtalálni a vállalt feladat továbbvitelének lehetőségét. A fesztivál 1993-tól – az eredeti műsorkoncepciót A felvidéki párták – XXX. ONF. Zselíz, 1985. (fotó: Prandl Sándor) csak részben megtartva – több alkalommal pezték a – főleg néprajzi tárgyú, de nyolc alkalommal például meott került megrendezésre, majd vándorló rendezvény lett belőle. zőgazdasági tematikájú – kiállítások. * Az ONF vándorútra kel * Zselízen a helyiek saját erejükből továbbra is évente rendeztek, ren- A nemzetközi jelleg megerősödése 1959-től a fesztiválon általában jelen voltak a szlovák, morva, cseh, deznek Nemzetközi Népművészeti Fesztivált, így folytatták, folyukrán és lengyel népi kultúra hazai képviselői is. Ellenszolgáltatástatják az előzőleg harmincnyolc éven keresztül állami támogatásként, viszonzásként a mi csoportjainkat is meghívták az adott nemsal, központilag szervezett rendezvénysorozatot, de a kiváló műsorzetiség központi fesztiváljaira. Ez kölcsönösen a másik nép megszerkesztés sem volt elégséges a közönség visszahódítására. A sikerismerését szolgálta. A félhivatásos szlovák Lúčnica Dal- és Tánctelenség láttán a Csemadok KB kigondolta a négyéves ciklusonegyüttes és a hivatásos Duklaalji Ukrán Népművészeti Együttes kénti vándorfesztivál elképzelését. 2008-ban már Bős volt a hely1961-ben szerepelt először. Gombaszög 1964-től vált nemzetköszín, 2009-ben pedig Martos, a Pünkösdi Népművészeti Fesztivál zi jellegűvé. Akkor lépett fel először táncegyüttes Magyarországkeretében. Az utóbbi hat évben Deáki adott otthont a fesztiválnak. ról, az ELTE Egyetemi Színpadának Népművészeti Együttese, va* lamint Béres János furulyaművész. Aztán jöttek a Bihari, a Vasas Gombaszög sajátossága és más vezető amatőr táncegyüttesek. 1967-ben a Magyar Állami Az 1969-es szétválás után Gombaszögön maradt országos kulturáNépi Együttest, ’69-ben pedig a Magyar Állami Operaház előadális ünnepély mindinkább a szlovákiai magyar népi és egyéb táncegyütteseknek, a hagyományőrző folklórcsoportoknak, színját- sában a „János vitéz” című dalművet fogadta Gombaszög. A fesztiszóknak, énekeseknek, szavalóknak, valamint a Csemadok kere- vál nemzetközi jellegét a későbbiekben főleg a szocialista államoktében működő megannyi egyéb kulturális tevékenységi formának ból meghívott együttesek biztosították. 1990 után a „nyugati” csoéves összefoglaló rendezvénye, mondhatni prezentációja lett. Sa- portok is megjelentek. A Szőttes 1987-es évi vendégszereplését viját amatőr, félhivatásos és hivatásos együtteseink mellett, vendég- szonzó olaszországi Santa Gorizia volt 1994-ben az első, „nyugatként, szlovák, ukrán, lengyel, magyarországi és más csoportok is ról” meghívott együttes. rendszeresen szerepelnek. 1990-ig Csehszlovákia és Magyarország * majdnem minden jelentősebb amatőr és hivatásos együttese meg- A rendezvény időpontja állandósul jelent Gombaszögön, a MÁNE, a SZLÁNE, a Honvéd többször is. Hogy az országos és kerületi méretű fesztiválok, ünnepélyek idő A központi rendezvény műsora fokozatosan gazdagodott és ala- beosztásukban ne fedjék át egymást, illetve egymásra épüljenek, kult ki. Eleinte csak szombaton este és vasárnap délután voltak mű- a szlovák kulturális tárca irányításával a rendezők között egyezség sorok, amelyek főleg a tánccsoportokra, énekkarokra és a hagyo- született és kialakult a rendezvények sorrendje: Myjava május közemányőrző folklórcsoportokra épültek. A bővülés eredményeként pén, Zselíz és Strážnice május utolsó hétvégén, Svidník június köszombaton éjjel és vasárnap délelőtt is szerveztek bemutatókat, sőt zepén, Gombaszög június végén, Východná július első hétvégéjén, több alkalommal már pénteken este is volt színházi előadás. Az éj- Gyetva július második hétvégéjén. Ez az időbeosztás megkönnyíjeli műsor szerkesztésekor a környező hegyormokat is használtuk, tette a résztvevő csoportok munkáját, lehetővé tette a jobb szervepéldául a „Lakodalom van a mi utcánkban” című műsorban (1963) zést, a magas szintű kormány- és pártdelegációk részvételét, a telelovasszekerekre ültetett énekkarok jöttek le Szilicéről a hegyolda- víziós közvetítések biztosítását. lon kacskaringózó szerpentinen. Az „Őrtüzek” című éjjeli műsor- A műsorszerkesztésében is fokozatosan kialakult és stabilizálóban (1964) tárogató szólalt meg a szűk völgy másik oldalán levő dott a szerkesztési gyakorlat: a szombat kora délután a könnyűzekőbánya legfelső lépcsőfokán. A VII. ODT-re már rögzültek a mű- néé, a késő délután a „népek barátsága” összeállításé, az este pedig soridők és műsorfajták. Szombat este általában hivatásos vagy fél- a rendezvény egyik fő műsoráé, amelyben az állami és félhivatásos hivatásos együttes, esetenként színház, szombaton éjjel, vasárnap művészeti kollektívák, néptánccsoportok, operák, operett- és pródélelőtt gyerek- és néprajzi műsorok, kora délután az ünnepi nép- zai színházak, esztrád- és tánczenei együttesek mutatkoztak be. A művészeti gála, késő délután és este a könnyűzenei programok ke- szombat éjjeli műsorokban egy-egy együttes profilműsorára, illetrültek megrendezésre. 1973-tól a rendezvénynek szerves részét ké- ve a népi mulatságra, később táncházra, vasárnap délelőtt a tobor-

10

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/2  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (II. rész); Takács András: A Csemadok országos fesztiváljai; Móser Ádám: Alakváltozato...

folkMAGazin 2017/2  

A TARTALOMBÓL: Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (II. rész); Takács András: A Csemadok országos fesztiváljai; Móser Ádám: Alakváltozato...

Advertisement