__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 7. „Ó, áldott Szűzanya!” Szarvas István

17. 18. 20.

22. 23. 28.

30. 32. 34.

A székelykaputól a törülközőig – Szinte Gábor gyűjtései Kiállítás a Néprajzi Múzeumban

A

2015 áprilisában nyílt kiállítással a Néprajzi Múzeum újabb kutatói hagyatékot mutat be: Szinte Gábor (18551914) rajztanár, gyűjtő, fényképész, rajzoló „Ízig-vérig urbánus” dokumentációs anyagát. Szinte a XX. száRácz Judit zad elején alakuló néprajztudomány egyik tevékeny „terepmunkása”, a népköltészet, 60+ „Használjon...” a népdalok példájára hivatkozva javasolta Takács András a hagyományos népi alkotások felgyűjtését, „a kaputól az utolsó törülközőig”, ezért Melyik a legősibb magyar hangszer? a kiállítás a tőle kölcsönzött A székelykapuZubreczki Dávid tól a törülközőig címet viseli. A tárlat Szinte Gábor munkásságát elsősorban az 1900 Új könyv a népi hangszerek és 1914 között a Néprajzi Múzeumba ketörténetéről és tipológiájáról rült anyag alapján értelmezi: több mint háPávai István romszáz fotográfiája és majdnem száz rajza, a gyűjtőutakról készült jelentések, publi„Gyermek-páva” kációk és műtárgyak segítségével. A százhuSándor Ildikó szonhét településen készült nitrocellulóz filmek, üvegnegatívok, pozitív képek, rajzok FOTÓGALÉRIA – „Gyermek-páva” és színes akvarellek zömmel erdélyi (Csík, Farkas József Kolozs, Udvarhely megyei) és máramarosi, szatmári helyszíneket örökítenek meg. Az ELHIVATOTTAK A VÉGEKEN egyes tematikus egységek a korabeli dokuBereczky Ildikó tiszteletes asszony II. mentációs módszerekre is rávilágítanak, hiKóka Rozália szen a hagyaték azt is kiválóan szemlélteti, hogy milyen módszerekkel, technikákkal, Halmos Béla hagyatéka dolgoztak a korabeli (rajztanár) gyűjtők: paAdonyi Adrienn uszmásolatok, szerkezeti rajzok, alaprajzok, modellek, fényképek segítségével rögzítet„Maácz” ték a történeti, művészeti, régészeti, néprajSzőnyi Vivien zi értékű épületeket, alkotásokat, tárgyakat. Az életmű három teremben kerül bemuTALLÓZÓ tatásra, hat tematikus egységbe tömörítve. Küzdelem a tánc és a muzsika ellen – II. Az életrajzot bemutató bevezető részt köveTakáts Sándor (P. Vas János rovata)

8. A soha meg nem hallott ima Sándor Klára 14.

Egy százéves kutatói hagyaték

Szinte Gábor portréja, Budapest, 1898 körül Reprodukció: Értesítő a Budapesti VIII. Ker. Magyar Királyi Állami Főgimnasyumról 1913/1914 tanévben

tően Szinte Gábor műemlékvédelemmel és régészettel kapcsolatos tevékenységét, majd a következő két teremben népi építészeti gyűjtéseinek főbb területeit (fatemplomok, székely házak, székelykapuk, fejfák) ismerheti meg a látogató. Az eredeti fényképek és grafikák megvilágított állványokon kaptak helyet, így is hangsúlyozva a kiállítási anyagban betöltött elsődleges funkciójukat. Ugyanakkor a népi építészet fa anyagától eltérő, fémből készült installációkra kerültek a dokumentációhoz kapcsolódó tárgyak (makettek, fejfák, székelykapu-elemek). Az indigókék és melegbarna falakon láthatók a nagyalakú fényképreprodukciók és olvasha-

37. SZÉKI TÖRTÉNETEK Kocsis Rózsi: Vizes kendő, vizes lepedő Juhos Kiss Sándor rovata 38. MAGTÁR Disznóölés Széki Soós János 40. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Jakutia, a természetes ízek hazája Juhász Katalin 43. Társadalmi ideológia vagy nemzeti művészet? Barta L. Tamás 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

A kiállítás bevezető része – fotó: Sarnyai Krisztina

Címlap: Hajdu-Németh László (Budapest), a „Gyermek-páva” résztvevője – fotó: Farkas József

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

Advertisement