__MAIN_TEXT__

Page 17

A

A Halmos Béla Program célja

Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése. A pályázati program feladata a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Fela­ data továbbá, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Célja lehetőséget teremteni azoknak az alkotó és előadóművészeknek, akiknek a legnagyobb esélyük van zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésére, a magyar modell terjesztésére. A Halmos Béla Program létrejöttének közvetlen előzménye a Cseh Tamás Program elindítása volt, amel�lyel a könnyűzene utánpótlásának támogatása és a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeinek elősegítése volt az NKA Bizottság célja. Tavaly nyáron fogalmazódott meg a Fonó Budai Zeneház, a Hagyományok Háza és a Hangvető Zenei Terjesztő Tárulás közös nyilatkozata, amelyben az NKA vezetésétől a népzenére és az abból kiinduló feldolgozott zenére vonatkozó hasonló program elindítását kérték. Az NKA vezetése a kezdetektől támogatta az ötletet, és alig fél évvel később létrehozta a Halmos Béláról elnevezett új, ideiglenes kollégiumot. Az NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumának tagjai: Liber Endre zenész, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás egyik alapítója és művészeti vezetője, a kollégium vezetője; Árendás Péter zenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum tárvezető helyettese; Berán István zenész, a Táncház Egyesület ügyvezetőségi tagja, annak képviselője; Eredics Gábor Kossuth-díjas zenész, Halmos Béla születésének hetvenedik évfordulójára a Kossuth Kiadónál a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének tanára, a Magyar Művészeti Akadémia leve- napvilágot látott Jávorszky Béla Szilárd „Halmos Béla emlékezete” cílező tagja, a Vujicsics Együttes vezetője; Sipos Mihály mű kötete, amely a folkMAGazin 2014-es különszámának átdolgozott Kossuth-díjas zenész, a Muzsikás Együttes prímása, a kiadása, eredeti gyűjtéseket tartalmazó CD-melléklettel. A megjelenést Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Virágvölgyi az NKA támogatta, szakmai partnerként az MTA BTK ZenetudomáMárta zenész, az Óbudai Népzene Iskola hegedűtanára, nyi Intézet és a Hagyományok Háza működött közre. a Hangszeres Népzenei Példatár sorozat szerkesztője. A kollégium a névadó szellemiségéhez méltó, az oktatást, ze- szerű, a közönség igényeit figyelembe vevő, komplex zenei hagyonész-utánpótlás nevelést támogató, a népzenei és a népzenéhez mányközvetítő program tervével jelentkező pályázók jelentkezését szervesen kapcsolódó világzenei előadók produkcióinak hazai, kül- várjuk. A komplexitás fogalma ez esetben a történelmi, földrajzi honi és külföldi népszerűsítését szolgáló, többéves pályázati prog- vonatkozások bemutatására, más tudomány- és művészeti ágakkal, más zenei műfajokkal való kapcsolódási pontok kihasználására érram kidolgozását célozza meg. Ezzel szoros összefüggésben egy jól működő országos folk-klub tendő. hálózat kialakítása is elkezdődik, amely folyamatos és magas szín- A szélesebb közönség elérésének egyik kulcsa a program eredmévonalú játszóhelyet biztosíthat majd az érintett előadói kör számá- nyeinek médianyilvánossága. Ezért a Halmos Béla Program ideigra. A kuratórium az ún. zenekari „portfólió” kialakításával új kon- lenes kollégiumának pályázati kiírásai között szerepelni fog azokcert-programok, lemezek, videoklipek létrejöttét kívánja támogatni nak a médiaműhelyeknek a támogatása is, amelyek kiemelt céljukpályázatok útján, amelyek bemutatási lehetőségeit az imént emlí- nak tekintik a népzenéhez kötődő zenei programok, előadók néptett folk-klubok mellett a zenei fesztiválokra is kiterjesztené a fesz- szerűsítését. tiválszervezők számára kiírt pályázatokkal. A pályázati elbírálás leg- A célok között szerepel továbbá a népzene oktatását szolgáló kifontosabb szempontjai között hangsúlyosan szerepel majd a közön- adványok megjelenésének ösztönzése, és a leendő népzenészek gyaségszervezés színvonalának javítása és új közönségrétegek megnye- korlati képzésének támogatása pályázatok útján. Liber Endre rése. Ennek érdekében a fiatalok érdeklődésére is számot tartó, kor-

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

folkMAGazin 2016/3  

A TARTALOMBÓL: Andrew Rouse: Simply English; Juhász Erika: Búcsú Joób Árpádtól; Táncház Napja 2016; Bolya Mátyás: Táncház? Találkozó!; Horsa...

Advertisement