__MAIN_TEXT__

Page 4

Balladás könyv A kötetről és a gyűjtés körülményeiről

R

omániában akkoriban – a gyűjtés idején – minden létező szellemi értéket vagy néprajzi tárgyat román nemzeti kincsnek nyilvánítottak. A néprajzi gyűjtéshez, így a balladák gyűjtéséhez is, különleges engedély kellett a tartományi (megyei) művelődési osztályról. Ezt az engedélyt nem kaphatta meg akárki, ezt valamilyen módon ki kellett érdemelni. A nemzeti kincsre vonatkozóan egy körlevelet is kibocsátottak, amelyet minden falu művelődési házában kifüggesztettek, hogy a falusi lakosság is tudomást szerezzen róla. A lényege az volt, hogy ezeket az értékeket nem szabad senkinek sem kiszolgáltatni a helyi hatóságok tudomása nélkül. Akik ezt a rendelkezést megszegték, azokat pénzbüntetéssel sújthatták. (A jobbágytelki titkár jóvoltából magam is láttam egy ilyen körlevelet.) Sok esetben előfordult, hogy gyűjtés közben zaklattak, igazoltattak hatósági emberek azért, mert használtam a magnetofonomat. Olyan eset is volt, hogy bevittek a rendőrségre. Ilyenkor a Bukarestben megje-

Horváth Viri – Lujzikalagor, Moldva

lent Balladák könyvét mutattam fel, amelynek a végén van egy román nyelvű ismertető a kötetről és a kötet anyagának gyűjtőjéről.

Gyűjtőfüzet, 1942/12

4

Sok esetben azonban ez sem járt eredménynyel. Minden kellemetlenség ellenére is azt mondhatom, hogy életem legszebb perceit a gyűjtőutak idején éltem át. 1942-ben jegyeztem föl az első dalokat és balladákat szülőfalumban, a Kolozs megyei Válaszúton (Răscruci). Azóta rendszeresen folytatom a gyűjtőmunkát, s ma is gyűjtögetek, ha tehetem. A gyűjtés éveit visszaszámolva hét évtizednél is több – jóban-rosszban eltelt – idő adódik. Hogy miért adtam fejem a gyűjtésre, nehéz lenne megmagyarázni. Valami belső erő hajtott, hogy én is tegyek valamit azért a közösségért, amelyikhez tartozom. Ezt a munkát csak önzetlenül és odaadással, valamint az értelmességébe vetett hittel lehet végezni. Nem kaptam senkitől semmilyen anyagi támogatást. Nem is vártam semmiféle elismerést vagy kitüntetést. Számomra a legnagyobb elégtétel, ha gyönyörűséget szerezhetek a Balladás könyv olvasóinak. Az erkölcsi siker mindennél többet ér. Az eltelt évek során már hozzászoktam, hogy szin-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

Advertisement