Page 26

DOKUMENTUMOK A BUKOVINAI SZÉKELYEK ÉLETÉBŐL Kóka Rozália sorozata – I. rész

HAZATÉRÉS, 1941

A bukovinai székelyek hazatérése Bukovinából Bácskába a korabeli dokumentumok tükrében A bukovinai székelyek ősei a XVIII. században, az 1764-es, ún. madéfalvi veszedelem vagy „siculicidium” idején menekültek el Erdélyből Moldvába. A közel tízezer bujdosó a bojároknál menedéket és munkát kapott. A székelyek lassan beépültek Moldva társadalmába. Tíz esztendő elteltével Mária Terézia megszerezte Bukovinát. Az akkori szokásoknak megfelelően az új tartomány benépesítésére telepeseket toboroztak. Gróf Hadik András közbenjárására a székely bujdosók kegyelmet kaptak az uralkodótól, egy részük letelepedett Bukovinában. 1777 és 1786 között öt falut alapítottak, amelyeknek az Andrásfalva, Fogadjisten, Hadikfalva, Istensegíts és Józseffalva neveket adták. A székelyek a Bukovinában töltött százhatvannégy esztendő alatt soha nem érezhették magukat igazán otthon, biztonságban a soknemzetiségű Bukovinában, szakadatlanul hazavágytak „Nagymagyarországra”. Ezt bizonyítják a sikertelen vagy rosszul sikerült hazatelepítési kísérletek, a nagyarányú kivándorlás a tengerentúlra. Nehéz volt sorsuk az osztrák iga alatt, de még nehezebb lett, amikor az I. világháború végén az Osztrák-Magyar Monarchia széthullt, és Bukovina román fennhatóság alá került. Az 1940. augusztus 30-án megszületett második bécsi döntés lehetővé tette, hogy a Romániához került területek magyar nemzetiségű lakói

„optálhassanak”, vagyis magyar állampolgárrá legyenek és Magyarországra települjenek. A minisztertanács 1941. április 28-án azt a döntést hozta, hogy a bukovinai székelyeket Bácskába, a Délvidék visszacsatolása után elűzött dobrovoljácok helyére telepítsék, akik az I. világháborúban részt vevő önkéntes szerb katonákvoltak, szolgálatukért utóbb földbirtokot kaptak a trianoni szerződéssel Jugoszláviához került területeken. 1941. május 11-én Magyarország és Románia aláírta az áttelepítésről szóló megállapodást és azonnal megkezdődött az öt falu népének hazahozatala. Május közepétől június közepéig 13 500 bukovinai székelyt és 1000 moldvai csángót telepítettek le Bácskában. Az 1944. októberi, csaknem végzetes bácskai menekülés és az azt követő tengernyi szenvedés ellenére is a bukovinai székelyek közössége végtelen hálával gondol azokra, akik hazahozták őket. Az idei esztendőben ünneplik a „HAZATÉRÉS” 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból közlünk lapunkban válogatást korabeli dokumentumokból, amelyek forrása: Bukovinából Bácskába 1941 – Az áttelepülés krónikája (a bukovinakiado.hu támogatásával készült Rudolf László szerkesztésében és magánkiadásában. Budapest, 2011). *

„A kosnai határállomáson fogadta először a magyar állam gondoskodó szeretete a visszatérő székelyeket...” (MTI hír – fotó: Horváth József)

26

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

folkMAGazin 2016/2  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Novák Ferenc 85 éves; Fehér Anikó: Emlékezés Járdányi Pálra; Hont Angéla – Káplár Gréta: Gyergyói családi ka...

Advertisement