__MAIN_TEXT__

Page 6

Néphagyomány hetedíziglen A Hagyományok Háza a tehetséggondozás szolgálatában A Nemzeti Tehetség Program meghívásos pályázatán 2014-ben elnyert 8 millió forintos támogatásnak köszönhetően a Hagyományok Háza a néphagyomány különböző területein – néptánc, népzene, szövegfolklór, népi kézművesség – korábbi kipróbált, jó gyakorlatainkra építő, egyedülálló tárgyi és személyi lehetőségeinket kiaknázó programcsomagot valósított meg. A néphagyomány iránt elkötelezett általános és középiskolás korú fiatal tehetségek számára meghirdetett táborok, műhelyfoglalkozásokkal egyenrangú cél volt a tehetséggondozásban érintett szakemberek képzése: módszertani felkészültségük elmélyítése, néprajzi és szakmai ismereteik gazdagítása. A pályázat keretében nyolc gyermek- és ifjúsági tehetséggondozó projekt-elemet valósítottunk meg, hét másikban pedig tehetséggondozó felnőtt szakemberek vettek részt. Gyermek-és ifjúsági tehetséggondozás Tehetséggondozó táboraink közül négyben kézművességgel – beás roma mesterségekkel (famívesség, kosárfonás), többszínű maratott hímestojások készítésével és gyöngyfűzéssel (sárközi gyöngykultúra) –, egyben pedig az eszközös néptánc és történelmi tánc (hajdútánc, fegyvertánc) kapcsolatával foglalkoztak a résztvevők. Filmvetítés, kiállítás, egy kis városnézés a Budapesten először járók számára, éjszakai séta és hajnalig tartó gyöngyfűzés a Tápióbicskén táborozóknak – sokféle élmény fűszerezte a szakmai programok sorát. A tehetséggondozó programok között külön színfoltot jelentett a művészetek iránt fogékony állami gondozásban lévő fiatalok öt napos programja. Közvetlenül a tanév befejezését követően rendhagyó tánc-, dráma- és zeneóra, élőzenés gyerektáncház, kézműves foglalkozás, mesehallgatás, múzeumpedagógiai foglalkozás (Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, Mesemúzeum) – a néptánc, a játék, az éneklés, az alkotás öröme gazdagította nyári szünidejüket. Év közben három művészeti iskola (Viganó AMI – Jászberény, Sajnovits AMI – Tordas, Vásárhelyi AMI – Nyíregyháza) tehetséges tanulói a magyar nyelvterület egy-egy tájegységének (Jászság, Mezőség, Nyírség) hagyományaival ismerkedtek meg. Felkészítő tanáraik segítségével szerzett tudásukat a Figurás bérletsorozat előadásai keretében mutatták meg a Hagyományok Házában és az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár rendezvényén. Hon- és népismereti vetélkedőnk, a Forgószél és Garabonciás döntője szintén a tehetséggondozó pályázat keretei között valósulhatott meg 2014 májusában. A levelező verseny idei kiemelt témája a hagyományos kézműves mesterségek világa volt. A döntőben az idősebb korosztályból a gyerekek egész éves kutató- és gyűjtőmunkájukról adtak számot, önállóan összeállított képes prezentációk, egyéni előadások formájában, a fiatalabbak tevékenykedtető feladatsorok megoldásával mutatták be tudásukat. A tehetséggondozó programok megvalósítása során igazodtunk a résztvevők életkori sajátosságaihoz, tartalmas, sokszínű programjaink segítették az élményszerű ismeretszerzést: bővültek néprajzi, népzenei ismereteik, játék-, ének- és táncrepertoárjuk, fejlődtek kézműves készségeik, valamint az élet más területein alkalmazható (pl. szociális, anyanyelvi stb.) kompetenciáik. A tehetséges gyermekek motiválásához hathatósan járul hozzá, ha kiemelkedő képességeiket, egy-egy munkafolyamat eredményét nagyobb nyilvánosság előtt is megmutathatják, ezért fellépéseket (Figurás, Eszközös tánctábor) és kiállításokat (beás mesterségek, tojásírás, gyöngyfűzés) szerveztünk a számukra. Külön említést érdemel a Figurás Tehetséggondozó Program azon fontos hozadéka, hogy három színpadi előadás létrejöttét se-

6

Fábián Éva mesél

gítette, amelyekben a gyerekek és a felkészítő tanárok tudása öszszegződött. Az előadásokat otthoni környezetben tovább forgalmazhatják a művészeti iskolák, esetleg bevételszerzési lehetőséget is biztosíthatnak az intézményeknek a jövőben. Tehetséggondozó pedagógusok, szakemberek képzése, továbbképzése, szakmai segítése A Hagyományok Háza akkreditált képzései közül a Zoborvidék tánchagyományát feldolgozó Tájegységek tánc-és játékszempontú ismerete, a hiteles stílusú népdalénekléssel foglalkozó Népi ének tanfolyam és az élőszavas Népmesemondás került a programcsomagba, összesen közel ötven résztvevővel. Szakmai továbbképzéseket, konzultációkat tartottunk gyöngyfűző, nemezes, bőrműves és gyékény-csuhé-szalma tárgykészítő oktatók, szakemberek számára. Ezek legalább olyan fontos, hiánypótló szerepet töltenek be a szűkebb szakmán belüli kapcsolattartásban, a folyamatos megújulás segítésében, mint egy új kezdeményezésünk, a hat alkalomból álló továbbképzés citeraoktatók számára. Ez utóbbihoz digitális tananyag is készült a pályázati támogatásnak köszönhetően. A népmese továbbképzésen a mesemondás jó gyakorlatai mutatkozhattak be a tanfolyamot korábban elvégzettek előtt. Felnőttképzéseinken a tehetséggondozás területén dolgozó pedagógusok elméleti, gyakorlati és módszertani felkészítést kaptak, a szakterületükhöz kapcsolódó néprajzi ismereteket szereztek, a tehetséggondozás módszertani fogásait is elsajátították, segítséget kaptak a mindennapi feladatok magasabb színvonalú végzéséhez. A pályázat szakmai innovációk kipróbálására is lehetőséget teremtett, mindenekelőtt a tehetséggondozó tematikus táborok keretében (beás mesterségek tanítása, tojásfestés, gyöngyfűző tehetséggondozó tábor, eszközös néptánc tábor). Sándor Ildikó

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/4  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A magyar közmédia „páva-variációi”; Sándor Ildikó: Néphagyomány hetedíziglen; Barcsay Zsombor: A Bihari sikere...

folkMAGazin 2014/4  

A TARTALOMBÓL: Agócs Gergely: A magyar közmédia „páva-variációi”; Sándor Ildikó: Néphagyomány hetedíziglen; Barcsay Zsombor: A Bihari sikere...

Advertisement