Page 5

Az északi határ mentén Követésre méltó kulturális kezdeményezés Sátoraljaújhelyen

D

élelőtt négy előadás hangzott el a Városháza, a valamikori Megyeháza gyönyörű tanácstermében. Kelemen László népzenész, a Hagyományok Háza főigazgatója Budapestről, Király Katalin, a magyarországi szlovák kulturális élet központi irányítója Budapestről, jómagam, Takács András, a felvidéki magyar tánckultúra gyűjtője Pozsonyból és Urbán Vladimír, a szlovák táncélet jelentős együttesvezető koreográfusa Kassáról mutatta be az általa képviselt témakört. Délután a város közepén felállított szabadtéri színpadon öt gyermek-, illetve ifjúsági táncegyüttes – Abaújszina, Kassa, Losonc, Szécsény és Sátoraljaújhely – magas színvonalon illusztrálta fellépésével a konferencián elhangzottakat, a megőrzött és színpadra koreografált néptánc, népdal, népzene és hagyományos szokásanyag értékeit. A konferenciát a helyi szervezők nevében Fehér János, az Alapítvány elnöke, valamint a polgármester helyettese nyitotta meg. Mindketten hangsúlyozták a békés egymás mellett élésnek, egymás kultúrája megismerésének, a más nyelvű népek tiszteletének fontosságát. A konferencia résztvevői örömmel fogadták Király Kata meghívását a pár kilométerre levő Rudabányácska Szlovák Tájházának megtekintésére. Kedves fogadtatásban volt részünk. A gondosan és gazdagon berendezett tájház-múzeum megtekintésével együtt járt a szíves vendéglátás, a helyi szlovák éte-

fotó: Demek István

A „Néphagyományunk jelentősége határon innen és túl” központi témakör keretében a „Nemzeti örökségünk jelentősége és specifikumai az északi határ mentén” problémacsoportra specializálódva, a Bokréta Művészeti Alapítvány és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület rendezésében 2014. október 11-én Sátoraljaújhelyen nemzetközi konferencia került megrendezésre.

lek, italok megkóstolása. E „lakodalom maradékait” a helyiek estére behozták a táncházba, és így a szereplő együttesek tagjai is kaptak belőle, míg a helybeliek a jó hangulatból részesültek. A műsorokat este nyolc óráig tartó táncház követte a Bokréta Művészeti Iskola tágas udvarán, ahol a résztvevők megismerkedhettek az egyes csoportok képviselte nógrádi, gömöri, abaúji, zempléni néprajzi tájegységek magyar és szlovák táncaival, dalaival, táncos játékaival. Volt is nagy vigalom. Elgondolkodtató és követésre méltó kezdeményezés volt a konferencia megrendezése. Kérdés, sikerül e gyökeret eresztenie, lesz-e folytatása, lesznek-e folytatói. El tudom képzelni témacsoportok szerint szervezni a következő alkalmakat (pl. lakodalmi, húsvéti, farsangi stb. szokások, táncok, dalok, vagy aratási, szüreti, stb. ünnepsé-

gek a szomszédos más-más nemzetiségeknél, etnikai csoportoknál a határ mindkét oldalán). Más területek bevonását is tanácsolom. A rendezvény konferenciarészében meg kell próbálni felderíteni a hagyományokban található hasonlóságok, különbözőségek kialakulásának okait, a gyakorlati bemutatókon pedig illusztrálni a néprajzi kutatások által feltárt jelenlegi állapotot. A konferencia rendezői lehetnek kulturális és társadalmi szervezetek, népművelési intézmények, önállósággal rendelkező együttesi alapítványok, önkormányzatok. Akár már most létező fesztiválokhoz, Csemadok- és falu-napokhoz is kapcsolható a konferencia. Értékükben, tartalmukban gyarapítaná, gyarapíthatná ezeket a kulturális rendezvényeket, és jelentősen szolgálhatná egymás kultúrájának alaposabb megismerését. Takács András

Nyílt nap a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén

2015. január 30-án, pénteken 10-17 óráig (1052 Budapest, Semmelweis u. 12.) Az LFZE Népzene Tanszék oktatói sok szeretettel várnak minden végzős középiskolás diákot és érdeklődőt, aki szeretne betekinteni tanszékünk életébe, munkájába, és aki komolyan gondolja, hogy a népzene egyenrangú a zene más műfajaival. A program révén lehetőség nyílik óra- és koncertlátogatásra, találkozásra és beszélgetésre a tanszékvezetővel, tanárainkkal és hallgatóinkkal. A nyílt napon való részvétel ingyenes. Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát az eredics.julia@zeneakademia.hu címen jelezze. Erre a a várható létszám és a terembeosztás miatt van szükség. 9:30 Regisztráció • 10:00 Richter Pál tanszékvezető tájékoztatója az osztatlan képzésről, a népzeneelmélet-tanár és etnomuzikológia szakirányokról. A tájékoztató után Eredics Júlia tanszéki ügyintéző válaszol a kérdésekre. • 11:00 Próbafelvételi népzenei lejegyzés, népzeneelmélet és repertoárismeret tárgyakból • 12:00 Ebédszünet • 13:00 Szakirányi tájékoztató és meghallgatás, találkozás a hallgatókkal • Cimbalom szakirány: Balogh Kálmán • Citera szakirány: Balogh Sándor, Bolya Mátyás • Ének szakirány: Vakler Anna, Guessous Majda Mária • Furulya, duda szakirány: Juhász Zoltán • Klarinét, tárogató szakirány: Csávás Attila • Koboz szakirány: Bolya Mátyás • Tambura szakirány: Eredics Gábor • Vonós szakirány: Jánosi András, Ökrös Csaba, Vizeli Balázs, Gombai Tamás, Árendás Péter, Doór Róbert • 14:00 A magyar népzene forrásai – Pávai István interaktív előadása • 15:00 Buházi, a levágásos prímás, avagy Lajtha esete egy erdélyi hegedűssel – Sebő Ferenc előadása • 16:00 Népzenei koncert a tanszék jelenlegi és egykori hallgatói, tanárai közreműködésével

5

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/6  

A TARTALOMBÓL: Szász József Árpád: „A banda"; Takács András: Az északi határ mentén; Kóka Rozália: „Én és az Isten...”; Fülemile Ágnes: „Mag...

folkMAGazin 2014/6  

A TARTALOMBÓL: Szász József Árpád: „A banda"; Takács András: Az északi határ mentén; Kóka Rozália: „Én és az Isten...”; Fülemile Ágnes: „Mag...

Advertisement