a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 30

DOKUMENTUMOK A BUKOVINAI SZÉKELYEK ÉLETÉBŐL Kóka Rozália sorozata – II. rész

HAZATÉRÉS, 1941

A bukovinai székelyek hazatérése Bukovinából Bácskába a korabeli dokumentumok tükrében D217. 1941. június 21. Szeged (újságcikk) [...]

ITT ÉLNETEK, ÉS HALNOTOK KELL... A búcsúünnepség a rókusi pályaudvaron zajlott le, s akik részt vettek rajta, azoknak soha el nem halványuló emlékük marad ez a búcsúdélután. A virágos vonat előtt gyülekezett a bukovinai magyarok csoportja. A levente zenekar a Magyar Hiszekegyet játszotta, majd vitéz Kocsis Ferenc százados olvasta fel előttük vitéz Bonczos Miklós kormánybiztos emlékiratát, amelyet díszes kivitelben minden új hazát nyerő székelyszakadék megkapott, hogy örök emléke legyen a családnak. – Hazatért Magyar Testvéreink! – kezdődött az emlékirat. [...] * D233. 1941. július 9. Zombor (újságcikk) [...]

ELSŐ ARATÁS BÁCSKAI FÖLDÖN A volt dobrovoljác telepeken már itt vannak a bukovinai székelyek. A hazatelepített magyarok most fogtak először kaszát a felszabadult Bácskában. Jártunk ezeken a telepeken, ott voltunk, amikor az első kaszasuhintás megtörtént. Szent pillanat volt. A család apraja, nagyja ott szorongott a kaszás mögött. A megilletődés csodálatos fénye és árnya reszketett az arcokon. Szemük olyan furcsa. Más, mint az itteni magyaroké. Ők elhozták szemük tükrében a bukovinai hegyek nagy és mély kékségét, elhozták az ég színét, hoztak sok szomorúságot, ami arcukon reszket most, és pillájukon remeg. Hazatért magyar Testvéreink! Elindultatok Ti is a magyar Feltámadás útján, hogy hazatérjetek mindannyiunk édesanyja, a magyar föld ölére. Kétszáz évig bujdosott, vergődött törzsetek idegen földön s Ti kétszáz évig a magyar ember örök fajhűségével megtartottátok a testvéri közösséget, drága nyelvünk, népszokásaink és népviseletünk hűséges ápolásában. Nem hoztatok soha szégyent a magyar névre, tisztességben és becsületben éltetek az idegen országban, de a szívetekben és a lelketekben ide tartoztatok mindig az elfelejthetetlen hazához. Kétszáz év után hazavezérelt benneteket a magyarok jócsillaga s mi szilárdan hisszük, hogy maradéktalan magyarságotok a vérség és a testvériség ősi kötelékében felfrissül, megerősödik és gyökeret ver az áldott termőföld és a szabad otthon áldásaitól. Itt élnetek és halnotok kell! Erről a vérrel szentelt földről nincs többé visszatérés oda, ahonnan idejöttetek, mert az megszűnt a magyarság számára otthont és megélhetést nyújtani. Az örök Haza gondolatában kell élnetek, munkásságotokkal gyarapodnotok és dolgoznotok a magyar jövendőért. Szokjátok meg az új környezetet, illeszkedjetek bele jószándékkal a magyar életbe, ismerjétek meg sorsközösségünk törvényeit és tartsátok meg az ősi szokásokat, vallásos lelkületeteket, a hagyományokat, a gyermekek imádatát, az ízes magyar nyelvet, a megszokott népviseletet, hogy ne a divatot, hanem a történelmet láthassuk új és virágzó falvaitokban! Ez a viselkedés erősíti meg magyar testvéreitek szeretetét, idegen ajkú lakótársaitok elismerését és a magyar

30

Dr. Németh Kálmán

Ledőlt az első rend. Zizzenve hullott a búza. Az öreg kaszás karja csak kettőt lendült és azután hirtelen letette a kaszát. Lehajolt, ös�szefogta markában a búzaszálakat. A család felé fordult, s egyenként államhatalom akaratát segíteni és megjutalmazni titeket azért, hogy megmaradtatok korallszigetnek az idegen tengerben és megtartottátok a lélekbe írt magyar törvényt. E föld, ahol otthont nyertetek, a jogegyenlőség és kötelességteljesítés népének hazája. Ennek az országnak területén egyetlen állampolgárnak sincs több vagy kevesebb joga, mint a másiknak, de éppen ennek fenntartása érdekében szükséges, hogy a Haza minden polgára, a Nemzetnek minden egyes tagja, fokozott mértékben teljesítse kötelességét a haza iránt. A Haza parancsa, hogy a termelő munkának egy pillanatig sem szabad szünetelnie! Nem szabad megtörténnie annak, hogy a magyar kormányt szemrehányások érjék amiatt, hogy a földhöz juttatott bukovinai magyarok netán rosszul sáfárkodnának a nekik juttatott gazdasággal, és csak beülvén a földbe, azt nem művelnék meg, a tavaszi munkálatokat nem fejeznék be, az elnyert vagyonnal nem takarékoskodnának és a termést nem takarítanák be. Minden másnál előbbvalóan fontos a házaknak sürgős rendbehozatala, a házak tájának kitakarítása, az épületek tisztántartása, fehérre meszelése, kicsinosítása, hogy élettel, magyar élettel teljenek be azok a falvak, melyeknek alapján egy új magyar ezer év jövendőjét kell felépíteni. Hazatért magyar Testvéreink! Az új birtokon átmenetileg – rövid ideig – vagyonközösségben fogtok élni. Egy ideig mindenkinek csupán

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

Advertisement