a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 14

K eserédes

derű

K óka R ozália

rovata

Pétër László székely „panoptikuma” Boszorkányok A régi székeliek igen babonásak voltak, számtalan mese kerengett ártó szellemekről, lidércekről, amit fekete tyúk tojásából költöttek ki a legények, hogy aztán ne tudjanak megszabadulni tőlük. Regéltek a faluban vén boszorkányokról, akik taligakerék alakjában kergették meg az éjszakában eltévedteket, csatangolókat. Akadt két bátor, erős legény, akik megesküdtek, hogy nem, ők nem félnek, s megzabolázzák a boszorkányt. Egyszer, nagy nehezen el is kapták az őket üldöző kocsikereket! Egyikük leoldta a derékszíját, átfűzték a kerékagyon, majd jó szorosan egy kapufélfához erősítették, hogy másnap reggel megnézhessék, ki is a boszorkány. Kora reggel a környékbeliek jajveszékelésre ébredtek, kiszaladtak a házból, hogy megnézzék, mi az istencsudája van, s volt is mit látniuk! Az egyik szomszéd öregasszony jajveszékelt, rimánkodott segítségért: a száján behúzott derékszíj a fenekén át a hátára volt csatolva, s azt úgy tartotta a kapusas, hogy nem tudta magát leoldani. * A halálhozó kutya Sokszor mesélték, hogy létezik egy túlvilági lény, egy halálhozó kutya. Ha megérzi, hogy valamelyik atyafinak ütött az utolsó órája, eljön a lelkéért a pokol kapujából, és addig nem tágít a küszöbről, amíg a betegből ki nem szállt a lélek. Aztán viszi...

Grafika: Pétër László

Történt egyszer, egy téli estén, hogy vacsora után, lefekvés előtt, hirtelen az ajtó előtt megjelent valami bozontos fenevad, szűkölt s vonyított. A háziak kilestek, hát egy hatalmas balán kutya ugrált fel a kilincsre, nem tágított semmiképp. Rossz küldetésben volt. Megijedtek a háziak! Megrettentek a szülők: a sivalkodó gyermekeket a tisztaszobába terelték, elrejtették a vastag dunyha alá. Megijedt apó is, anyó is, mert ők már jócskán túl voltak azon a koron, amikor gond nélkül élhették volna a világukat. Megrebbentek a gondolattól, hogy valamelyikük órája bizonyosan utolsót fog ütni hamarosan. Azon gondolkodtak, hogy van már két unokájuk, a menyecske már újra áldott állapotban van, hordozza a harmadikat is. Jó lenne őt is meglátni még! Elszorult a szívük, csak nézték egymást, nagy szomorúan... Még jó, hogy valaki dühösen berúgta a kiskaput és nagy szitkozódások közepette elkapta s madzagra fűzte a küszöbön szűkölő kutyát: – Hát téged mán láncra verve se lehet visszatartani a csavargástól? A kénköves ménkű esne beléd! Hát mëjën kutya az ëjen, hogy mindig bészökik azokhoz a házakhoz, ahol ételszagot érëz? Mán bocsánatot kérëk, gazduram, ha ëjedelmet okozott. Biztos a kertëkën átal közlekëdik, de asszëm, hogy rögvest túl ës adok rajta... [halálhozó kutya: a babona szerinti túvilági állat, előhírnöke, küldönce a halálnak, vagy maga a halál kutya képében; balán: fehér] *

Szümölcsküldés Voltak a faluban ördöngős tudománnyal bíró öregek, boszorkányok, gurudzsmálók, de a tejelvëvésen, a kapufa megfejésén kívül nem sokat tudtak ártani egymásnak. Inkább a fehér, gyógyító szándékú kuruzslást gyakorolták, mert az ólomöntésből s egyéb praktikákból néha csurrant-cseppent ez-az, még egy kis pénzt is hozott a házhoz. A népi orvoslások hosszú sorát gyakorolták egészen ügyesen. A szümölcsküldés is ide tartozott, mert a szümölcs meg a tyúkszem igen szapora volt akkoriban. Szerelmesedő legények-leányok

14

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/2  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: Az utolós dudás emlékének; Fehér Anikó: „Akit anya szült...”; Kóka Rozália: Értékmentők – I. rész; Kiss Eszter...

folkMAGazin 2015/2  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: Az utolós dudás emlékének; Fehér Anikó: „Akit anya szült...”; Kóka Rozália: Értékmentők – I. rész; Kiss Eszter...

Advertisement