__MAIN_TEXT__

Page 32

TÁR

SIMÓ MÁRTON – SZÉKI SOÓS JÁNOS

„LÁTOM ÉLETEMET, NEM IGEN GYÖNYÖRŰ...” – III. (Szék megközelítése – másodszor)

Az erős magyarságtudatuk mindig segítette a székieket. Ha tehették, mindig alakították, magukhoz idomították a környezetüket. A betelepedetteket saját képükre formálták, szívesen asszimilálódott itt a cigány és a román is. Talán a vallás maradt más, de olykor még azt sem. „A csau időben, a ’70-es, ’80-as években mentünk Magyarba. Csak kétévente engedtek... Mentünk az asszannyal. Felültünk Kolozsvárt a vonatra. Ott nem beszílt senki magyarul, csak a szíki, mer’ az nem tudatt románul, úgy ahogy kell. Az magyarul beszílt, ha törik, ha szakad, mer’ nem tudatt máskípp. Ahogy megindult a vonat, egyre több magyar szó hallattszatt. Megbátrodtak az emberek. Amikor értünk bé Várodra, ott már nagyon kevés beszílt románul. Égy vagy kettő. Ez így vót, a saját magam tapasztalata szerint beszílek. Osztán, amikor átolmentünk, már senki. Hogy’ létezhet az ilyensmi? Úgyhogy, s én is most is azt mondam, hogyha megfordulna a kocka, ez olyan lenne pontosan, mint ezelőtt, amikor sok Ionból lett Jánas... Ha mennél Kolozsvárro, már fele magyarul beszílne... Az 50-es, a 60-as, de még a 70-es időkben is szinte mindenki magyarul beszílt Kolozsváron... Sokan. Azelőtt nem volt meg az a rengeteg blokk. Azak miatt töltötték meg románnol a várost. Csütörtekenkint és vosárnapankint, amikor kivonultak a tősgyökeres lakosak, a belvárosiak, a hóstátiak, az ott szógáló györgyfalviak, vistaiak, szíkiek, olyankor csak magyar szót hallattál.” (TI) A kettős állampolgárság megadása jól esett nekik, kárpótlásnak érezték. Különben úgy veszik, hogy ami jár, az jár! „Én úgy látom, hogy ez egy jó dolog. Mégiscsak magyarak vagyunk.” (TI) „Egyformák vagyunk. Egyformán

32

el kell ismerni, hogy magyarok vagyunk. Egyáltalán nem fontos, hogy melyik országban élünk, hanem az, hogy minek tartjuk magunkat.” (SA) „Mük innét már el nem menyünk. Talán a fiatalak, ha odaát egy kicsit jobbra fordulna a helyzet megint nekiindulnak. Nem kitelepedésre gondolak, hanem arra, hogy könnyebb lesz a munkavállalás, érvényesülni tudnak majd, s hivatalasan vállalkazhatnak, ha akarnak.” (TI) „Talán níhányon el is mennének, de nem hiszem, hogy túl sokan. Ez az állampolgárság egy olyan dolog, amit vígig kell csinálni, meg kell szerezni, ha már adják. Ha elmész külföldre, a román papírakat égy kicsit úgy nízik. A magyar állampolgárságnok mintha égy kicsivel nagyabb becsülete lenne Nímetországban, Franciaországban vagy – mondjuk – Angliában.” (SzA) „Milyen dolog az, hogy románok vagyunk örökké, mikor mük tulajdankíppen magyarak vagyunk.” (TI) „Én is dógoztam Pesten. Örökké román vótam. Hiábo mondtam nekik, hogy kiféle vagyak, Szíket is hiábo emlegettem, azaknak a szemibe csakugyan románnok látszódtam.” (SzA) Ha visszaemlékszünk a magyar igazolványra, akkor kiderül a beszélgetések során, hogy jó volt az is, de igencsak kevés volt. A székiek természetesnek tartják a választójog megadását is. „Szigorúan! Ne legyünk másodrendűek! Ha az nincsen, akkor ez is csak égy másodrendű valami, ami münket megkülönböztet, csak égy pappir, olyan, mint a magyar igazolvány, ami ezelőtt vót, az is több vót a semminé, jó lehetett, csakhogy az ember sokszor szígyellte elévenni.” (TI) „És akkor dönthetsz olyan dolgokról, amelyek nem tartoznak rád? Nem dönthetsz. Nyilvánva-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2017/1  

A TARTALOMBÓL: Békéscsaba 2017; Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (I. rész); Szabó Kata: A magyar folk története; Jávorszky Béla Szilár...

folkMAGazin 2017/1  

A TARTALOMBÓL: Békéscsaba 2017; Simoncsics János: Erdélyi kalandozások (I. rész); Szabó Kata: A magyar folk története; Jávorszky Béla Szilár...

Advertisement