__MAIN_TEXT__

Page 27

Szó István táncművész (1941–2015)

Nagyszerű táncművész voltál és önzetlen, áldozatkész barát, Búcsúzom Tőled, szeretett Szó Pityu! Közös barátaink kértek fel erre a szomorú feladatra. Szörnyű, kolléga. Mi, akik közel álltunk hozzád, tudjuk, hogy ritka jelenhogy én, az idősebb kell búcsút mondjak egy nálam sokkal fiata- ség voltál ebben a zűrzavaros világban. A legrosszabb pillanatokban is mindenkit le tudtál csendesíteni, mindig nyugalmat labb barátnak. Kegyetlen és kiismerhetetlen a sors. Több mint ötven éve ismer- tudtál teremteni magad körül. A mi gyötrelmes szakmánkban tük egymást. Ebben a fél évszázadban sok minden megesett ve- sokszor volt szükség erre a tulajdonságodra. Most még nehéz lünk, akárcsak a világ történéseiben vagy egy hosszú házasság- elképzelni hiányodat. Persze, a dolgok rendje szerint a fájdalom elcsitul, de az emléban. Csodálatos élSzó István az egykori Honvéd Együttes nagyszerű szólistája volt a hatvanas-hetvenesked nem halványul ményeink voltak, nyolcvanas években. Sok emlékezetes szerep fűződött a nevéhez. A képen Rossa László el. Amíg a szokott beutaztuk úgyszólés Orsovszky István 1980-ban készült „Szerelem” című koreográfiájában Szó István és társaság összejön, ván az egész viláBangó Erzsébet kettőse látható. mindig iszunk az got. Nagyszerű köemlékedre egy pozös esték, néha veszekedések... és nagy kibékülések. A lényeg a kitűnő barátság és a hárral. Öregek vagyunk mi is, lassanként tőlünk is majd elbúsok-sok együtt eltöltött óra, amelyek az utolsó napokig rendsze- csúzik valaki. Reméljük, hogy odafenn Téged a legjobb helyre resen megvoltak. Szinte hihetetlen, hogy nemrégen még együtt várnak. Megérdemled. Nagyszerű, szeretettel teli életeddel ráültünk barátokként, beszélgettünk, ittunk, nevettünk, tárgyal- szolgáltál erre. Már vannak néhányan, akik várnak ott Rád. tuk a világ dolgait, és most itt állunk ebben a szomorú csarnok- Pityu! Találj egy csendes sarkot odafenn, hogy ha eljön a mi időnk is, ban és végleg el kell búcsúzzunk Tőled. Közös munkáink, úgy gondolom, nagyszerűek voltak. Aki annak mindnyájan elférjünk együtt, mint itt, a földi világban! Elbeidején látott a színpadon, az nehezen felejti el Piaf Mylord-já- szélgetünk, tán még ultizunk is, és Szent Péter megengedi esetban, a Dózsában és az Elektrában nyújtott nagyszerű előadói leg, hogy megigyunk egy-egy pohárral. teljesítményeidet. Az egyikben Párizs hercege voltál, a másik- Szó Öcsi, barátunk! ban meggyötört, megkínzott, de elveit büszkén vállaló, lázadó Felejthetetlen voltál. Isten Veled! Novák Ferenc „Tata” paraszt, a harmadikban pedig fenséges, lenyűgöző Agamemnon (Elhangzott 2016. január 6-án) király. Más-más feladat, de egyaránt kitűnő alakítások.

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

folkMAGazin 2016/1  

A TARTALOMBÓL: Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna: Egy százéves kutatói hagyaték; Szarvas István: „Ó, áldott Szűzanya!”; Sándor Klára: A soha meg...

Advertisement