__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

ELHIVATOTTAK A VÉGEKEN – Kóka Rozália rovata

Értékmentők Beszélgetés Raj Rozáliával és Nagy Istvánnal – II. rész Előző számunkban úgy fejeződött be Raj Rozáliával folytatott beszélgetésem, hogy megismerkedett Nagy Istvánnal, a Nagy Istvánnal pedig úgy, hogy megismerkedett Raj Rozáliával, majd együtt kezdtek dolgozni. A továbbiakban – mivel Nagy Istvánnak el kellett mennie beteg édesapjához – az interjú csak Raj Rozáliával folytatódott, aki ezután is következetesen kettőjük nevében szólt. * Mint említettem, 1991-ben, a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság megalakulása idején találkoztunk Nagy Istvánnal. Ettől kezdve megváltozott az életünk, mert mind a ketten azt tapasztaltuk, hogy szinte azonos az érdeklődési körünk. MindkettőnkGálik Veronika esküvői képe, a doroszlói első Gyöngyösbokrétás csoportokkal nek ugyanaz a célja: rögzíteni, dokumentál1991 táján Sárospatakon részt vettünk egy néprajzos konferencini, tovább éltetni, tudatosítani a magyar népi kultúrát, értéket teremteni. Igen ám, de mindezt hogyan? István számára nem volt án, ahol Birinyi József felhívta a figyelmünket arra, hogy ma már a idegen a néprajzi terepgyűjtés, mert hazai főiskolásként korábban néprajzi gyűjtéshez komoly technikai lehetőségek állnak rendelkemár járt Pécsre, a „C” kategóriás néptánc-oktatói tanfolyamra, ép- zésre, és ezeket ki kell használni. Ahogy hazajöttünk, István kezdepen ez idő tájt pedig Pesten fejezte be a „B” kategóriát. Hozzá na- ményezésére nagyon komoly terepgyűjtésbe kezdtünk. Ő rendelgyon közel állt a néprajzi irodalom, hozzám pedig az a paraszti vi- kezett videóval, az egyéb szükséges felszerelést megvásároltuk. Merem mondani, hogy ettől kezdve sok ezer órát voltunk terepen. lág, ami a szakirodalomban le van írva. Amikor később magam is Pesten, a Felsőfokú Népi Játék- és KisDoroszlón kezdtünk, ami közel állt hozzám népi vallásosságával, mesterség Szakoktató Képző népi gyermekjátékok, gépi- és kézi a Szentkúttal, a tánccal, népzenével, öltözettel, lakáskultúrával. Ha hímzés, valamint viseletkészítő szakán tanultam, nagy boldogsággal elmentünk egy-egy családhoz, nem csak egy témára kérdeztünk rá. lapozgattam a tankönyveimet. A leírtak nagy részét ugyanis vagy A népszokásokról, hiedelmekről, legendákról sem feledkeztünk el. megéltem, vagy valamilyen formában részesük voltam, de legalább Doroszló után tovább folytattuk a munkát az egész Vajdaságban és is hallottam róluk. Nagyon fontos volt nekem akkor, hogy megis- a Bánátban is: Tordán, Csernyén, Magyarittabén, ez István szülőfamerhettem a Kárpát-medence magyarságának táji, történeti tago- luja, Hertelendyfalván, később Basaidon stb. Vajdaság nyolc reforlódását is. Jó volt, hogy a magam kultúráját összehasonlíthatom a mátus közössége temetőjének sírjeleit dolgoztuk föl videofilmen. tájéval, amelyikről éppen tanulunk. Beazonosíthattam egy-egy szo- Doroszlón kívül Csantavér, Horgos, Kupuszina népi kultúrájával is kást, vagy dallamot. Pédául a bölcsőjárásról, ami nálunk is szokás- foglalkoztunk, érintettük, belekóstoltunk. Azután a magyarság vajban volt, megtudhattam, hol fordult még elő. Ez sokat segített ne- dasági búcsújáró helyeit dokumentáltuk. Figyelmet érdemel példákem tanulmányaim során. Úgy éreztem, hogy a népi kultúra szinte ul az ökumenikus jellegű Szentkút Szabadka külvárosában. Itt egy minden területe közel áll hozzám. telken van a katolikusságnak és a pravoszláv-görögkeleti vallású híveknek a kápolnája és szent kútja. Ennek a kegyhelynek a hagyományait is kutattuk, többször tízórányi anyagunk van róla, film is született belőle. Összesen tizenkét videofilmet készítettünk, amelyek közül sok rangos hazai és magyarországi fesztiválokon került bemutatásra, néhány közülük kiváló elismerésben részesült. Ebben a munkánkban a K-23 stúdió és Siflis Zoltán is segített minket. Rajta keresztül ismertük meg a Gulyás testvéreket. Erdélyi Zsuzsi nénit jól ismertük, vallási konferenciákon többször találkoztunk vele, néhány filmünket is látta. Dr. Barna Gáborral máig jó barátságban vagyunk. Nagyon sokat segített munkánkban a magyarországi szakmai konferenciákon való részvétel, és sokat jelentett még Halász Péter és Romhányi András, illetve a magyarországi hivatásos néprajzosok támogatása. Be tudtunk menni az archívumokba, és minden témában nézhettünk filmeket, amit csak kértünk. Jó érzés volt számunkra, hogy komolyan vettek minket a szakemberek, akiktől, ha segítséget kértünk, mindig kaptunk. Fontosnak tartottuk, hogy az anyagunk mellett gyűljön a tudáDoroszlói fiatalok (1920-as évek) sunk is. A Birinyi József által ajánlott, komplex dokumentálás lett

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded