__MAIN_TEXT__

Page 4

„Akit anya szült, annak meg kell halni előbb-utóbb...” 2006-os beszélgetés Pál István nyugdíjas tereskei juhásszal

voltak. Amikor a testvérem iskolába kezdett járni, ő tanította meg egy kicsit írni anyámat, meg számolni apámat. Nekem is hat gyerekem volt, mind meghalt... Mikor a feleségem meghalt 1983-ban, utána én lefogytam ötvenkét kilóra, beteg lettem, nem akartam semmit se csinálni. Kihaltak a szívemből a nóták... Készítettem egy jó vastag kötelet, megkentem faggyúval és elkészítettem a hátsó kamrában... Úgy gondoltam, hogy a feleségem február 20-án halt meg '83-ban, én majd '84. február 20-án elemésztem magam. De akkor talált meg engem a Juhász Zoli, aztán jött az Agócs Gergő, és kezdték kérdezgetni, amit tudok. [Valójában 1992-ben keresték meg Juhász Zoltánék – FA] Folyton jártak a nyakamra. Hetente kétszer itt voltak. „Pista bácsi, magának nem szabad meghalni! Amit maga tud, azt senki más nem tudja.” És énekeltem nekik, meg előszedtem a régi furulyát. A dudámat addigra már eladtam, de kerítettek nekem egyet. Ma már családtag vagyok mindegyiknél. Folyton hívnak, nagyon szeretnek, de én is őket. Mikor a feleségem meghalt, én azóta nem járok templomba. Olyan hideg van, mindig megfázok. Nem járok. – Emlékszik, mit imádkoztak a szüleikkel? – Akkor, amikor édesapám fölkelt reggel, elimádkozta az Üdvözlégyet. Utána még hozzátette:

Ez a beszélgetés nem önmagáért, hanem egy nagyobb lélegzetű tanulmányhoz készült, melynek témája az imádkozás. Különböző korú parasztembereket kerestem meg és kérdezgettem erről a nagyon személyes, majdnem intim tevékenységről: milyen is az, amikor az ember a Teremtővel beszélget. Most is köszönöm, hogy bizalmukba fogadtak. Nem gondolom, hogy ezek az interjúk mindenkire tartoznának, nem is a publikálás volt a célom velük. Most mégis kivételt teszek, ezzel a kis írással hajtom meg fejem Pista bácsi előtt. Fontosnak tartom, hogy mások is olvassák, hisz tanulságosak ezek a gondolatok. Többek annál: életszemléletet sugallnak, helyre teszik a talajt vesztett érzéseket. Pista bácsi az utolsó magyar dudás volt. Tereskén, a fővárostól mintegy 70 km-re lakott, egyedül egy takaros kis házban, melyet példásan rendben tartott. Gyakran hívták különféle műsorokra, táborokba, ahol a fiatalok csodálattal hallgatták, és tanultak tőle. Értékrendje, erkölcsi tartása példaadó valamennyiünk számára. 1994-ben elnyerte a Népművészet Mestere címet, 2005-ben a Magyar Kultúra Lovagja lett, szülőfaluja, Kétbodony és mai lakhelye, Teresek díszpolgára. Szerették és becsülték mindenütt, ahol csak ismerték. Ottjártamkor, 2006-ban, ki sem fogyott a szóból. Kérte, menjek még, mert ilyeneket eddig senki sem kérdezett tőle, de hát „ilyeneket a férfiak nem is szoktak...” * – Milyen volt a gyerekkora? – Öten voltunk testvérek. A szüleim, mondhatni, írástudatlanok

4

Kimegyek az ajtóm eleibe, Föltekintek a magas mennybe. Ott látok egy szent kápolnát, Szent kápolna mellett Szent Péter, Szent Pál szentmisét szolgál. Ó, evangélista Szent Lukács, gyere le a fekete föld színére, és prédikáld el a földi népnek, hogy ezt a kis imádságot elmondja este lefektjében, reggel fölkeltjében, részes leszen a paradicsomkertben.

És evvel keresztet vetett, és mikor a munkába indult, mindig az volt: „Uram, Jézus, segélj!”. Evvel indult a munkába. Ugyanúgy Édesmama, mint Édesapa, és ezt annyira megszoktuk mi gyerekek, mink is, ha elindultunk, „Jézuskám, segélj!”, vagy „Uram, Jézus, segélj!”, hát a mai napon is. Annakidején mikor ő [az édesapja] hazajött az I. világháborúból, akkor kommunizmus volt. 1919-ben születtem, ugye. És akkor, amikor a románok leverték a kommunizmust, a kommunistákat összeszedték, és kivitték a Duna-partra és lelődözték, vitte a víz őköt lefelé. Erre azt mondta: „Gyerekeim! Bármilyen fordulások lesznek, bármilyen kommunizmus lesz, bármilyen pártok lesznek, ne álljatok semmilyen pártba, hogy nyugodtan lehessetek! De azért úgy dolgozzatok, minthogyha örökké élnétek. És úgy imádkozzatok, mintha azonnal meghalnátok. És így az Isten segíteni fog benneteket. És fog rátok vigyázni.”. – Mennyit és mikor imádkozik? – Az imádságokat én úgy csinálom meg mindég, hogy reggel mikor fölkelek, akkor hét imádság a Miatyánk, hét imádság az Üdvözlégy, Mária. – Hétszer egymásután? – Igen. Mert ráérek... És akkor, mint gyerekkoromban: „Adjon Isten mindenkinek jó reggelt! Segítsen bennünköt a munkánkban,

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/2  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: Az utolós dudás emlékének; Fehér Anikó: „Akit anya szült...”; Kóka Rozália: Értékmentők – I. rész; Kiss Eszter...

folkMAGazin 2015/2  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: Az utolós dudás emlékének; Fehér Anikó: „Akit anya szült...”; Kóka Rozália: Értékmentők – I. rész; Kiss Eszter...

Advertisement