__MAIN_TEXT__

Page 35

HOMMAGE À BARTÓK

Ünnepi est a zeneszerző születésének 135. évfordulója alkalmából A Pozsonyi Magyar Intézet az Ifjú Szivek Táncszínházzal társrendezésben az együttes székházában március 17-én kétrészes műsorral, ha nem is új, de tájainkon szokatlan rendezési formában emlékezett Bartók Béla zeneszerzőre, a tudományos népdalgyűjtés úttörőjére, a világhírű zongoristára születésének százharmincötödik évfordulója alkalmából. A műsort rendezte és vezette Hégli Dusan koreográfus, a vendégeket Varsányi László igazgató üdvözölte. Bevezetőként értékes ismertető beszédet tartott dr. Molnár Imre, a Magyar Intézet igazgatója. Az első rész Móser Zoltán fotóművész „Ezt az utat bejártam – a népdalgyűjtő Bartók Béla nyomában” című fotókiállításának megnyitása volt. Az immár sok-sok országot bejárt, közismert, hetvenedik születési napját ünneplő, Balogh Rudolf-díjas fotóművészünket Haris László a Magyar Művészeti Akadémia tagja mutatta be, méltatva a világ sok országában elért sikereit. A kiállítás gyönyörűen megkomponált képeit pedig – tárlatvezetőként – maga a fotóművész hozta közelebb a közönséghez. •

• LELŐHELYEK Táncház Alapítvány folkMAGazin szerkesztőség 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. I. em. Tel.: (1)-214-3521 Interneten megrendelhető a www.folkmagazin.hu oldalon Néptáncosok Kellékboltja 1137 Budapest, Katona József u. 21. Tel.: (1)-239-1199 Írók Boltja 1061 Budapest, Andrássy út 45. Tel.: (1)-322-1645 Kaláka Zenebolt Bp., V. ker., Bárczy István utca 10. Tel.: (1)-267-5331 A Folk 1074 Budapest, Dohány u. 84. Tel.: (1)-351-3341

MesterPorta 1011 Budapest, Corvin tér 7. Tel.: (70)-244-8432

Zólyom környéki táncok Fotó: Bartusz Réka

A szűkszavú szórólap ennyit árul el a művészről: „A Balogh Rudolf-díjas fotóművész fényképezőgéppel indult Bartók Béla nyomába, s úgy veszi sorra a jeles zeneszerző által bejárt tájakat, hogy közben érzékelteti a táj és ember, múlt és jelen, hétköznapok és ünnepek szerves egységét. Felfedezteti a képek nézőivel a teljességét egy-egy falusi ház oromzatának, füves domboldalnak.” . A kiállított képek igazolják ezt, bemutatják Gömör tájait és a Gelnic-puszta környékét, ahol Bartók fiatal zenész korában fél évet töltött, és igazában ott találkozott a népdallal, s lett annak egy életen át megszállott gyűjtője, alkotóként műveiben briliáns feldolgozója, zongoraművészként terjesztője. A képek főleg azt a közeget, a tájat, mezőt, falut, parasztházakat, stb. ábrázolják, ahol a népdal született, csiszolódott és életszükségletté vált. A környezetet, amely segített Bartók alkotóművészi szellemének a népdal lelkét megérinteni, a dallal együtt azt is magáévá tenni, később műveiben, előadásaiban továbbéltetni. A második részben, az Ifjú Szivek Táncszínház „Bartók 135. – Gömörből a Maros-Tordáig” című műsorában, a táncokba komponált bartóki szellemet láthattuk. Négy táncszámot, – a gömöri magyart, a Zólyom környéki szlovákot, az erdélyi románt és a kalotaszegi magyart – elevenített fel Hégli Dusan az együttes művészeti vezetője, koreográfusa a 2009. januárjában bemutatott „Tánc húros hangszerekre, ütőkre és zongorára – Hommage à Bartók” című műsorból. Akkoriban a műsor nagy visszhangot keltett. Többen dicsérő sorokat írtunk róla. Ak-

kori méltatásomból azért merek idézni, mert a bemutatott számok új táncos gárdával való betanítása tökéletesen sikerült, visszahozták az akkori élményt. „Bartók Béla a Kárpát-medencei népdal és zenei hagyományaink tökéletes ismerője. Ennek a tudásnak jutott a birtokába Hégli Dusan is. Ezt fogalmazta meg az Ifjú Szivek tánc- és zenekara által bemutatott egyfelvonásos tánckompozíciójában. Elénk varázsolta a Kárpát-medence nemzeteinek, népeinek lelki, táncbeli, zenei sokszínűségében rejlő egységet. Műsorával látványosan tanúsítja a szellemi hagyomány és kultúra egy tőről fakadását. Az együttes nagyságát bizonyította, hogy tökéletes, táji, etnikai és jelleg-hűséggel szólaltatta meg, tárta elénk a magyarok, szlovákok, rutének, románok, cigányok kultúráját.”. Nagyszerűen sikerült Kövesdi Károly újságíró táncszámok közé beiktatott beszélgetése Móser Zoltán fotóművésszel. Az általuk elmondott gondolatok elmélyítették a fényképek és a műsor elénk tárta megfogalmazást. Pergő, sok újat feltáró és érdekfeszítő volt az estnek ez a része is. A kérdező Kövesdi jóformán szóhoz sem jutott, olyan bőven ömlött a visszaemlékező szóáradat a „vallatószékre” ültetett Móser Zoltánból. Volt mit mondania, és azt nagyon érdekfeszítően tette. Summa summarum, a két magyar intézmény összefogása méltó megemlékezést eredményezett Bartók Bélára, a zenész géniuszra, a magyar kultúra világnagyságára. A teltháznyi közönség hálásan ünnepelte az alkotókat és az előadókat. Takács András

35

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

Advertisement