__MAIN_TEXT__

Page 32

„Maácz”

Fügedi János – Szélpál-Bajtai Éva (szerk.): Maácz L’Harmattan Kiadó, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015. Maácz László születésének 85. évfordulója alkalmából, 2015-ben jelent meg a neves táncfolklorista és szakíró-tánckritikus memoárjainak gyűjteménye „Maácz” címmel, Fügedi János és Szélpál-Bajtai Éva szerkesztésében. A kötet egészben teszi közzé Maácz Lászlónak azon visszaemlékezéseit, amelyek 1981 és 1990 között a Táncművészeti Dokumentumokban „Találkozások a tánccal” cím alatt jelentek meg. Ahogy Kővágó Zsuzsa a könyv ajánlójában írja, kortörténeti tartalma és egyéni stilisztikai kivitelezése miatt ezen kiadvány túlmutat egy hagyományos önéletrajz keretein. Maácz László (1929–1998) az ELTE BTK-n 1953-ban szerzett néprajzos-muzeológus diplomát. A Néprajzi Múzeumnál segédmuzeológusként, az Állami Népi Együttesnél pedig néprajzkutatóként dolgozott. A Kulturális Minisztérium munkatársa, valamint 1976tól a Táncművészet című folyóirat szerkesztője volt. Szakmai érdeklődésének sokoldalúságát mutatja, hogy tánctörténeti és táncfolklorisztikai kutatásai, valamint főszerkesztői feladatai mellett táncművészeti kritikákat és tudományos tanulmányokat publikált. Emlékkönyvének törzsanyagát saját elbeszélé-

sei teszik ki, amelyeket tánctörténész-kritikus kollégái, Fuchs Lívia, Hézső István, Königer Miklós, Kővágó Zsuzsa, Péter Márta és Szúdy Eszter írásai követnek. Ezek mindegyikében Maácz személyére, egyéniségére, hatására és munkásságára emlékeznek a szerzők csakúgy, mint az ezt követő fejezetben, ahol a szerkesztők Maácz László kortársaival és barátaival készített interjúbeszélgetéseit olvashatjuk.

IV. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny I. Korcsoport: 10–14 évesek, akik 2002. január 1-je és 2006. december 31-e között születettek II. Korcsoport: 15–18 évesek, akik 1998. január 1-je és 2001. december 31-e között születettek A versenyt fiúszóló és páros kategóriában rendezzük meg. Mindkét kategóriában kötelező és szabadon választott táncokat kell bemutatniuk a versenyzőknek. A versenyben résztvevőknek a kategóriánként meghatározott egy kötelező és egy saját maguk által szabadon választott táncanyagból kell kétperces (ettől legfeljebb 20 másodperccel eltérő) improvizációt bemutatniuk a zsűri előtt. Kötelező táncok az I. korcsoport részére A tiszai dialektus területén található bármely férfi, illetve páros tánc Kötelező táncok a II. Korcsoport részére Az erdélyi dialektus területén található bármely férfi, illetve páros tánc Jelentkezési határidő: 2016. április 1. A verseny időpontja és helyszíne: 2016. április 9–10. Jászberény, Jászság Népi Együttes székháza Elérhetőségek: Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 5100 Jászberény, Serház u. 1. Tel: 06/57-503-265; e-mail: jne@jne.hu

32

Itt helyet kapnak Ripka Ilona, Simay Zsuzsa, Erdélyi Tibor, Zséli Mihály, Mezey Béla, Szakály György és Mucsi János gondolatai. A kötetet két összegzés zárja: Maácz László filmes gyűjtéseit Kukár Barnabás Manó, írásainak válogatott bibliográfiáját pedig Tóvay Nagy Péter teszi közzé. A kiadvány szélesebb olvasóközönséget céloz meg. A tánckutatóknak és kultúrtörténészeknek kutatás-módszertani, valamint tudománytörténeti forrást jelent, a táncművészek számára kordokumentum, a táncos kulisszák mögé betekintést engedve pedig a hazai táncházmozgalom tagjainak is izgalmas olvasmányként szolgál. Egyszerre jelenik meg benne a tudomány és a művészet, a hivatás és magánélet, mindvégig a táncot helyezve a középpontba. Maácz László írói stílusa, páratlan humora és történeteinek mondanivalója azokat is képes megragadni, akik nem élték meg a múlt század történeti eseményeit és szociokulturális miliőjét. Az itt közreadott szemelvények mozaikszerű betekintést engednek Maácz világába és gondolkodásmódjába. Visszaemlékezései ma is elgondolkodtatásra késztetnek. Szőnyi Vivien

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ Hagyományok Háza 2016. március 6. 10:30 80 nap alatt a Föld körül – Budapest Táncszínház

Bethlen Téri Színház 2016. március 8.; 9. 10:30 Igaz történet alapján – NTSZ-KET-Káva-BTSZ

Várkert Bazár 2016. március 20. 19:00 Puszták népe – Duna Művészegyüttes

Nemzeti Táncszínház – Refektórium 2016. március 22.; 23. 10:00 Horda2 – NTSZ-KET-Káva

Marczi Közösségi Tér 2016. március 22. 10:30 Tititá – Foltin Jolán – Novák Péter 2016. március 31. 10:30 80 nap alatt a Föld körül – Budapest Táncszínház www.nemzetitancszinhaz.hu

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

Advertisement