__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

Iskola másként A Nemzeti Tehetség Program Pályázat segítségével harminchat gyermek gyarapíthatta hangszeres és énekes tudását kiváló oktatók segítségével egy ötnapos népzenei kurzus keretében Kostelken, 2015. április 8. és 15. között. Az alábbiakban a Hagyományok Háza programfelelősének összefoglalóját olvashatjuk.

A

Hagyományok Háza 2015-ben másodszor kapott meghívást a Nemzeti Tehetség Program Pályázaton való részvételre, amelynek fókuszában a néphagyomány iránt elkötelezett fiatal tehetségek számára meghirdetett projekt-elemek, valamint a tehetséggondozásban érintett pedagógusok, szakemberek továbbképzése állnak. A projekt megvalósítása során mindenekelőtt már meglévő, az évek során kiépült szakmai kapcsolatainkra építünk, de új célcsoportok elérésére is törekszünk. Így került sor határon túli települések, köztük a gyimesi Kostelek diákjainak bevonására. A Bákó megyéhez tartozó gyimesi községben nincs magyar iskola és óvoda. A Csángómagyarok Szövetsége 2005-ben a Moldvai Magyar Oktatási Program keretében alkalmazott itt két magyar tanárt, Imre Évát és Ferencz Andrást. Ennek köszönhetően indult el a magyar nyelv oktatása heti három órában iskolai keretek között, de ennél jóval több is: az elveszőben lévő magyar identitás megerősítése, a közösség összekovácsolása. Megalapították a Szellő Néptáncegyüttest ahol a gyerekek és a fiatalok megismerhetik és elsajátíthatják hagyományos táncaikat, dalaikat. A közösségi, közművelődési alkalmakkor, bálokon újra rendszeressé vált a hagyományos gyimesi muzsika és tánc, amelynek hatására az idősek tudása ismét felszínre került. A két pedagógus munkájának köszönhetően a magyar nyelv használata általánossá vált a faluban, a Szellő Néptáncegyüttes pedig sikeresen szerepelt a Fölszállott a páva versenyen. Fiatal, életerős hagyományőrző csapatként tartják számon őket. Vaszi Levente is szép eredményt ért el énekesként a vetélkedő második szériájában. A szervezett népzene- és néptánc-oktatásnak köszönhetően mára háromtagú fiatal zenekara van a falunak, de rajtuk kívül is többen hegedülnek, sokan ügyesen bánnak az ütőgardonnal, és szinte mindenki remekül énekel és táncol. A tízéves oktatási program munkáját kívántuk segíteni a Nemzeti Tehetség Program Pályázat támogatásával megvalósuló népzenei kurzussal, amelyet a húsvét előtti Iskola másként elnevezésű rendhagyó oktatási héten rendeztünk meg. A népdal-oktatást Fábián Éva, a kezdő és haladó hegedűoktatást – Vizeli Balázs szakmai útmutatásai alapján – Mihó Attila vezette. Tintér Gabriella, aki eredetileg az ütőgardonozást tanította volna, egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a programban. Helyette Ségercz Ferenc sepsiszentgyörgyi zenész, pedagógus kapcsolódott be, a népzenei tanfolyam kínálata így – a gardonozáson kívül – furulya-oktatással is gazdagodott. Az ötnapos kurzuson tanultakat a hagyományos húsvéti bálon mutatták be a gyerekek. A tanfolyam megrendezésekor fontos szempont volt, hogy a Csángómagyar Oktatási Program keretében helyben tanító pedagógusok (2015 őszétől Vaszi Levente, Vaszi Médea és Bardócz Noémi) hospitálhassanak. Lássanak olyan jó módszereket, amelyek hosszú távon segítik a népzene-oktatás – különösen a népdal-oktatás – eredményességét, saját hagyományaik éltetését, hiszen erre csak tanórán kívüli foglalkozásokon van lehetőség, mivel helyben nem áll rendelkezésre szakképzett oktató. Németh Nóra

Mihó Attila...

Ségercz Ferenc...

és Fábián Éva tanítás közben

15

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

folkMAGazin 2015/3  

A TARTALOMBÓL: Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban – I.; Kóka Rozália: Értékmentők – II. rész; Rácz Mihály: Enyhébb vagy erősebb elhajlá...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded