{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

DOKUMENTUMOK A BUKOVINAI SZÉKELYEK ÉLETÉBŐL Kóka Rozália sorozata – V. rész

Betelepítések, kitelepítések (1945–1948) Kedves Olvasónk! Lapunk legutóbbi négy számában végigkövethette a bukovinai székelyek Magyarországra menekülésének, otthonra találásának eseményeit. Szerény dokumentum-válogatásunkban igyekeztünk legalább érintőlegesen felvillantani a székelyek betelepítésével párhuzamosan történő, méreteiben tízszeres nagyságrendű német kitelepítés eseményeit is. Az 1945-ös hidasi hálaadó szentmisével ugyan a bukovinai székelyek letelepítése hivatalosan lezárult, de „hazára találásukig” még sok víznek le kellett folynia a Dunán. Reménykedjünk, hogy a sok-sok sebet begyógyítja az idő! * Telepes küldöttség Budapesten (részlet) „A VTKSz igazgatósága március 28-án küldöttséget vezetett Budapestre. A küldöttség tagjai reggel 9 órakor a Földhitelintézet dísztermében gyülekeztek össze, hogy megbeszéljék a teendőiket. A megbeszélésen a következők vettek részt: Bodor György, dr. Németh Kálmán, Enyedi Marian, Molnár József, Barabás Gáspár, Török Pál, László Antal, Lőrincz Gergely, Gáspár Márton igazgatósági tagok, Domokos István, Illés Lajos, Papp Gergely, Jordáki Cirill, Bece Ferenc választmányi tagok,valamint Keresztes András, dr. Kiss István, Domokos Ferenc, Orbán Miklós, Csoboth Gáspár, Orbán Bernát, Mezei Ambrus, Máthé Antal, Csiki József, Darabos Mátyás, Kásler Antal és Erdős Mihály. [...] Ezután Nagy Ferenc miniszterelnök úr fogadta őket az Országházban, a miniszterelnökség fogadótermében.” (A Völgységi Telepesek Központi Szövetkezetének tagértesítője. 1947. április 20.) * Bodor György: A székely kérdést meg kell oldani! (részlet) „A Völgységi Telepesek Központi Szövetkezetének igazgatósága által vezetett küldöttség szónoka a miniszterelnök úrnak a következő beszédben tolmácsolta a székelység egyöntetű kívánságát: »Miniszterelnök Úr! A miniszterelnök urat azért zavarjuk meg országos gondjai között, hogy a figyelmét a mi vidékünk kétszeres népsűrűségéből származó súlyos válságra felhívjuk. 35 községünk közül a potsdami határozatokat csak hatban hajtották végre. 29 községben ma is kétszeres lakosság él. Jellemzésül csak egyik községünknek, Kakasdnak a helyzetét említjük meg. Itt 47-el nagyobb a telepesek lélekszáma, mint a szintén ott élő régi német lakosságé. A munkaalkalom csak egyszeres, a helyi fogyasztás pedig kétszeres. A vagyonelkobzást szenvedett lakosság rá van kényszerítve, hogy lopjon, de szükségképpen lopásra kényszerül ezért a telepes lakosság is. A munkamorál megrendült. A levegőben bizonytalanság érzése terjedt szét. Senkinek sincs kedve beruházni, hosszabb időre berendezkedni. Mindenki úgy érzi, hogy e terület népességeltartó képességét kétszeresen meghaladó lakosság hosszabb időre elviselhetetlen. A lakosság egyik felének szükségképpen el kell innen vándorolnia. Él azonban bennünk aggodalom: melyik fele lesz az? Vajon a németek, akiknek ez a föld szülőföldjük, s akiket számtalan örökölt kapcsolat fűz ehhez a területhez és annak vagyoni-

40

Gáspár Márton istensegítsi bíró és felesége az 1930-as évek végén. 1947. március 28-án Gáspár Márton is tagja volt a telepes küldöttségnek. lag érintetlen rétegeihez? Vagy a magyar telepes, aki idegenből érkezve eddig szükségképpen ellenséges érzéssel, vagy legjobb esetben közönnyel találkozott? Miniszterelnök úr, mi 15.000 telepes sorsáért szorongva hangot kell adjunk aggodalmunknak: attól félünk, ha a kormányzat beavatkozása nem szünteti meg ezen a területen a lakosság kettősségét, akár úgy, hogy a potsdami határozatok végrehajtásának esetleges folytatása során elsősorban ezt a területet evakuáltatja, akár más, alkalmas módon, akkor nem a német, hanem a magyar lakosság helyzete válik itten elébb-utóbb tarthatatlanná. Ha nem történik rövidesen kormányzati beavatkozás, akkor ezt a nagyszerű magyarságot, melyet a sors a maga XVIII. századi frissességével ültetett közénk, néhány év múlva látni fogjuk szétszóródni Romániától kezdve a külvárosok nyomortanyáin át egészen Kanadáig. Már most ijesztő méreteket ölt a csendben dolgozó kivándorlási propaganda. Előáll akkor az a helyzet, hogy a demokrácia elégtételt adott mindenkinek, akit az elmúlt rendszer tévedései javaikban megkárosítottak, csak éppen ennek a 15.000 magyar parasztnak nem. Mi tehát a legmélyebb tisztelettel és népünk sorsa iránti aggodalommal kérjük ennek a problémának valami módon való megoldását.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/6  

A TARTALOMBÓL: Molnár Péter: „Górale, górale”...; Virágvölgyi Márta: Vonós népzenei hagyományaink IV.; Kocsis Rózsi: A forrószegi táncon; Sz...

folkMAGazin 2016/6  

A TARTALOMBÓL: Molnár Péter: „Górale, górale”...; Virágvölgyi Márta: Vonós népzenei hagyományaink IV.; Kocsis Rózsi: A forrószegi táncon; Sz...

Advertisement