Page 30

ÍRÓI KÜZDELMEK

K ocsis R ózsi

hagyatékából

A lélek embere? A vonaton ülök, Kolozsvárra utazom. Papír, toll van a kezemben, írok. De milyen jó, hogy nincs a közelemben egy falumbeli széki sem. Egy kicsit tartok tőle, mert lelegyintenének. – Ez semmi, Rózsi, hagyd azt az írást másra! – Aztán következik egy gúnyos mosoly, a könyökével meglöki a mellette valót, majd fél szemmel kacsint felém. Ez hülyeség, én ezeket a dolgokat átéltem és nem is haragszom, hogy nem értenek meg. Egy mosollyal próbálok mindent elsimítani, lesimítani, nem magyarázkodom. Nem is akarom hallani. Most úgy érzem magam, mint jól megtaposott úttestből kinőtt fűszál. Színtelen, félszáraz, de ha már kibújt, él, élni szeretne, s ha százszor is letaposod, csak hervad, de nem pusztul belé. „Jön a hajnali harmat, egy csepp víz, de jőni fog az eső. Akkor taposhattok, élni fogok! ”

30

Itt vagyok én is. De mennyi bajom van ezekkel a betűkkel! Vagy a négy osztállyal van a baj? Az lehet. De nekem muszáj írni. Itt súgják a fülembe, de hogy ki súgja, azt nem tudom. De hogy mit súg, azt értem. Ha így tudnék írni is! Egy-egy ravasz, huncut betű eltűnik, nem jön a tollam alá, s így elfelejtem, hogy hogyan kell írni a nagy L betűt. A nagybetűk legtöbbször elszöknek mellőlem, letapadnak. Még a pont és a vessző is menekül előlem, s így nélkülük kerülnek a mondatok a füzetembe. De ha nem tudok írni helyesen, miért írok? Miért? Sokszor megkérdem magamtól is. Lehet, hogy jól mondják a falumbeliek: ez semmi. Sokféle okom volna rá, hogy letegyem a tollat, de ezt nem tehetem meg. Ez a belső kény-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/5  

A TARTALOMBÓL: Marton László Távolodó: Délszláv találka; Kóka Rozália: Beszélgetés Demény Károllyal; Bereczki Ibolya: Tájház-találkozó Cigán...

folkMAGazin 2014/5  

A TARTALOMBÓL: Marton László Távolodó: Délszláv találka; Kóka Rozália: Beszélgetés Demény Károllyal; Bereczki Ibolya: Tájház-találkozó Cigán...

Advertisement