Page 30

TALLÓZÓ

P. V as J ános

rovata

Betyárok – I. Írta: Ivan Olbracht (1934) – fordította: Zádor András

A

kárpátaljai népnek nincsenek nemzeti hagyományai, sem írott története. Nem kétséges, hogy történetét előbb-utóbb megírják, és, ha marad rá idő, találnak egy gazdag középkori földesurat is – hős hadvezért, kolostoralapítót, a tudományok és művészetek pártfogóját –, akinek majd lovas szobrot lehet állítani Ungvár főterén, s nevét olyan sokáig, olyan hanghordozással és áhítatos mozdulatok kíséretében, olyan jelentőségteljes célzásokkal, és annyi díszítő jelzővel lehet majd emlegetni, hogy titokzatossá válik, és már a puszta név is olyan érzéseket vált ki az emberekből, amelyet a mindenkori politika kívánatosnak fog tartani. De ez mindeddig nem történt meg. A kárpátaljai népnek nincsenek hivatalosan elismert hősei. De hősei vannak. És sokkal vonzóbbak azoknál, akik nyeregben ülve kardjuk markolatát szorongatják. A kárpátaljai nép hősei a betyárok. A nép emlékezetében, dalaiban, mondáiban és regéiben élnek. De azonnal kijelenthetjük: semmivel sem valóságosabbak, mint a hivatalos hősök. Az emberben kielégíthetetlen az igazság utáni vágy. És sokszor lázadozik magában az ellen a rend ellen, amely ezt megtagadja tőle, mindegy, hogy azt a társadalmi rendszert vádolja-e, amelyben él, vagy esetleg magát az anyagi világ alapjait. S az embert valamiféle furcsa megszállottság arra készteti, hogy emlékezzék, hogy különféle történeteket gondoljon ki, hogy kiegészítse önmagát – még ha csak képzeletben is –, így pótolván azt, ami hiányzik belőle. Talán mindez együttvéve alkotja azt az alapot, amelyből korok, vallások, nemzetek és osztályok hőseiről szóló mondák fakadnak. Ivan Olbracht (1882-1952) cseh író, újságíró. 1931-től rendszeresen ellátogatott az akkor – 1920 és 1938 között – Csehszlovákiához tartozó Kárpátaljára, s az ott tapasztalt elmaradottságról, szegénységről, egyben a helybéli emberek életmódjáról és hagyományairól írta legismertebb műveit.

30

A középkori szegény nép hősei a betyárok, és az iménti megállapítás rájuk is vonatkozik. És bizony, ha csupán ilyen szemszögből néznénk ezeket a jelenségeket, nem sokat kellene törődnünk azzal, hogy mennyi bennük a tulajdonképpeni valóság, mert minden bizonnyal érdekesebb foglalatosság betekinteni az emberi szellem alkotó műhelyébe – vagy legalább megkísérelni a betekintést –, mint a mondák, a legendák, a mítoszok valamelyik alakjával foglalkozni, akiről végül valószínűleg megállapítjátok, hogy nem érdemelte ki a figyelmeteket. De Kárpátalját figyeljük. Erről a földről sokat elárulhatnak nekünk maguk a betyárok és a legendák, amelyeket az itteni nép nagy számban megalkotott. Kik a betyárok? Leggyakrabban rablók. Lelkükben gyakran a nép homályos politikai és szociális vágyai élnek. És mindig tragikus alakok. Mert soha még csak meg sem közelítik céljaikat, nem jutván tovább az erőgyűjtés és a szervezkedés primitív kezdeteinél, pedig csupán ez a két tényező megléte alakíthat a hordából katonaságot és főemberből vezért. És mindig áldozatok. Mert hóhér kezétől, barátaik árulásától, kedvesük csalárdságától pusztulnak el. A törvény gonosztevőket lát bennük, lázadókat, akiket semmiféle társadalmi rend nem tűr meg a maga keretei között. Gyilkosokat, gyújtogatókat és rablókat. Az írott jog elítéli őket. De az elnyomott nép természetes igazságérzete felmenti őket. Mert általuk fejeződik ki az igazság utáni vágya. Ők testesítik meg a gyengék álmát, hogy erősekké váljanak, ha csak egy kis időre és akár az életük árán is. Ők a gyűlölet és a bosszú könyörtelen megtestesítői. Nyugaton már évtizedek óta nincsenek betyárok. Azok, akik itt valamikor nemesi családokat és uralkodó dinasztiákat alapítottak, tulajdonképpen sohasem voltak betyárok, mert céljukat

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

Advertisement