__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 34

A huszonötödik tavasz Negyed évszázados a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Huszonöt év az ember életében az ifjúkor vége. Emberi léptékkel a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség most lépett át „az élet delébe”, a felnőttkorba. Gondoljuk csak meg, hogy mai „öregjeink”, a hatvan-hetven-nyolcvan évesek, a megalakulás idején menynyi idősek voltak! A mai középgeneráció akkor született és talált otthonra közössége szokásrendjében. 1990-ben a Szövetség azért jött létre, hogy a szétzilált világban segédkezet nyújtson a hagyományőrzőknek. Folyamatos és igényes munkájuk támogatására hozta létre minősítési rendszerét, a Fülöp Ferenc Szólótánc Versenyt, a Gyermektánc-találkozót, az egyesületek, együttesek vezetésének fiatalítását szolgáló képzési-továbbképzési rendszert azzal a céllal, hogy a résztvevők egy-egy terület, falu tánc és zenei anyagán kívül ismerjék meg annak teljes hagyományrendszerét, gazdasági életét, legyenek tisztában a közösségvezetés módszertani, szociálpszichológiai eszközrendszerével. Összejöveteleink a térképen behálózták egész Magyarországot, de eljutottunk a határon túlra, Felvidékre, Stájerországba is. A hatvanhét együttest tömörítő Szövetség tagjainak számára a Közgyűlés az ünnep kiteljesedése volt, amelyet két, immár hagyományosnak számító rendezvény előzött meg. Nógrádi továbbképzés Varsány, 2015. április 24–26. A több mint hatvan résztvevő számára nagy élményt jelentett a Nógrád megyei továbbképzés, amelynek a gyönyörű varsányi Közösségi Ház adott helyet, pazar vendéglátást biztosítva. A hallgatók mindenekelőtt sétát tettek a világörökség részét képező, csodálatos Hollókőn. Ezt követően Rimóc és Varsány táncanyagát sajátították el Holecz Istvánné Margitkától, Palluchné Percze Piroskától, Palluch Norberttől, Oláhné Csercsics Ivett-től és Oláh Józseftől. Megismerték a két falu viseletét, öltözködési rendjét, találkoztak az idős adatközlőkkel, Bárány Antalnéval, Sztahó Margit mesemondóval, a Népművészet Mestereivel és Szita István táncossal, a nógrádi palóc hagyomány utolsó hordozóival. Rimóc és Varsány polgármesterei betekintést nyújtottak falvaik életébe, ismertették a két hátrányos helyzetű település életmódjavító törekvéseit, amelyekben rendkívül fontos szerepet kap a hagyomány feltárása, feldolgozása, életben tartása és átörökítése, mint munkahelyet teremtő, életminőséget javító lehetőség is. Hagyományőrző gyermektalálkozó Bag, 2015. május 9. A szövetség tagjaink javaslatára 2015-ben is a programba került a hagyományőrző együttesek gyerekcsoportjainak és a felnőtt

34

Százhalombatta, 2015. május 16.

csoportokban táncoló gyerekeknek a találkozója. 2015. május 9-én a bagi Arany János Általános Iskola, a Művelődési Központ, valamint a Muharay Elemér Hagyományőrző Együttes fogadta a szövetség tizenkét jelentkező gyermekcsoportját. A szövetség kiírásában nem koreográfiák, hanem a helyi játék- és tánchagyomány komplex bemutatását kérte, hogy a felkészülés és az egymással való találkozás során a táncoló gyerekekben jobban tudatosuljon a helyi hagyományok megőrzésének fontossága. Nem volt verseny, a meghívott vendégekkel inkább a célokról, eredményekről, módszerekről zajlott beszélgetés. A gyerekek érzékenységét és nyitottságát látva megfogalmazódott bennem a nap legfontosabb eredménye, hogy a gyerekek megismerték és megtanulták tisztelni egymás táncait, dalait, s boldogan vettek részt a közös játékban és mulatságon. Másrészt bebizonyosodott, hogy a hagyományőrző együttesekben táncoló gyerekek elsőként a helyi mondókákat, dalokat, táncokat, szokásokat tanulják meg elmélyülten. Ettől erősebb lesz szülőföldjükhöz való kötődésük, hiszen a előző generációtól közvetlenül tudják átvenni az örökséget. Ebből mindkét generációnak és a jövőnek is előnye származik, erre a továbbiakban építkezni lehet. Közgyűlés Százhalombatta, 2015. május 16. A május 16-i ünnepen Százhalombatta nagyszerű vendéglátónak bizonyult. A Ba-

rátság Kulturális Központ dolgozói Szigetvári József igazgató vezetésével mindent megtettek azért, hogy a résztvevők otthon érezzék magukat. A főtér a Szent István szoborral és a templommal szakrális hátteret biztosított rendezvényünknek. A napot nyitó konferencián Héra Éva, a szövetség elnöke a huszonöt évvel ezelőtti megalakulás körülményeit, célját és a névadó Muharay Elemér eszmeiségét idézte meg. „A hagyomány és a korszerűség egysége volt Muharay művészeti eszménye. Olyan új stílust akart teremteni, amely egyszerre népi és modern. A koncepció Bartókot követte, a legősibbet és a legmodernebbet, a néphagyományt és az avantgárdot akarta egységbe fogni. Muharay Elemér máig érvényes eszményeit vállalta a huszonöt évvel ezelőtt alakult Szövetség, amelyek szerint a hagyomány végső soron nem más, mint az áthagyományozandó közösségi tudás, annak valamennyi – szimbólumot és rítust teremtő – módszere. De hogyan lehet továbbéltetni a fennmaradtakat, megteremteni az újakat a jövő társadalmában? A hagyományt mint a múlt tapasztalatát kell megtanulni, és abból kell újat teremteni. Ebben a munkában nemcsak a táncról van szó. Nem elődleges cél, csak lényeges elem a színpadi előadás. Mindennél fontosabb a komplex hagyomány minél teljesebb megismerése és továbbadása. Gyermeknek, fiatalnak, idősnek tudnia kell, hogy mi történik lokális közösségében, aktívan részt kell vennie abban. A hagyományőrző közösség

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

Advertisement