__MAIN_TEXT__

Page 8

RÉGIEK SZERELME

K ÓKA R OZÁLIA

ROVATA

Ismiria s Jakab Apósom, bíró vót Istensegítsben, a legkisebbik leányának, Ismiriának egy vasutas udvarolt. Ez a legén falubeli vót, Jakabnak hívták. Jól egyeztek a fiatalok, szerették egyik a mást, csak a’ vót a baj, hogy Jakab bé vót állva románnak, s átiratkozott ortodox vallásra. Apja, anyja katolikus vót, ő es katolikus hitben növelkedett, de a szolgálatjáért meg kellett a hitiben cserélkezzen. Megtörtént a lejánkérés, Jakabnak élt Csernavitzban egy tesvére, Márton, ő jött el az öccsivel lejánt kérni. Ettek, ittak, jókedvik vót, a lejánrészben es megegyeztek szépen. Egyszer osztán azt kérdette Márton apósomtól rományul: – Megengedi-e, hogy Ismiria neve Jakab neve után íródjék? – Há, mé ne? Lehet! – felelte apósom, s így szépen megegyeztek. Kitűzték a lakadalom napját es, osztán a legények elmentek haza. Eltelik két hét, hát jő apósomékni a plebánosunk, hogy levelet kapott Szeretből, adja ki Ismiria anyakönyvi kivonatát, met immán megszűnt magyarnak s katolikusnak lenni. Ő es román s ortodox, mint a vőlegénye, Jakab. Na, lett a családban veszekedés! Apósom esküdött égre s fődre, hogy a vallásról szó se vót, csak annyit kérdezett tőle Márton, hogy megengedi-e, hogy Ismiria nevit Jakab neve után írják, s hát ő megengedte. Hamarosan jött egy másik levél es, Csernavicból, a püspökségről, hogy apósom s Ismiria, a vasárnapi nagymisén, nyilvánoson tegyenek hitvallást, hogy ők katolikusok. Erre apósom megkutyálta magát, hogy ő nem bűnös, s nem tesz semmiféle hitvallást. Hejába könyörögtünk neki, ő nem hibás, s ő nem szégyenkezik a falu előtt! Ismiria hitvallást tett, s visszalépett a katolikus hitre. Emlékszem jól ma es, szombat este vót, én es ott vótam akkor apósoméknitt. Eljött a vőlegény, s amikor megtudta, hogy Ismiria esent katolikus lett, nekiesett, hogy mit képzel, hogyha ő katolikus templomban esküszik, akkor őt kivetik az állásából. Kapta magát s nagy derenducával elment. Ismiria sírt, teljesen meg vót zavarodva. Egyszer csak észrevettem,

8

hogy kifutott a házból. Utána léptem s hát látom, hogy egyenesen a vasút felé tart. Féltizenegy vót, már jött a bukuresti gyorsvonat. Ismiria futott szembe a vonatval a sínek között. Csak arra vót üdőm, hogy kilökjem a mozdony elől. Ő a vasút egyik oldalára, én a másikra estem. Nem történt nagyobb

bajunk. Hazavittem, osztán sokáig beszélgettem véle, hogy ne pusztítsa el a szép fiatal életit. Nagy-nehezen megnyugodott. Én akkor nem mondtam meg senkinek, hogy Ismiria öngyilkos akart lenni. Jakab es megbékélt, utolján megegyeztek, hogy ortodox pap eskíti őköt. Mi a rokonokval azon ta-

Pétër László rajza

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/4  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A magyar közmédia „páva-variációi”; Sándor Ildikó: Néphagyomány hetedíziglen; Barcsay Zsombor: A Bihari sikere...

folkMAGazin 2014/4  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A magyar közmédia „páva-variációi”; Sándor Ildikó: Néphagyomány hetedíziglen; Barcsay Zsombor: A Bihari sikere...

Advertisement