__MAIN_TEXT__

Page 6

A mosolygó prímás nem játszik többé Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs Kereken tíz éve, hogy elkészült Aurel első lemeze1 a budapesti Etnofon Stúdióban. Bár a lemezt megjelenése után sok bírálat érte, két évvel később – Balogh Sándor további, áldozatos munkájának köszönhetően – megjelent a második korong2 is. Szakmai körökben a népzenei hitelesség kérdése azonban olyan tartós témának bizonyult, hogy boncolgatásával el is telt az idő. Olyannyira, hogy Auréllal már nem is készülhet több felvétel.

E

seménydús éveket tudhatok magam mögött. A táncházas világ lassan elmaradt, az élet a koncertezés és a zeneírás felé terelt, később az oktatás és a tudomány területére sodort. Egy évtized távlatából nézve igazán szerencsésnek érezhetem magam, hogy Aurel társául fogadott zenéjében, és ezt sikerült is megörökíteni, rögzíteni és közkinccsé tenni. De vajon mi váltotta ki az ellenérzéseket? Mivel a felvételek idején Aurel zenésztársai már nem éltek, kézenfekvőnek tűnt, hogy budapesti revival-muzsikusok kísérjék. A kíséretmódokat általában – a népzenei hitelességet szem előtt tartva – Aurel instrukciói és visszaemlékezései alapján alakítottuk ki. Emellett a koncepció része volt a tudatos „hangszerelés” is. Ez persze nem klasszikus értelemben vett hangszerelés volt, hanem olyan zenei eszközök alkalmazása, amelyek segítségével kiemelheMandache Aurel és Hodorog András – fotó: Bolya István (Somoska, 2005) tők egy-egy dallam sajátosságai vagy különlegessége, és nem idegenek a népzenei gyakorlattól sem. Az így ki- szült, jó minőségű felvételek kiadása. Ezen felvételek – az egyszealakult, kiegyensúlyozott hangzásvilág amellett, hogy rekonstruálni rű dallamközlésen túlmutatva – zenekari kísérettel is bemutatják kívánta a hajdani együttzenélések hangulatát, a szűk szakmán kívü- egy-egy muzsikus élő repertoárját. A kiadó6 koncepciójának része a már említettek mellett a repertoár ismeretén alapuló zenei szerli érdeklődésre is számíthatott. Úgy érzem, hogy az eltelt évek igazolták e koncepciót. Aurel dal- kesztés is. Aurél lemezein összesen közel kétórányi anyag, mintegy negyven lamai mára a moldvai zenével foglalkozó muzsikusok repertoárjának fontos részévé váltak, színpadokon és táncházakban hallhat- dallam hallható. A moldvai magyarok táncai mellett tartalmaznak juk, zeneiskolai tananyagaként, kottás kiadványokban3, szakdol- román horákat és szerbákat, balkáni eredetű dallamokat, valamint gozatokban4 láthatjuk viszont őket. Lemezeinek előzménye az a a városi zenekarban tanult „repertoárszámokat” is. Fontos szem1997-ben indult sorozat5, amelynek célja moldvai zenészekkel ké- pont volt a felvételek során, hogy Aurél a dallamokat saját, eredetileg megszokott hangnemükben játssza. Mivel általában a klézsei furulyásokkal7 együtt hívták meg Magyarországra, gyakran kényMANDACHE AUREL telen volt a furulyák hangneméhez alkalmazkodni. A furulyán ma1933-ban született a Bacău megyei Gâşteni-ben. Tehetségától értetődőek a párhuzamos hangnemi mozgások, a hegedűn gét zenész apjától örökölhette, aki korán meghalt, így anyja egyedül nevelte fel. Iskolába sosem járt, első hegedűjét napnem feltétlenül. Lehetséges például, hogy a dallam két része azonos számból vette tizennégy éves korában. Húszévesen már latonális alapra épített dúr és moll jellegű hangsor, de előfordul sok kodalmakban zenélt. Huszonhat éves, amikor egy rekecsini más érdekesség is (modális sorok bő kvarttal, kitérés rokon hangmulatság után meghívást kapott a bákói zenekarba. Itt tinembe stb.). Tudatos felkészüléssel, az Auréllal addig készült gyűjzenhat éven át fejleszthette játéktechnikáját és repertoárját. tések pontos feltérképezésével sok esetben sikerült felszínre hozni Együtt muzsikálhatott a később híressé váló prímással, Ion az eredeti hegedűs variánsokat. A felvételeken több mint húsz tánc Dragoi-jal is. Ezzel a zenekarral bejárta a világot, például képviseli a moldvai magyarok repertoárját, de helyet kaptak az AuHollandiát, Belgiumot, Marokkót, Törökországot és Indiát. rel dallamkészletének jelentős részét kitevő hora dallamok is. Több Bár ezek az állami utak sokaknak alkalmat adtak a diszolyan dallam is előfordul, amelyik nem tipikusan moldvai – felteszidálásra, őt mindig visszahúzta a szíve. A bákói zenekar hetően bánáti – eredetű, de Románia szerte elterjedt. Hiányolhamellett rendszeresen játszott a környező falvak lakodalmatóak a keserves és dojna dallamok, de eddigi gyűjtési tapasztalatain, keresztelőin. Főként zenéléssel kereste kenyerét, de gazdálkodott is. Magyarországon 1997-ben járt először, a buink szerint Aurel ezen dallamai a román népzene újabb rétegéből, dapesti Csángó Bál meghívására. Ezt követően rendszeres illetve a román műzenéből kerültek ki, így az értékelvű szerkesztés résztvevője lett más, hasonló tematikájú rendezvénynek, fősorán ezek publikálását mellőztük. leg Magyarországon. Az ortodox vallású, hívő cigányember Néhány szó a lemezek kísérőfüzetében használt táncnevekről. nem beszélt magyarul, de hosszú ideig kiszolgálta a moldvai Törekedtünk a táncok csángók által használt – néha román – elmagyarok táncalkalmait. Két lánya és unokái gyászolják. A nevezéseit magyar fonetikával leírni, illetve olyan elnevezéseket alcsaládban senki sem folytatja a zenélést. kalmazni, amelyek már meghonosodtak Magyarországon, nagy-

6

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/6  

A TARTALOMBÓL: Morvay Judit - Tompos Krisztina: „Egymásra, apránként”; Bolya Mátyás: Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs; Móra Ferenc: Sz...

folkMAGazin 2013/6  

A TARTALOMBÓL: Morvay Judit - Tompos Krisztina: „Egymásra, apránként”; Bolya Mátyás: Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs; Móra Ferenc: Sz...

Advertisement