Page 30

A szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum épületének átadása „A tizenhét éve elkezdett mezőségi szórványoktatási program oktatástörténeti jelentőségű eredményeként adjuk át Szamosújváron Mezőség egyik legmodernebb iskolai épületét. Erdély történelmi régiói között most már Mezőségnek is lesz olyan oktatási-nevelési centruma, amely a térség egyik szellemi központjává, katalizátorává fejlődhet” – mondta a 2016. szeptember 16-án megtartott ünnepségen Balázs-Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Alapítvány elnöke.

Fotó: Lázár Lehel (www.maszol.ro)

A

magyar egyházak képviselőinek áldásával kezdődött péntek délután Szamosújváron a Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum átadásának ünneplése. Küsmödi Attila római katolikus plébános, Kis Lehel baptista és Vajda Dániel református lelkészek beszédeikben az emberi bölcsesség igaz hittel való összeegyeztetését, a hálaadás fontosságát, az iskola és a szamosújvári magyarság megmaradása közötti kapcsolatot hangsúlyozták. Timsa Ildikó, a líceum megbízott igazgatója a régió egyik legfontosabb ünnepének nevezte az iskolaavatást, és arra figyelmeztetett: az építés folytatódik, és bízik abban, hogy a pedagóguskollégák továbbra is tudásuk legjavát adják a közös célért. Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere partnerségi kapcsolat létrehozásáról beszélt, majd négy, kis, otthonról hozott fenyőfát adott át, amelyek az iskola misszióját hivatottak jelképezni. Iulia Trif, Szamosújvár fiatal alpolgármestere azt ígérte, hogy a szamosújvári önkormányzat továbbra is támogatja majd a város legfiatalabb iskoláját. „A mai nap a mezőségi magyar szórvány újjászületésének pillanata. Régóta várt erre a napra ez a közösség. Komplex oktatási intézményt adunk át, amely hosszú távon biztosíthatja a magyar oktatás jövőjét” – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. „A magyar nemzet csak a Mezőség magyarságával lehet teljes egész. Az itt élő magyarok kulturális szellemi öröksége meghatározó tartópillére a nemzeti identitásunknak. Abban bízva adjuk át a XXI. századi követelményeknek megfelelő iskolaközpontot, hogy belép a nemzetmegtartó intézmények sorába, az erdélyi magyar oktatás egyik centrumává tud válni, ahol a mezőségi magyar jövő szellemi ereje épülhet”– tette hozzá. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, köszöntőjében kijelentette: „Csak most látjuk, hogy a kilátástalannak tűnő küzdelemnek, a mindennapi munkánknak van értelme, mert léteznek fiatalok, akiknek lehet és kell jövőt építeni, illetve olyan pedagógusok, akikkel lehet és kell közösen jövőt tervezni. A Téka Alapítvány tevékenysége Erdélyben példaértékű: összefogja a közösséget, irányadó. De a legszebb összetartó erő a közös cél.”. „Ez az intézmény legyen a tudás, a szorgalom és a közösségteremtő erő helye! A jövő ott van, ahol közösség van. A tudás, a szorgalom és a közösségteremtő erő hassa át a lelkeket!”– mondta Só-

30

gor Csaba, az RMDSZ EP-képviselője, majd bejelentette: az iskola két tanulóját, akiket a tanári kar javasol, meghívja brüsszeli látogatásra. „Első megyei tanácsosi mandátumom idején ez az iskola még csak álom volt” – mondta Vákár István felszólalásában. A Kolozs megyei tanács alelnöke kifejtette: ez az iskola nem csak kőből és téglából épült, hanem szívekből is. „A szívek, az álmok, a hit és Isten kegyelme építette fel ezt az iskolát. Megmutattuk, hogy előre tudunk lépni, hogy itt vagyunk és megmaradni akarunk. Ez csak úgy lehetséges, ha gyermekeink ezt a szellemiséget továbbviszik”– mondta. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes Valentin Cuibus, Kolozs megyei főtanfelügyelő üzenetét olvasta fel, miszerint értékeli az új oktatási intézmény felépítése során kifejtett erőfeszítéseket, továbbá kifejezte reményét, hogy a felavatott iskola diákjainak tanulmányi eredményei nem maradnak el a megye legjobb iskoláinak eredményeitől. A mezőségi szórványoktatási programot a '90-es években indította a Kallós Zoltán néprajztudós által létrehozott Kallós Alapítvány. A Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a programhoz. Az eltelt tizenöt év alatt több mint négyszáz gyermek tanulhatott és tanul magyarul. A szórványprogram alatt azonosítják azokat a mezőségi tanulókat, akik számára a lakhelyükön nem biztosítható az anyanyelvi oktatás. Távlati cél: a kollégiumi rendszerből kikerülő diákok minőségi humánerőforrást biztosítsanak a Mezőségen elinduló rehabilitációs, modernizációs kezdeményezések számára. A mezőségi szórványoktatási programot 2010-től a magyar kormány nemzeti jelentőségű intézményként kezelte, a mezőségi iskolaközpont felépítésére hatszázharminc millió forint támogatást biztosított. 2015-ben az RMDSZ javaslatára szintén a magyar kormány száz millió forintot biztosított a beruházás folytatására: iskola befejezése, udvarrendezés, tornaterem. 2009 és 2010-ben az RMDSZ és a Communitas Alapítvány több mint harmincnégyezer lejjel támogatta a programot. Lázár Lehel (www.maszol.ro)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/6  

A TARTALOMBÓL: Molnár Péter: „Górale, górale”...; Virágvölgyi Márta: Vonós népzenei hagyományaink IV.; Kocsis Rózsi: A forrószegi táncon; Sz...

folkMAGazin 2016/6  

A TARTALOMBÓL: Molnár Péter: „Górale, górale”...; Virágvölgyi Márta: Vonós népzenei hagyományaink IV.; Kocsis Rózsi: A forrószegi táncon; Sz...

Advertisement