a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 37

SZÉKI DEKAMERON

K OCSIS R ÓZSI

HAGYATÉKÁBÓL

A lekésett menyasszony – Édesanyám, ennek a Zsuzsinak a Teréte határán gyönyörű földje van. El kéne vegyem feleségül! – mondja a jómódú fiú az anyjának. – Micsa’ jótermésű föld! Azt, ha az ember megdolgozná úgy, ahogy kell, lenne gabonám és gazdag lennék! – Te, Márton fiam, nem vagyunk olyan elesettek. Mindegyik fiammal adtam szekeret, marhát és egy kis földet is. Olyat végy, akit szeretsz. Mert, ha nem szereted, mindig a más pendelyét lesed. Ne azt nézzed, mit adnak vele, hanem azt nézd, kit veszel el. Én azt szeretném, ha egy szép, tiszta menyecske kerülne neked, dísze legyen a háznak. Te, fiam, ne csúfitsd bé a családot, Jaj, te vak vagy, fiam! Látszik, hogy még fiatal vagy. Tizenhét évesen házasodnál földdel. Leányt vegyél, ne földet! Én azért tusakodtam annyit, de csak azért, hogy te azt vegyed el, akit szeretsz, s te fejjel mész neki a falnak. Az a leány olyan, mint egy butykó csutkadarab. Olyan, mint egy tövisdisznó. Kicsi, kerek, még szúr a beszédje, a nézése. Ne hozd ide, ne csúfítsd be a szép családot! Nincs abba annyi szépség, mint egy fej hagymában. Én esküszöm, elkergetlek vele együtt! A fiatal fiú mind a gyönyörű földet látta maga előtt. Egyből gazda akart lenni. A szép, szegény fiúk is kerülgették Zsuzsit, a földje miatt. – Zsuzsinak van keletje – szokták mondani. – ’Sze olyan keletje van, mint ősszel a juh pi-pi-pinának. Gyuri a jómódú fiú össze akar házasodni Zsuzsival, de Zsuzsi jobban szereti a fiatal Mártont. De hát Gyuri kéri feleségül! A Gyuri apja biztatja fiát, hogy most házasodjon. Akkor kél ütni a vasat, amíg még forró! – Én megyek, kikérem neked, fiam! Zsuzsi menyasszony Gyurival. Vasárnap lesz a lakodalmuk. Gyuri, a vőlegény megyen a menyasszonya után, ahogy szokás, a násznéppel, a muzsikusokkal. Igen ám, de a menyasszony nincs sehol! A fiatal Márton nem hagyta, hogy a gyönyörű föld kicsusszanjon a kezéből és ellopta Zsuzsit, a menyasszonyt. Az anyja nem engedte be őket. – Nem kell nekünk senki menyasszonya, kitakarodj vele együtt! – ordibálta. Nem engedte be őket a házba és még az utcaajtón is kitette őket. Zsuzsi, a menyasszony mind futva ment haza, hátha még ott kapja az érte jövő vőlegényt. De hiába sietett, lekésett a menyasz-

szony. Azok azalatt már meg is járták. A vőlegény lesütött fejjel ment haza a násznéppel. Zsuzsi üzente, hogy drága kicsi vőlegényem, gyere, mert már itthon vagyok, ne haragudj. A vőlegény visszaüzente, hogy ha csak egy félórával kellett volna korábban üzenni, de most már késő. Elbomlott, szétoszlott a társaság. A vőlegény nem búsult, kacagott. De teprenkedett az apja. – Nem is kellett volna lakodalmat csinálni, csak úgy el kellett volna lopjad. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg! Fiam, lemaradsz a földről. Azért Gyuri csak elveszi Zsuzsit. Bolondozzák is eleget a barátai. – Te, ne vedd el, nagy szégyent csinált neked! – Fiam, nem számít a szégyen, csak földed legyen! – biztatja az apja. – Hej, elvenné azt sok szegény fiú. Csak le akarnak beszélni a földről. A barátai igyekeznek lebeszélni erről a házasságról. – Ne vedd el, megcsalt! Nem vetted észre, barát?

Gyuri nem hagyja magát. – Nem érdekel, még az sem fáj, ha megcsalt. Én százszor visszaadom neki, százszor meg fogom csalni. Nem szeretem, nem kell nekem, de ott van a gyönyörű földje. Azt szeretem, az kell nekem! Később elvette, és tánc közben így dudorászott: „Úgy kellett volna szeretni, ne tudja meg soha senki. Megtudta az egész világ, minden rosszat reám kiált. Kiabáljon, én nem bánom, még a szemére se hányom. Szeress babám, csak nézd meg kit, mert a szerelem megvakít. Lám engem is megvakított, örökre megszomorított.” Kocsis Rózsi Közreadja: Juhos Kiss Sándor és Juhos-Kiss János Illusztráció: Juhos Kiss Sándor

37

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2014/1  

A TARTALOMBÓL: Koncz Gergely: A palatkai bőgőzésről; Berán István: Kása Béla zenészképei; Kóka Rozália: Régiek szerelme (Az elcserélt menyas...

folkMAGazin 2014/1  

A TARTALOMBÓL: Koncz Gergely: A palatkai bőgőzésről; Berán István: Kása Béla zenészképei; Kóka Rozália: Régiek szerelme (Az elcserélt menyas...

Advertisement