Page 49

ne szakítsa meg a tánckíséret folyamatosságát. Ez úgy teljesül, hogy minden második nyolcadot visszafelé pendít, ezáltal a csuklóját rajta tudja tartani a kísérőhúrokon, tehát nem bomlik meg a feszes kíséret. Az alábbi ábrán egy erős sorzárlattal szemléltetem a negyedelő húrlefogást.

Hangsúlyos pendítést követő húrlefogás, amikor egy 4/4-es ütemben minden főhangsúlyra (első és harmadik negyed) eső hangot kiemel határozott, maga felé irányuló pendítéssel, a mellékhangsúlyon (második és negyedik negyed) pedig csuklóval történő húrlefogást, hangzástompítást alkalmaz. (Ilyenkor itt is a ritmusértékek aprózódása következik be, hasonlóan az előző pontban említettekhez.) Ezt a jobbkéz-technikát egy gyenge zárlaton keresztül mutatom be, az ugyancsak gyakran előforduló, egyéni sorzáró tizenhatod értékű figurációkat mellőzve.

Irodalom Asztalos István: Tura története I–II. (Tura Nagyközség Önkormányzata, 2001.) Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerás antológia I-IV. CD. (Flaccus Kiadó, Budapest, 2004., 2005., 2007., 2011.) Balogh Sándor – Bolya Mátyás: Magyar citerazene I-II. (Flaccus Kiadó, Budapest, 2008.) Balogh Sándor: Citeraiskola. Népzenei Füzetek. (Hagyományok Háza, Budapest, 2002.) Borsi Ferenc: A hagyományos citerajáték kezdőknek és haladóknak (Hagyományok Háza, Budapest, 2010.) Borsi Ferenc: A népi citerajáték. Létünk, XXVIII. évf., 1998. 1-2.szám (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998.) Maczkó Mária – Rónai Lajos: Rózsát ültettem a gyalogútra... Galga menti népdalok (Petőfi Múzeum, Aszód, 1990.) Moldován Domokos, Ladányi István, Lengyel Györgyi, Magyar László, Kövendi Judit, Prukner Pál, Tenkely Miklós: Portrék. A népművészet mesterei Pest megyében (Pest Megyei Népművelési Tanácsadó, Budapest, 1967.) Molnár Imre: A citeráról mindenkinek (Antológia Kiadó, Lakitelek, 2000.) Ortutay Gyula (főszerkesztő): Magyar Néprajzi Lexikon I-V. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977–1982.) Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.) Sárosi Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén. Ethnographia, 1961/2. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961.) Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban (Planétás Kiadó, Budapest, 1999.) Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk (Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.) Tóth János: Népdalok Tura községből. In: Fejezetek Tura néprajzából (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001.) Tóth János: Tura zenei élete. In: Fejezetek Tura néprajzából (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001.)

* Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítségemre volt kutatási, elemzési munkám során. Elsősorban Nauner-Agárdi Éva mesteremnek, hogy egyengette és végigkísérte eddigi pályámat, hogy a kezdetektől bármiben számíthattam rá. Azután a Magyar Rádió Archívumának, hogy hozzáférhővé tették számomra a hangfelvételeket, valamint szakmai segítségnyújtásért köszönet illeti Borsi Ferencet és Dragony Gábort. Krajcsó Bence

49

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

Advertisement